Zrównoważony rozwój w Kärcher

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest mocno zakorzeniona w firmie rodzinnej Kärcher. Bierzemy odpowiedzialność za środowisko, nasze produkty, łańcuch dostaw, przedsiębiorstwo, społeczeństwo i nasz personel. Ponieważ wierzymy, że to właśnie w ten sposób czynimy różnicę — dla społeczeństwa, w którym żyjemy. Bądź różnicą!

Bierzemy odpowiedzialność

W centrum naszej działalności jest zrównoważony rozwój firmy skupiający się na potencjale ludzkim. Chcemy promować wartości — dla naszych klientów, pracowników oraz naszego przedsiębiorstwa. U podstaw tego podejścia leży nasze jasno określone zobowiązanie na rzecz odpowiedzialności społecznej. Odpowiedzialność tę traktujemy bardzo poważnie, we wszystkich obszarach naszej działalności. Po pierwsze dzięki nieprzerwanej obecności naszej firmy na rynku opartej na wysokiej jakości produktach oraz uczciwym i rzetelnym partnerstwie z naszymi klientami, pracownikami i dostawcami. Po drugie dzięki zapewnianiu atrakcyjnych warunków pracy, redukcji śladu ekologicznego naszej działalności oraz wydajnemu wykorzystaniu zasobów.

Na podstawie przekazu, który niesie nasza marka, stworzyliśmy hasło „Bądź różnicą” na potrzeby kampanii dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Ponieważ chcemy czynić różnicę i wyznaczać standardy w branży, w której działamy. Aby to osiągnąć, zdefiniowaliśmy jasne cele: od 2021 roku wszystkie fabryki Kärcher na całym świecie wykorzystują zieloną energię elektryczną do produkcji. Do 2025 roku zmniejszymy nasz całkowity ślad CO₂ o 21 procent, a następnie o kolejne 21 procent do 2030 roku. W naszych produktach i opakowaniach coraz bardziej koncentrujemy się na ograniczaniu ilości plastiku i wykorzystywaniu zrównoważonych surowców. Czynimy zrównoważony rozwój integralną częścią całego łańcucha dostaw.

German Sustainability Award

Obszary działania w naszej strategii zrównoważonego rozwoju


Sponsoring kultury

Poprzez strategię zrównoważonego rozwoju 2025 firma Kärcher postawiła sobie za cel, aby swoje zaangażowanie społeczne skoncentrować na ochronie wartości. Jeden z obszarów, w którym już od wielu lat odnosimy sukcesy to sponsoring kultury. Polega on na nieodpłatnej konserwacji zabytkowych pomników i budynków. Od 1980 roku w ramach naszych prac konserwatorskich wyczyściliśmy ponad 150 zabytków na całym świecie. Jak również kolumnady na Placu Świętego Piotra w Rzymie, Statuę Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, liczące ponad 3300 lat Kolosy Memnona w Luksorze, w Górnym Egipcie, a także rzeźby głów prezydentów na Górze Rushmore. Lista obejmuje również Katedrę w Akwizgranie oraz Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma w Berlinie. Usunięcie osadów organicznych i czarnej skorupy pozwoli nam cieszyć się tymi zabytkami przez kolejne pokolenia, a konserwatorom zabytków ułatwi identyfikację i naprawianie wszelkich uszkodzeń. Czas realizacji projektów wynosi około dwóch lat. Ponadto zawsze są planowane i wykonywane w ścisłej współpracy z właścicielami, konserwatorami zabytków oraz historykami sztuki.


Fakty i liczby

Wyznaczone cele wymagają wymiernych sukcesów. Dotyczy to również zrównoważonego rozwoju, ponieważ samo złożenie obietnicy nie wystarczy. Musimy śledzić realizację celów ustalonych w ramach strategii i w nieustanny sposób monitorować naszą wydajność w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Od 2014 roku dokumentujemy wdrażanie naszych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem w sposób konsekwentny, jednolity i całkowicie cyfrowy we wszystkich zakładach produkcyjnych i centrach logistycznych na całym świecie. W ten sposób oceniamy na przykład emisje CO₂ oraz zużycie wody i energii, a także analizujemy nowe rozwiązania w dziedzinie materiałów opakowaniowych.

Ponadto monitorujemy wymogi ustaw i norm środowiskowych, takich jak norma ISO 14001, w sposób zestandaryzowany i w pełni cyfrowy. Ponadto konsekwentnie przestrzegamy ponad 10 000 regulacji i obowiązków.

Raportując nasze kluczowe dane liczbowe, stosujemy się do wytycznych Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative, GRI).

Fakty i liczby dotyczące zrównoważonego rozwoju

Nagrody


Zrównoważony rozwój. Od samego początku.

Odpowiedzialność — podstawowy element kultury korporacyjnej w Kärcher od samego powstania firmy. Alfred Kärcher i jego żona kierowali się głębokim przekonaniem, że trwały sukces gospodarczy jest możliwy tylko wtedy, gdy bierze się pod uwagę kwestie społeczne.

W 1939 roku, gdy młoda jeszcze firma przeniosła się do Winnenden, Alfred Kärcher zbudował własną oczyszczalnię ścieków na terenie firmy. W 1940 roku założył fundację Alfreda Kärchera dla pracowników w potrzebie, która produkowała zabawki na prezenty świąteczne dla dzieci pracowników od 1943 do 1948 roku.

Potem nastąpiło dużo innych kluczowych wydarzeń w historii firmy. Wśród nich na przykład pierwszy poważny projekt polegający na wyczyszczeniu Statui Chrystusa w Rio de Janeiro, uruchomienie własnej instalacji fotowoltaicznej firmy na jej terenie, publikacja kodeksu postępowania firmy Kärcher, projekty badawcze dotyczące wydajnej energetycznie produkcji, wprowadzenie globalnego systemu zarządzania energią, a także pierwsze części produktów wykonywane z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu w produkcji seryjnej.

Alfred i Irene Kärcher

Inicjatywy i współpraca