Przedłużenie gwarancji – pompy

Zarejestruj się, aby przedłużyć gwarancję do 5 lat na wybrane modele pomp!

Garantieverlängerung_Pumpen_Header

Zarejestruj się, aby przedłużyć gwarancję do 5 lat!

Przedłużenie gwarancji do 5 lat jest dostępne dla pomp BP Garden, BP Home & Garden, SP Dirt i SP Flat¹:

¹ Ze względu na nieprofesjonalny charakter urządzenia, gwarancja na urządzenie jest udzielana wyłącznie konsumentowi tzn. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź zawodową (Dz.U. Nr. 141, poz. 1176 z 2002 r.).

Produkty można zarejestrować w ciągu 3 miesięcy licząc od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia, spowodowanych wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą, przeciążeniem urządzenia itp.

Więcej informacji na temat warunków gwarancji znajduje się tutaj: www.kaercher.com/pl/serwis-i-wsparcie/wsparcie-i-obsluga-klienta/gwarancja.htm

5_lat_gwarancji_pompy.jpg

Zarejestruj pompę i przedłuż gwarancję wypełniając poniższy formularz!

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Przedłużenia gwarancji na pompę można dokonać w ciągu 3 miesięcy licząc od daty zakupu pompy. Potwierdzenie przedłużenia gwarancji jest ważne tylko z dowodem zakupu. W przypadku reklamowania pompy z tytułu przedłużonej gwarancji, potwierdzenie przedłużenia gwarancji i dokument (lub dowód) potwierdzający datę zakupu zostaną zweryfikowane przez Serwis Kärcher.

Pumpen Typenschild

Numer seryjny znajdziesz na tabliczce znamionowej pompy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KARCHER spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Stawowej 138-140, 31-346 Kraków, moich danych osobowych wskazanych w Formularzu w celu przesyłania Newslettera, w tym przedstawienia informacji o towarach i usługach. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez KARCHER spółka z o.o. informacji handlowych w Newsletterze w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przetwarzanie moich danych osobowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego porozumiewania się na odległość (adresów poczty elektronicznej), w celu przesyłania przez KARCHER spółka z o.o., za pomocą ww. środków komunikacji i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji w tym marketingowych, zawartych w Newsletterze, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

*

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia