Lốp chống thủng (phụ phí), cao su đầy đủ

Chống thủng và được khuyên dùng để quét các mảnh vụn kim loại, mảnh thủy tinh, v.v.

Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có