Odpowiedzialność za kulturę, przyrodę i społeczeństwo

Sukces niesie za sobą odpowiedzialność. Stwierdzenie to jest jeszcze bardziej adekwatne w świecie, w którym wzajemne pomaganie sobie staje się powoli reliktem przeszłości. Jako firma rodzinna chcemy brać odpowiedzialność. Czy to w ramach działalności Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, odnowy zabytkowych budynków czy ochrony zasobów wodny — dzięki naszym technologiom czyszczenia, specjalistycznej wiedzy i dotacjom odgrywamy naszą rolę w oczyszczaniu środowiska i pomaganiu ludziom w potrzebie.

Projekt czyszczenia Mount Rushmore

Bycie firmą odpowiedzialną społecznie oznacza branie odpowiedzialności

Co wyróżnia przedsiębiorstwo nazywające się firmą odpowiedzialną społecznie? Wsparcie inicjatyw kulturalnych? Ochrona środowiska? Dotacje pieniędzy lub dotacje w naturze dla osób potrzebujących? Według nas bycie firmą odpowiedzialną społecznie oznacza branie odpowiedzialności. Chcemy czynić świat lepszym miejscem do życia dla jak największej liczby osób.

Dla nas, producentów sprzętu czyszczącego, oznacza to głównie przyczynianie się do oczyszczania środowiska. Nie tylko poprzez oszczędne stosowanie zasobów, takich jak surowce, energia i woda, lecz również poprzez ambitne projekty dotyczące czystości, a związane z naszym wspólnym dziedzictwem kulturowym. Nasza idea tworzenia dobrego społeczeństwa obejmuje również pomaganie ludziom. 

Ochrona wartości znajduje się w centrum naszych działań. Przyroda, kultura i społeczeństwo to dla nas istotne wartości, dlatego promujemy ich ochronę i bierzemy za nią odpowiedzialność.

Informacje szczegółowe: nasza praca i projekty na rzecz kultury, przyrody i społeczeństwa

Zamiana wiader na szkolne podręczniki

Zamiana wiader na szkolne podręczniki

W ramach inicjatywy „Czysta woda dla świata” Global Nature Fund i Kärcher zobowiązały się do poprawy jakości wody w krajach wschodzących i rozwijających się. Cel: Kompleksowe podejście do kwestii wody. W szkole we wschodnioafrykańskim kraju Burundi, po raz pierwszy wykorzystywane zostało urządzenie Kärcher do uzdatniania wody.

> Czytaj więcej

Społeczne zaangażowanie Kärcher na świecie

Aktywność na całym świecie: nasze zaangażowanie społeczne

W firmie Kärcher mamy świadomość naszej odpowiedzialności społecznej i chcemy przyczyniać się do zarówno dużych, jak i małych inicjatyw. Każdego roku finansujemy organizacje, które działają na rzecz ochrony przyrody, kultury i społeczeństwa. Dowiedz się o nich więcej za pomocą naszej interaktywnej mapy.

> Czytaj więcej

Projekt czyszczenia Noon Gate

Eksperci od konserwacji zabytków

Zabytki to istotna część tożsamości kulturowej społeczeństwa. Ich czyszczenie i odrestaurowywanie wymagają delikatności. Ale jaką dokładnie wartość kulturową ma zabytek? Kto o tym decyduje? Jak perspektywa dotycząca wartości zabytku może się zmienić? Mówi o tym trzech ekspertów.

> Czytaj więcej

Projekt czyszczenia w Hamburgu

Sponsoring kultury

Jako specjaliści od rozwiązań czyszczących promujemy konserwację historycznych zabytków i budynków bezpłatnie od 40 lat. Dotychczas firma Kärcher dowiodła swojego doświadczenia i kompetencji w ponad 140 projektach renowacyjnych na całym świecie — Kärcher czyści świat!

> Czytaj więcej

Informacje ogólne: nasze zaangażowanie na rzecz kultury, przyrody i społeczeństwa

Czyszczenie plaży ze stowarzyszeniem One Earth – One Ocean

One Earth – One Ocean

Od 2019 roku oczyszczamy plaże niemieckiego wybrzeża Morza Północnego i Morza Bałtyckiego wraz ze stowarzyszeniem One Earth – One Ocean (OEOO). Współpraca ta stanowi część naszej strategii zrównoważonego rozwoju do 2025 roku, w ramach której za cel postawiliśmy sobie między innymi ograniczanie i ponowne wykorzystanie tworzy sztucznych trafiających do oceanów. W ramach tej współpracy wspieramy innowacje techniczne OEOO, na przykład kampanię oczyszczania rzek i ujść rzek z tworzyw sztucznych i zwracanie ich do cyklu materiałowego.

Czysta woda dla świata

Czysta woda dla świata

Ochrona zasobów wodnych staje się coraz istotniejszym elementem naszej globalnej odpowiedzialności za środowisko. Wraz z fundacją Global Nature Fund w 2012 roku rozpoczęliśmy inicjatywę zatytułowaną „Clean Water for the World” (Czysta woda dla świata). W ramach tej inicjatywy zapewniamy wsparcie finansowe dla budowy zielonych systemów filtracyjnych do przyjaznego dla środowiska uzdatniania wody za pomocą roślin — szczególnie w krajach rozwijających się i mniej rozwiniętych. Od 2019 roku realizujemy również wiele systemów zapewniających dostęp do wody pitnej w środkowej Kolumbii oraz krajach Afryki. Dzięki tym działaniom ponad 6000 osób zyska dostęp do wody pitnej.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Kärcher i Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce: silne partnerstwo

Kärcher to rodzinna firma — dlatego zaangażowanie społeczne to dla nas przede wszystkim kwestia rodzinna. Jako partner Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce pomagamy zapewniać szczęśliwy dom dzieciom i młodym ludziom w trudnej sytuacji na całym świecie. Od 2011 roku firma Kärcher każdego roku wspiera Wioski Dziecięce na dwa sposoby jednocześnie — po pierwsze poprzez finansowanie istotnych projektów, po drugie poprzez darowizny produktów, które ułatwiają codzienne życie w placówkach. Dotychczas ofiarowaliśmy ponad 1000 urządzeń w 33 krajach.

Thank Your Cleaner Day

Dzień wdzięczności osobom zawodowo dbającym o czystość

Dowód uznania. Dzień w dzień personel sprzątający niestrudzenie sprawia, że nasze środowisko do życia i pracy jest higieniczne i bezpieczne. Czas, aby powiedzieć „dziękuję”. W 2015 roku firma Kärcher wraz z kilkoma partnerami rozpoczęła światową kampanię „Thank Your Cleaner Day” (Dzień wdzięczności osobom zawodowo dbającym o czystość), na pierwszym planie stawiając niezbędną rolę, którą personel sprzątający pełni w społeczeństwie.

Solidarność z osobami w potrzebie

Solidarność z osobami w potrzebie

Powodzie, trzęsienia ziemi czy inne katastrofy naturalne — pomagamy, udostępniając bez żadnej zwłoki pracowników i urządzenia w każdym miejscu na świecie. Nasi pracownicy usuwają zanieczyszczenia i błoto za pomocą naszych potężnych urządzeń czyszczących. W wielu przypadkach ofiarowujemy również ratujące życie urządzenia, takie jak systemy uzdatniania wody oraz mobilne systemy zasilające. Podczas pandemii koronawirusa podarowaliśmy służbom ratunkowym, domom opieki i placówkom socjalnym wiele różnych materiałów ochronnych, takich jak maski, kalosze, nakrycia głowy, jednorazowe rękawiczki i środki dezynfekujące.

Europa Minigärtner

„Europa Minigärtner”: Dzieci sprawdzają się w ogrodnictwie

Jako partner organizacji Europa Minigärtner gUG (Miniogrodnicy Europy) pomagamy podnosić świadomość młodych ludzi na temat przyrody, którą mogą znaleźć w ogrodach. Inicjatywa jest skierowana do dzieci w wieku od dziewięciu do jedenastu lat i ma pozwolić im bezpośrednio doświadczyć przyrody, którą można znaleźć w ogrodach, i dowiedzieć się, na czym polega praca ogrodnika.  Oprócz zapewniania pomocy finansowej projekt wspieramy również na poziomie strategicznym i operacyjnym. W 2017 roku założyliśmy naszą własną regionalną grupę miniogrodników w naszym zakładzie w Winnenden.

Kärcher difference Award

Nagroda „difference Award”: nagroda Kärcher za film krótkometrażowy

Nagrodę „difference Award” po raz pierwszy przyznaliśmy latem 2018 roku — jest to nagroda za film krótkometrażowy dla obiecujących filmowców. Studenci z najbardziej prestiżowych uczelni filmowych w Niemczech mieli za zadanie stworzyć osobisty i estetyczny portret jednego z codziennych bohaterów firmy Kärcher. Dla nas codzienni bohaterowie to ludzie, którzy starają się zmieniać coś na lepsze każdego dnia — dotyczy to również stosowania produktów firmy Kärcher.