Add-on kit deflector roll stackable

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 2
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,807
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có