Đầu phun và thân phun

Nước ở dạng đẹp nhất tưới nước tối ưu của nó chỉ có thể đạt được với các mẫu phun điều chỉnh một cách hoàn hảo. Với phạm vi đa dạng của các vòi phun và giáo, Kärcher được đảm bảo để cung cấp các giải pháp phù hợp cho mọi nhu cầu. Phun mẫu và khối lượng nước có thể được điều chỉnh với độ chính xác từ cây này sang cây để các nước đi chính xác nơi nó là cần thiết và các nhà máy được bảo vệ, do đó đảm bảo chăm sóc cây trồng tối ưu. Kết quả của việc này là nước gần như không bao giờ bị lãng phí. Các vùng đất nước quý giá trong cách chính xác số lượng, chính xác nơi nó là cần thiết. Các chất lượng cao súng cao cấp phun kim loại đi kèm rất khuyến khích đặc biệt. Súng phun thanh lịch là rất mạnh mẽ, rất vừa vặn với bàn tay của bạn và được đảm bảo để làm vườn thậm chí thú vị hơn.

Kärcher
  • So sánh sản phẩm
  • |
0 Products