Rozwój zrównoważony Kärcher

Założenia zrównoważonego rozwoju. Dziś działamy, ale myślimy o przyszłości, bo skutki naszych działań będą widoczne i wtedy. Aby zapewnić równowagę między dzisiejszymi zyskami, a dniem jutrzejszym Kärcher opiera swe działania na równorzędnych filarach: ekonomii, odpowiedzialności społecznej i ochronie środowiska. Zyski są tym cenniejsze im lepiej współpracujemy z pracownikami, otoczeniem zewnętrznym firmy i odpowiedzialnie korzystamy z zasobów naturalnych.

Reinigung Hermannsdenkmal Detmold

Be the difference

Alfred i Irene Kärcher – twórcy firmy – oparli swe dążenia do jej rozwoju na przekonaniu, że trwały sukces gospodarczy jest możliwy tylko wtedy, gdy społeczne aspekty, w tym poszanowanie wartości ludzkich i zaangażowanie na rzecz społeczeństwa są stałymi elementami działalności zawodowej. Trzecim filarem zrównoważonego rozwoju firmy, oprócz aspektu ekonomicznego i społecznego, jest ochrona zasobów naturalnych ziem, która odgrywała kluczową rolę w Kärcher już w roku 1970. To wszystko stoi u podstaw działań firmy na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility).

Dla naszej komunikacji w zakresie rozwoju zrównoważonego uczyniliśmy hasło "be the difference", hasłem przewodnim. Dzieje się tak ponieważ do 2020 roku chcemy stać się punktem odniesienia w naszej branży.

 

 

Kärcher makes the Difference

Kontakt

Masz pytania dotyczące rozwoju zrównoważonego? Skontaktuj się z nami: sustainability@de.kaercher.com