Xe quét đô thị

Cho mục đích vệ sinh liên tục và chuyên dụng các bãi xe lớn, mặt bằng triển lãm và khu công nghiệp. Công nghệ Kärcher tiên tiến, hiệu quả đảm bảo cho kết quả tối ưu.

0 Products
Kärcher