ĐẦU PHUN VÀ THÂN PHUN

Việc tưới nước tối ưu chỉ có thể đạt được với các kiểu phun được điều chỉnh hoàn hảo. Với nhiều loại đầu phun và thân phun khác nhau, Kärcher đảm bảo cung cấp giải pháp phù hợp cho mọi nhu cầu tưới nước. Kiểu phun và lượng nước có thể được điều chỉnh chính xác từ cây này sang cây khác, nhờ đó đảm bảo chăm sóc tối ưu cho cây trồng. Kết quả của việc này là nước gần như không bao giờ bị lãng phí. Nguồn nước quý giá được cung cấp với số lượng phù hợp và chính xác ở vị trí cần thiết. 

0 Products
Kärcher