Màng lọc, NT 27/1, NT 48/1, NT 351

Màng lọc vải/ màng lông cừu Polyester, có thể giặt đến 40°C. Đối với máy hút bụi khô ướt NT 27/1 /Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco / Professional.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng (Kg) 0,101
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,12
Kích thước (D x R x C) 280 x 190 x 30
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có