Zgodność i uczciwość

Zgodność i uczciwość to podstawy pracy w Kärcher. Ważne są dla nas szczere i transparentne relacje. To wymaga zaangażowania każdego z nas.

Zgodność i uczciwość
Hartmut Jenner, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Kärcher

"Kamienie węgielne naszego sukcesu to wiarygodność, uczciwość i transparentność. To podstawy naszej działalności, a także komunikacji z partnerami biznesowymi. Skuteczne zarządzanie zgodnością z przepisami to podstawa naszych decyzji. Jesteśmy rodzinną firmą i globalnym liderem rynku, dlatego podwaliny naszej filozofii stanowią doskonałe produkty, uczciwość, zaufanie, a także wartości."

 

Hartmut Jenner
Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu
Alfred Kärcher SE & Co. KG

ZGODNOŚĆ W KÄRCHER

 

  • Jako globalna firma bardzo cenimy zaufanie, jakim każdego dnia obdarzają nas nasi partnerzy biznesowi, pracownicy i społeczeństwo. Transparentność, a także jasno określone obowiązki sprawiają, że niezmiennie cieszymy się zaufaniem.

  • Zgodność i etyczne postępowanie to podstawy naszego długoterminowego sukcesu. Działalność Kärcher bazuje na zgodności z przepisami, regulacjami wewnętrznymi, dobrowolnymi zobowiązaniami i zasadami etycznymi.

  • Posiadamy system zarządzania zgodnością, co gwarantuje spójność oraz skutecznie zapobiega nieprawidłowościom. Nasz Kodeks Postępowania to zbiór podstawowych zasad i środków dotyczących uczciwego postępowania.

  • Niniejsze zasady to baza naszej firmowej filozofii. Stanowią kluczowe wytyczne i zapewniają bezpieczeństwo Kärcher, naszych pracowników, jak również partnerów biznesowych.

  • Celem jest wyznaczenie naszych podstawowych zasad oraz ciągłe ich analizowanie, a także udoskonalanie. To gwarantuje uczciwy sposób postępowania.

ZASADY ZGODNOŚCI DLA KÄRCHER

Program zgodności bazuje na trzech podstawowych zasadach:

ZAPOBIEGANIU

Każdy jest odpowiedzialny za swoje działania i postępowanie. Podstawą etycznego postępowania jest znajomość wymogów prawnych, zasad i wytycznych firmy, a także norm oraz reguł danego działu. Kärcher wymaga i nieustannie szkoli wszystkich pracowników, co pozwala zapobiegać potencjalnym naruszeniom i promuje uczciwą pracę.

WYKRYWANIU

Polityka Kärcher to zero tolerancji naruszeń. Pomimo zastosowania odpowiednich środków zapobiegawczych i należytej ostrożności, musimy zachować czujność, aby w odpowiednim czasie zidentyfikować ryzyko, a także zapobiegać (niezamierzonym) naruszeniom zgodności. W przypadku zidentyfikowania jakichkolwiek nieprawidłowości lub odchyleń dotyczących zgodności, należy niezwłocznie powiadomić zespół ds. zgodności z przepisami. 

REAGOWANIU

Regularnie weryfikujemy nasz system zarządzania zgodnością z przepisami, procesy oraz struktury, aby zapewnić ich skuteczność, jednocześnie zapewniając ciągły rozwój. Szczegółowe informacje stanowią źródło cennej wiedzy. Każde zgłoszenie jest ważne, ponieważ pomaga nam na wczesnym etapie zidentyfikować potencjalne skargi, jak i wdrożyć odpowiednie środki zapobiegawcze.

DLACZEGO WARTO ZGŁASZAĆ NIEPRAWIDŁOWOŚCI?

W Kärcher najważniejsze jest odpowiedzialne i zgodne z prawem postępowanie. Nasi pracownicy, partnerzy biznesowi i strony trzecie mogą w dowolnym momencie zgłaszać potencjalne naruszenia, co ułatwia nam ich wykrywanie. Systematycznie oraz zgodnie z zasadami poufności sprawdzamy wszystkie trafiające do nas informacje. Jeżeli dojdzie do naruszenia, należy je jak najszybciej przeprocesować, a także wdrożyć odpowiednie środki - szczególnie w przypadku danego naruszenia, ale także w celu zapobiegania kolejnym.

 

Jakie zgłoszenia są pomocne?

Podejrzane przypadki i naruszenia prawa, naszego kodeksu postępowania i wewnętrznych wytycznych.

W JAKI SPOSÓB PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE?

Informacje można przekazywać w różny sposób:

ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą naszego zewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości. Proces zgłaszania jest poufny, bezpieczny i anonimowy. Aby uzyskać dostęp do systemu zgłaszania nieprawidłowości, należy kliknąć poniższy link:

SYSTEM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Informacje można przesyłać do zespołu ds. zgodności Kärcher na następujący adres email: compliance@de.kaercher.com lub compliance.pl@karcher.com

TELEFONICZNIE

Aby skontaktować się telefonicznie z zespołem ds. zgodności Kärcher, prosimy o kontakt telefoniczny:

+49 (7195) 14 1500

POCZTĄ

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
71364 Winnenden
Niemcy

lub

Kärcher Sp. z o.o.
Zespół ds. Zgodności
Stawowa 138-140
31-346 Kraków

OŚWIADCZENIE O POLITYCE KÄRCHER

Kärcher jest świadomy swojej odpowiedzialności jako firma działająca globalnie. Wdrożenie ustawy o należytej staranności w łańcuchach dostaw (ustawa o łańcuchu dostaw) w naszych procesach operacyjnych jest również ważne dla firmy Kärcher. Nasze oświadczenie dotyczące polityki w zakresie praw człowieka i aspektów środowiskowych wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się to wdrożenie. Kärcher okresowo analizuje tę politykę i dostosowuje ją w razie potrzeby.

ZESPÓŁ DS. ZGODNOŚCI

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
71364 Winnenden Germany

Email: compliance@de.kaercher.com lub compliance.pl@karcher.com