Móc đôi

Móc đôi để gắn túi đựng rác, ... vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.

Móc đôi để gắn túi đựng rác, ... vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,008