Loading
Kärcher
Kärcher
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D 99814200 https://www.kaercher.com/vn/phu-kien/nozzle-flexible-rubber-mouthpiece-dn40-d-99814200.html

Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D

Mã sản phẩm: 9.981-420.0
Tìm kiếm nhà bán lẻ:
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có