Zrównoważony rozwój w Kärcher

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest mocno zakorzeniona w firmie rodzinnej Kärcher. Bierzemy odpowiedzialność za środowisko, nasze produkty, łańcuch dostaw, przedsiębiorstwo, społeczeństwo i nasz personel. Ponieważ wierzymy, że to właśnie w ten sposób czynimy różnicę — dla społeczeństwa, w którym żyjemy. Bądź różnicą!

Bierzemy odpowiedzialność

W centrum naszej działalności jest zrównoważony rozwój firmy skupiający się na potencjale ludzkim. Chcemy promować wartości — dla naszych klientów, pracowników oraz naszego przedsiębiorstwa. U podstaw tego podejścia leży nasze jasno określone zobowiązanie na rzecz odpowiedzialności społecznej. Odpowiedzialność tę traktujemy bardzo poważnie, we wszystkich obszarach naszej działalności. Po pierwsze dzięki nieprzerwanej obecności naszej firmy na rynku opartej na wysokiej jakości produktach oraz uczciwym i rzetelnym partnerstwie z naszymi klientami, pracownikami i dostawcami. Po drugie dzięki zapewnianiu atrakcyjnych warunków pracy, redukcji śladu ekologicznego naszej działalności oraz wydajnemu wykorzystaniu zasobów.

Na podstawie przekazu, który niesie nasza marka, stworzyliśmy hasło „Bądź różnicą” na potrzeby kampanii dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Ponieważ chcemy czynić różnicę i wyznaczać standardy w branży, w której działamy. Aby to osiągnąć, określiliśmy jasne cele, które chcemy zrealizować do 2025 roku: Nasza światowa produkcja będzie neutralna pod kątem emisji CO₂ już w 2021 roku. Dokładamy coraz większych starań, aby redukować użycie tworzywa sztucznego w naszych produktach i opakowaniach oraz wykorzystywać zrównoważone surowce. Sprawiamy, że zrównoważony rozwój jest integralną częścią całego łańcucha dostaw.


Obszary działania w naszej strategii zrównoważonego rozwoju


Fakty i liczby

Wyznaczone cele wymagają wymiernych sukcesów. Dotyczy to również zrównoważonego rozwoju, ponieważ samo złożenie obietnicy nie wystarczy. Musimy śledzić realizację celów ustalonych w ramach strategii i w nieustanny sposób monitorować naszą wydajność w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Od 2014 roku dokumentujemy wdrażanie naszych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem w sposób konsekwentny, jednolity i całkowicie cyfrowy we wszystkich zakładach produkcyjnych i centrach logistycznych na całym świecie. W ten sposób oceniamy na przykład emisje CO₂ oraz zużycie wody i energii, a także analizujemy nowe rozwiązania w dziedzinie materiałów opakowaniowych.

Ponadto monitorujemy wymogi ustaw i norm środowiskowych, takich jak norma ISO 14001, w sposób zestandaryzowany i w pełni cyfrowy. Ponadto konsekwentnie przestrzegamy ponad 10 000 regulacji i obowiązków.

Raportując nasze kluczowe dane liczbowe, stosujemy się do wytycznych Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative, GRI).

Fakty i liczby dotyczące zrównoważonego rozwoju

Nagrody


Zrównoważony rozwój. Od samego początku.

Odpowiedzialność — podstawowy element kultury korporacyjnej w Kärcher od samego powstania firmy. Alfred Kärcher i jego żona kierowali się głębokim przekonaniem, że trwały sukces gospodarczy jest możliwy tylko wtedy, gdy bierze się pod uwagę kwestie społeczne.

W 1939 roku, gdy młoda jeszcze firma przeniosła się do Winnenden, Alfred Kärcher zbudował własną oczyszczalnię ścieków na terenie firmy. W 1940 roku założył fundację Alfreda Kärchera dla pracowników w potrzebie, która produkowała zabawki na prezenty świąteczne dla dzieci pracowników od 1943 do 1948 roku.

Potem nastąpiło dużo innych kluczowych wydarzeń w historii firmy. Wśród nich na przykład pierwszy poważny projekt polegający na wyczyszczeniu Statui Chrystusa w Rio de Janeiro, uruchomienie własnej instalacji fotowoltaicznej firmy na jej terenie, publikacja kodeksu postępowania firmy Kärcher, projekty badawcze dotyczące wydajnej energetycznie produkcji, wprowadzenie globalnego systemu zarządzania energią, a także pierwsze części produktów wykonywane z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu w produkcji seryjnej.

Alfred i Irene Kärcher

Inicjatywy i współpraca