Ống dây

Kärcher ống vườn gây ấn tượng với độ bền, tính linh hoạt của họ và xoắn kháng, cũng như chức năng nổi bật và dễ dàng xử lý. Bằng cách: nhiều ống của chúng tôi là có sẵn như là bộ thực tế và có thể được sử dụng ngay lập tức.

0 Products
Kärcher