Polityka prywatności

Kärcher Sp. z o.o.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113551, NIP: 6770070293, REGON: 35046810800000, kapitał zakładowy opłacony w całości: 3 000 000,00 zł.

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.kaercher.com/pl/

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkowników w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory i informacje gromadzone za pośrednictwem narzędzi wykorzystywanych przez Administratora), przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

3.1.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

FORMULARZ KONTAKTOWY I CZAT

3.3. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego i formularza czatu. Skorzystanie z formularzy wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu realizacji zamówionego kontaktu lub skierowania zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówionego kontaktu lub obsługi przesłanego zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.4. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem ww. formularzy Administrator przetwarza:

3.4.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie - podstawą prawną przetwarzania danych obowiązkowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzielaniu odpowiedzi na kierowane do niego zapytania dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.4.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności;

3.4.3. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO LUB ZAMÓWIENIA POKAZU URZĄDZENIA

3.5. Administrator zapewnia możliwość złożenia zapytania dotyczącego dostępnych towarów lub usług przy wykorzystaniu dostępnego w Serwisie, elektronicznego formularza zapytania ofertowego lub zamówienia pokazu urządzenia. Skorzystanie z formularzy wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu realizacji zamówionego kontaktu lub skierowania zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówionego kontaktu lub obsługi przesłanego zapytania. Administrator w niektórych formularzach może prosić o podanie dodatkowych danych, wówczas ich podanie jest dobrowolne.

3.6. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem ww. formularzy Administrator przetwarza:

3.6.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie dotyczące dostępnych towarów lub usług – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

3.6.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności;

3.6.3. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

GEOLOKALIZACJA

3.7. Administrator zapewnił w Serwisie, w ramach wyszukiwarki partnerów i serwisów Karcher, narzędzie służące geolokalizacji urządzenia Użytkownika, w tym z wykorzystaniem Google Maps API. Skorzystanie z tej funkcjonalności jest opcjonalne oraz niewymagane celem prawidłowego korzystania z Serwisu. Dane o lokalizacji przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi odszukania najbliższych punktów sieci dystrybucyjnej Administratora. Wówczas w przypadku wyrażenia zgody Użytkownika na dostęp do informacji o geolokalizacji podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości zapewnienia informacji o najbliższych punktach sieci partnerów i serwisów Karcher, w związku z udzieloną zgodą na dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia. Dane o lokalizacji przetwarzane są jednorazowo, tj. informacja jest wykorzystywana w chwili udzielenia zgody. Po zamknięciu strony Administrator nie ma dostępu do danych o lokalizacji, ani nie przechowuje informacji o lokalizacji odczytanej podczas korzystania z tej funkcjonalności.

3.8. Korzystanie przez Użytkownika z narzędzia Google Maps API zamieszczonego w Serwisie, regulowane jest ponadto przez aktualną wersję Dodatkowych warunków korzystania z usług Mapy Google i Google Earth, które można znaleźć pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps/.

3.9. W ramach korzystania z tego narzędzia, Google przetwarza dane osobowe Użytkownika na zasadach opisanych w aktualnej wersji Polityki Prywatności Google, dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy.

REJESTRACJA I OBSŁUGA KONTA myKärcher

3.10. Rejestracja konta w Serwisie wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu realizacji zamówionego kontaktu lub skierowania zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.11. Dane osobowe pozyskane podczas rejestracji konta Administrator przetwarza:

3.11.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.11.2. w celu przeprowadzenia badań satysfakcji z produktów Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dbaniu o jakość produktów i usług;

3.11.3. w celu marketingu własnego Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na oferowaniu własnych towarów i usług;

3.11.4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności;

3.11.5. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.12. Złożenie zamówienia w Serwisie wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do jego realizacji. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.13. Dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem zamówienia Administrator przetwarza:

3.13.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

3.13.2. w celu oceny wypłacalności - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej;

3.13.3. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

3.13.4. w celu przeprowadzenia badań satysfakcji z produktów Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dbaniu o jakość produktów i usług;

3.13.5. w celu marketingu własnego Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na oferowaniu własnych towarów i usług;

3.13.6. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 

3.13.7. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

3.13.8. w przypadku wyrażenia zgody, także w celu przeprowadzania badań marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI

3.14. Administrator zapewnia możliwość przedłużenia gwarancji urządzenia przy wykorzystaniu, dostępnego w Serwisie, elektronicznego formularza przedłużenia gwarancji. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do podjęcia działań w przypadku wystąpienia zdarzenia gwarancyjnego i identyfikacji Użytkownika. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi zgłoszenia gwarancyjnego, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.14. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem ww. formularza Administrator przetwarza:

3.14.1. w celu identyfikacji Użytkownika w przypadku zgłoszenia zdarzenia gwarancyjnego i jego obsługi – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

3.14.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów
o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

3.14.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.14.4. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

WYKONANIE NAPRAWY

3.15. Administrator zapewnia możliwość zlecenia mu naprawy urządzenia przy wykorzystaniu, dostępnego w Serwisie, elektronicznego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do podjęcia działań w przypadku złożenia takiego zlecenia. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu realizacji zlecenia naprawy, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego realizacji.

3.16. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem ww. formularza Administrator przetwarza:

3.16.1. w celu realizacji złożonego zlecenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.16.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

3.16.3. w celu przeprowadzenia badań satysfakcji z produktów Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dbaniu o jakość produktów i usług;

3.16.4. w celu marketingu własnego Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na oferowaniu własnych towarów i usług;

3.16.5. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 

3.16.6. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

ZAWIERANIE UMÓW W SERWISACH

3.17. W zakresie, w jakim Użytkownikowi, któremu udostępniona została taka funkcjonalność, zawiera on z Administratorem inne, niewymienione wcześniej umowy, dochodzi do przetwarzania danych Użytkownika. Podanie danych jest wymagane w celu realizacji umów zawieranych z Administratorem. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wykonania tych umów.

3.18. Dane osobowe są przetwarzane:

3.18.1. w celu realizacji umów zawieranych z Administratorem - podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.18.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.18.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w danym Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.18.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW

3.19. W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Administrator pozyskuje Dane osobowe swoich kontrahentów / klientów. Podanie przez kontrahenta / klienta swoich danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.

3.20. Takie Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umów z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność   przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Takie dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.

3.21. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW PERSONELU KONTRAHENTÓW LUB KLIENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ADMINISTRATOREM

3.22. W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Administrator pozyskuje od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, wykonujących zlecenia itp.). Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe.

3.23. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3.22. powyżej, mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na utrzymywaniu relacji biznesowych z członkami personelu kontrahentów lub klientów współpracujących z Administratorem.

3.24. Takie Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Takie dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.

3.25. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3.22. powyżej, mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, w przypadku osób, których dane będą znajdowały się w dokumentach, których obowiązek prowadzenia i przechowywania wynika z przepisów w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3.26. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów.

KORESPONDENCJA E-MAIL

3.27. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

3.28. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

3.29. Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

4. MARKETING

4.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

4.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).

4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.3. Administrator może przetwarzać Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

4.4. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników.

NEWSLETTER

4.5. Usługa newslettera polega na przesyłaniu informacji handlowych dotyczących oferty Kärcher. Administrator świadczy usługę newslettera Użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail i wyrazili zgodę na jego otrzymywanie, a w przypadku klientów, także historię złożonych zamówień. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.

4.6. Dane osobowe są przetwarzane:

4.6.1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

4.6.2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

4.6.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

4.6.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

5. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

5.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych:

5.1.1. Linkedin (https://www.linkedin.com/company/karcher-polska/);

5.1.2. Facebook (https://www.facebook.com/KarcherPolskaHomeGarden  i https://www.facebook.com/KarcherPolskaProfessional);

5.1.3. Youtube (https://www.youtube.com/user/KarcherWPolsceTV/featured);

5.1.4. Instagram (https://www.instagram.com/karcher_polska/).

5.2. Dane te są przetwarzane:

5.2.1. w celu administrowania i prowadzenia profilu w danym medium społecznościowym, w tym informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów;

5.2.2. w celu prowadzenia korespondencji z Użytkownikami;

- podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

6. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

6.1. Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Administrator korzysta z zaawansowanej wersji uzyskiwania zgody Google. Usługi pomiaru Google zachowują wybrany przez Użytkownika stan trybu uzyskiwania zgody na odwiedzanych stronach. Jeśli Użytkownik odmówi wyrażenia zgody, tagi Google wymagające zgody będą przekazywać informacje o stanie zgody Użytkownika oraz o jego aktywności, wysyłając do serwera Google sygnały dotyczące stanu zgody Użytkownika związane z tagami Google Ads i Floodlight; dotyczące konwersji; dotyczące Google Analytics. Przekazywane sygnały mogą obejmować informacje funkcyjne, jak sygnaturę czasową, stronę odsyłającą oraz informacje zbiorcze, jak określenie, czy bieżąca lub poprzednia strona w obszarze nawigacyjnym użytkownika w witrynie zawiera w adresie URL informacje o kliknięciu reklamy, informacje o stanie zgody Użytkownika, losowa liczba wygenerowana podczas każdego wczytania strony, informacje o platformie do uzyskiwania zgody Użytkownika. Wyrażenie zgody przez Użytkownika oznacza, że dane Użytkownika będą wykorzystywane przez partnerów Administratora do trenowania modelu, które opiera się na analizie danych Użytkowników, którzy wyrazili odpowiednią zgodę. Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Polityka reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików cookies.

6.2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

ŚCIŚLE NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES

6.3. Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce skorzystać. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

6.4. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

PLIKI COOKIE WYDAJNOŚCI

6.5. Administrator wykorzystuje pliki cookies wydajności w celu zliczania wizyt i źródła ruchu
w Serwisie. Pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

6.6. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

6.7. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem plików cookies wydajności jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na ich wykorzystanie za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

FUNKCJONALNE I ANALITYCZNE PLIKI COOKIES

6.8. Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.

6.9. Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Serwisu. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.

6.10.Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

6.11.Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

REKLAMOWE PLIKI COOKIES

6.12.Reklamowe pliki cookies pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności Użytkownika w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkownika. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem naszej strony internetowej.

6.13.Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem reklamowych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

6.14.Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem reklamowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody Użytkownika na wykorzystanie zgody za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

 

7. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ PARTNERÓW ADMINISTRATORA

7.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć
w polityce prywatności danego partnera.

GOOGLE STACK

7.2. Skaner PDF świadczony przez Google/Alphabet. Google Stack to aplikacja do skanowania
i przechowywania dokumentów. Cyfrowo fotografuje i przechowuje paragony, rachunki i inne dokumenty jako pliki PDF. Narzędzie potrafi odczytywać i analizować dokumenty co pozwala mu na kategoryzowanie i zarządzanie nimi.

PIXEL FACEBOOKA

7.3. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

TRADE TRACER

7.4. Platforma afiliacyjna świadczona przez TRADETRACKER INTERNATIONAL B.V. TradeTracker jako narzędzie marketingu afiliacyjnego, łączy reklamodawców z wydawcami i pozwala w sposób zanonimizowany na identyfikację transakcji wykonywanych przez klientów. Zanonimizowana identyfikacja transakcji służy do poprawnego rozliczania transakcji pomiędzy wydawcą, a reklamodawcą.

FLASHTALKING

7.5. Rozwiązanie pozwalające na wyświetlanie spersonalizowanych reklam oraz mierzenie ich skuteczności. Narzędzie zbiera dane o zachowaniach Użytkowników w celu lepszego dopasowania treści kierowanych do nich reklamowych oraz o ilości wyświetleń i skuteczności serwowanych reklam.

IAS – Integral Ads Science

7.6. Rozwiązania służące weryfikowaniu reklam, zwiększaniu ich bezpieczeństwa i jakości,  świadczone przez Integral Ad Science Holding Corp. (IAS) i jej podmioty. Rozwiązania serwera reklamowego pozwalają na kontrolowanie gdzie wyświetlane są reklamy i zapobieganie oszustwom reklamowym. Narzędzie zbiera zanonimizowane dane o zachowaniu Użytkowników w celu umieszczania reklam przy odpowiednich treściach, wykrywania oszustw i podszywania się pod Użytkowników oraz mierzenia skuteczności serwowanych reklam. Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem https://integralads.com/ias-privacy-data-management/policies/privacy-policy/.

ADOBE ANALYTICS

7.7. Narzędzie wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

ADOBE TARGET

7.8. Rozwiązanie pozwalające na wyświetlanie spersonalizowanych reklam oraz mierzenie ich skuteczności. Narzędzie zbiera dane o zachowaniach Użytkowników w celu lepszego dopasowania treści kierowanych do nich reklamowych oraz o ilości wyświetleń i skuteczności serwowanych reklam. Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

reCAPTCHA

7.9. reCAPTCHA to narzędzie przetwarza dane osobowe Użytkowników wpisywane do formularzy dostępnych w Serwisie. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem narzędzia reCAPTCHA dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/ privacy?hl=pl

 

8.8. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

8.1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. W Serwisie Administrator odbiera od Użytkownika zgodę za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie.

8.2. Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu.

8.3. W celu otrzymywania reklamy dopasowanej do preferencji Użytkownika oprócz wyrażenia zgody na instalację plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies, konieczne jest zachowanie odpowiednich ustawień przeglądarki, pozwalających na przechowywanie w urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies pochodzących z Serwisu.

8.4. Wycofanie zgody na zbieranie plików cookies w Serwisie możliwe jest za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Użytkownik może wrócić do bannera poprzez kliknięcie w przycisk „Ustawienia plików cookie” dostępny pod linkiem: https://www.kaercher.com/pl/ekaercher/polityka-wykorzystywania-plikow-cookie.html 

8.5. Po wyświetleniu bannera, Użytkownik może wycofać zgodę poprzez zmianę preferencji dotyczących poszczególnych kategorii plików cookies tj.:

a) pliki cookie wydajności;

b) funkcjonalne pliki cookie;

c) pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami

poprzez przesunięcie suwaka w pozycję akceptacji kategorii plików cookies i kliknięcie polecenia „Potwierdzenie moich wyborów”

8.6. Użytkownik ma również możliwość wycofania zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

8.6.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

8.6.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

8.6.3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

8.6.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html/

8.6.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB.

8.7. W przypadku braku wyrażenia zgody lub w razie wycofania zgody (zarówno na wszystkie, jak i wybrane kategorie plików cookies) Administrator nie instaluje tego rodzaju lub rodzajów plików cookies na urządzeniu Użytkownika.

8.8. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

8.8.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

8.8.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

8.9. Aby skorzystać z praw do dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia skargi lub zadania innego pytania w zakresie plików cookies, należy przesłać zapytanie na dane kontaktowe Administratora wskazane w Polityce prywatności.

9. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

9.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.


10. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

10.1.Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

10.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

10.1.2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;

10.1.3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

10.1.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

10.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

10.1.6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;

10.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jeżeli znajduje to zastosowanie, to podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

10.1.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

10.1.9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

10.1.10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

11.1.Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić:

11.1.1. w formie pisemnej na adres Administratora;

11.1.2. drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo.pl@karcher.com;

11.2.Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

11.2.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

11.2.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, itp.);

11.2.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele związane ze świadczeniem usług itp.).

11.3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

11.4. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.

11.5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.

11.6. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie.

W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.

 

12. ODBIORCY DANYCH

12.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom wspierającym Administratora w procesie realizacji naprawy urządzenia; kurierom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne  oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.

12.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

13. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

13.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

13.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych (szczegółowe informacje znajdziesz tutaj);

13.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; wraz z wymaganymi dodatkowymi środkami bezpieczeństwa zapewniają one Danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej; wzory umów znajdziesz tutaj;

13.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

13.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

14. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

14.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

15. DANE KONTAKTOWE

15.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro.pl@karcher.com  lub adres korespondencyjny:

Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140

31-346 Kraków

15.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail rodo.pl@karcher.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

16. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

16.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

16.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 24 lipca 2023 roku.