Zarządzanie dostawcami

Dostawcy dla Kärcher stanowią ważny składnik sukcesu firmy. Profesjonalne zarządzanie relacjami z dostawcami przekłada się na osiąganie możliwie najlepszych rezultatów współpracy.

Lieferantenmanagement

Kärcher jako firma przyjęła następujące zasady, kóre są szczególnie ważne we wzajemnej współpracy:

 • dążymy do długoterminowych relacji z naszymi dostawcami
 • cenimy zaufanie, punktualność, rzetelnośc, jakość i stabilność
 • przejrzysta i otwarta komunikacja oraz zorientowanie na cel są podstawą współpracy
 • oczekujemy od naszych dostawców elstyczności w zakresie terminów czy ilości zamówień w celu szybkiego reagowania na zmiany na rynku, a dostawcy mogą oczekiwać tego samego od firmy Kärcher
 • sciśle współpracujemy z naszymi dostawcami i inwestujemy w partnerów z wysokim potencjałem rozwojowym
 • dążymy do długoterminowych oszczędności w zakresie kosztów, z korzyścią dla wszystkich stron łańcucha dostaw

Dla usprawnienia współpracy – by była jeszcze bardziej efektywa, Kärcher we współpracy z dostawcami wprowadził system zarządzania relacjami z dostawcami (SLC) dostarczany przez firmę SAP. Dzięki temu systemowi możemy automatyzować procesy biznesowe związane z relacjami z dostawcami.

System SLC może kontrolować następujące procesy:

 • rejestracja dostawcy i wprowadzenie
 • zarządzanie danymi dostawcy
 • kwalifikowanie dostawców
 • rozwój dostawców (zarządzanie aktywnością)
 • zarządzanie certyfikatami
 • ocena dostawców

Platforma SLC umożliwia szybką i łatwa komunikację z potencjalnymi i obecnymi dostawcami.


Zaloguj się do portalu dla dostawców:

Portal stanowi platformę komunikacji pomiędzy dostawcami i Kärcher. Jeśli jesteś już zarejestrowanym dostawcą kliknij poniższy link, aby przejść do portalu:Szablony kwalifikacji dostawców: