Nasza droga do zrównoważonego łańcucha dostaw

Zrównoważony rozwój odgrywa bardzo istotną rolę w Kärcher, lecz nie tylko w obrębie naszej działalności. Doceniamy inicjatywy ekologiczne, długotrwałe relacje, rygorystyczne zasady w zakresie dobra pracowników oraz wysoką transparentność w całym naszym łańcuchu dostaw.

Poprzez zrównoważony łańcuch dostaw Kärcher ma nadzieję wywierać pozytywny wpływ na świat poza bramami naszych fabryk.

Długofalowa strategia i ukierunkowane środki

Jako firma produkcyjna Kärcher bierze odpowiedzialność za środowisko, ludzi i produkty w ramach naszego łańcucha dostaw. To nie tylko szczęśliwy zbieg okoliczności. Nasza odpowiedzialność wynika z długofalowej strategii i wielu ukierunkowanych metod działania. Łańcuch dostaw jest centralnym punktem zainteresowania, jeśli chodzi o nasze ambicje związane ze zrównoważonym rozwojem, ponieważ umożliwia nam wywieranie wpływu poza murami naszych fabryk. Korzystamy z wielu możliwości, które zapewnia łańcuch dostaw, aby ograniczać emisje i wydajnie wykorzystywać dostępne nam materiały i zasoby. Ponadto wyznaczamy standardy pracy z ludźmi i środowiskiem dzięki naszej zrównoważonej strategii zarządzania dostawcami, które nieustannie i konsekwentnie monitorujemy poprzez nasz kodeks postępowania dla dostawców.

Poniżej znajduje się więcej informacji o strategiach zrównoważonego rozwoju wdrożonych w naszym łańcuchu dostaw i całym cyklu życia produktów.

Zdjęcie fabryki i jej różnych szlaków transportowych

Ograniczanie emisji

Ograniczanie i równoważenie emisji szkodliwych dla naszego klimatu to kluczowy element walki z jego zmianami. Dlatego w najbliższej przyszłości Kärcher zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną. Nasze fabryki już są w czołówce, ponieważ od 2021 wszystkie fabryki Kärcher na całym świecie wykorzystują zieloną energię elektryczną do produkcji. Teraz na cel bierzemy inne obszary działalności, aby osiągnąć nasze założenia związane ze zrównoważonym rozwojem. Nasz łańcuch dostaw zapewnia nam wysoką przewagę, ponieważ możemy wybrać, z kim współpracujemy. Spójrzmy przykładowo na logistykę. Nasze produkty zawsze będą wymagać transportu między lokalizacjami — tak już jest. Jednakże sposób, w jaki pokonują drogę z punktu A do punktu B, jest czymś, na co mamy wpływ.

Ograniczamy odległości, a zatem i emisje, polegając na regionalnych dostawcach dla naszych fabryk. Ponadto szukamy możliwości obniżania emisji podczas planowania tras i wybierania środka transportu. Na przykład w wielu przypadkach rezygnujemy z tymczasowego magazynowania po drodze na rzecz bezpośredniego transportu produktów z punktu A do punktu B. Indywidualnie dobieramy rodzaj transportu, który najlepiej pasuje do każdej trasy. Ponieważ, na przykład, sami produkujemy ciężkie i duże części zamiast je kupować, nasza produkcja wertykalna również przyczynia się do mniejszych emisji z transportu, a co za tym idzie — do bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw.

We wszystkich naszych zakładach produkcyjnych kierujemy się tą samą zasadą — „Regionalnie i lokalnie”. Oznacza to, że produkujemy nasze towary na rynkach, czyli w regionach, na których są sprzedawane. Zasada „Regionalnie i lokalnie” wpływa również na naszą strukturę dostawców. Wymaga ona od nas pozyskiwania potrzebnych materiałów i elementów w miarę możliwości z tego samego regionu, w którym znajduje się fabryka, która ich potrzebuje. Pozwala nam to ograniczać liczbę przebytych kilometrów i emisje.

Nasze fabryki produkcyjne w Niemczech, we Włoszech, w Rumunii, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Brazylii i Chinach już od wielu lat korzystają coraz częściej z produktów wytwarzanych w ich regionie. W 2021 roku nasze niemieckie fabryki będą nabywać około 70% elementów z Europy. Nasza fabryka w Meksyku jest szczególnie znakomitym przykładem rozwoju. Jeszcze trzy lata temu zakupy regionalne stanowiły zaledwie 15%, dzisiaj z kolei aż 86%. Nasza fabryka w Chinach nabywa 98% materiałów i elementów w regionie.

Zrównoważona produkcja: Kärcher skupia się na regionalnych łańcuchach dostaw

Od 2017 roku coraz częściej dostarczamy nasze produkty bezpośrednio z naszych zakładów produkcyjnych bez żadnych przystanków w magazynie centralnym do kilku firm handlowych Kärcher w Europie. Korzyści z bezpośrednich dostaw w ramach starań o ekologiczną logistykę widać w liczbach.

Analiza w naszym niemieckim centrum logistycznym wykazała, że dzięki bezpośredniemu transportowi z zakładów produkcyjnych we Włoszech i Rumunii do 13 europejskich firm handlowych udało nam się zaoszczędzić ponad 70 ton CO₂ na rok. Odpowiada to 30 900 kilometrom transportu. Krok po kroku coraz więcej firm Kärcher jest włączanych do struktur bezpośrednich dostaw.

Odległości zmniejszamy również w Australii. Zamiast wysyłać produkty z różnych centrów dystrybucyjnych do głównego magazynu w Melbourne na południowym wschodzie, coraz częściej wysyłamy je bezpośrednio do naszego magazynu w Perth na zachodzie. Pozwala to zaoszczędzić 3400 kilometrów transportu lądowego między lokalizacjami, dzięki czemu Kärcher w Australii oszczędza 299 ton CO₂ na rok.

Zrównoważona logistyka: Firma Kärcher optymalizuje szlaki transportowe

W 2020 roku znacząco ograniczyliśmy nasze emisje CO₂ dla niektórych szlaków transportowych w Europie za pomocą metody zwanej transportem kombinowanym. Zamiast korzystania wyłącznie z drogowego transportu kolejowego, co wcześniej było normą, obecnie część tras jest pokonywana koleją lub drogą wodną. W 2019 roku 245 tras zostało przebytych transportem kombinowanym, co pozwoliło oszczędzić 173 tony CO₂. W 2020 roku liczba przebiegów z użyciem transportu kombinowanego wzrosła do 605, oszczędności CO₂ sięgnęły 427 ton.

Nasz szlak transportowy z Rumunii do Niemiec jest dobrym przykładem tego, jak jedna trasa może czynić wielką różnicę w zmniejszaniu śladu węglowego. Nasi partnerzy logistyczni realizują dostawy nową trasą kolejową z Oradei do Stuttgartu od połowy roku 2020. Każdy pełen załadunek transportowany tą trasą skraca transport drogowy o 1000 kilometrów, co w przeliczeniu na ładunki przewożone w ciągu roku pozwala oszczędzić nawet 710 ton CO₂.

Kärcher zmniejsza emisje CO₂, łącząc transport drogowy z kolejowym

Kärcher osiąga około 35% produkcji wertykalnej. Koncentrujemy się na kluczowych technologiach, takich jak serce naszego urządzenia wysokociśnieniowego — pompa — lub zbiorniki czystej i brudnej wody w szorowarkach, które są produkowane z zastosowaniem recyklingu tworzywa sztucznego. Duże elementy z tworzywa sztucznego, jak ten, zajmowałyby dużo miejsca w transporcie. Produkując je samodzielnie w naszych fabrykach w sposób dopasowany do naszych potrzeb, zmniejszamy kilometry transportu i ograniczamy emisje. Ponadto dokładamy starań, by w naszych zakładach produkcyjnych używać wydajnych energetycznie systemów i budynków.

Kärcher osiąga około 35% produkcji wertykalnej

Emisje klasyfikuje się do zakresu 1, 2 lub 3 (zgodnie z metodą raportowania protokołu dot. gazów cieplarnianych [Greenhouse Gas, GHG]). To pomaga przedsiębiorstwom w ustaleniu, gdzie powstają ich emisje i jak możne je ograniczać. Zakres 1 i zakres 2 obejmują bezpośrednie użycie energii w naszych fabrykach, które od 2021 roku są neutralne pod względem emisji CO2. Nasze emisje z fabryk produkcyjnych obniżamy do możliwie najniższych poziomów za pomocą daleko idących środków, wydajnych budynków i systemów oszczędzających zasoby. Na przykład we wszystkich naszych fabrykach używamy zielonej energii, a niektóre z nich są wyposażone w oświetlenie LED i systemy fotowoltaiczne. Niemożliwe do uniknięcia emisje równoważymy poprzez naszego partnera First Climate, a od 2021 roku wspieramy projekt ochrony lasów deszczowych w Brazylii.

Emisje zakresu 3 będą obiektem naszego coraz większego zainteresowania w przyszłości. Obejmują one wszystkie inne emisje, na przykład te wzdłuż łańcucha dostaw. Lecz jak wysokie są nasze wskaźniki emisji? Im bardziej dane procesy są oddalone od naszych własnych procesów biznesowych, tym trudniej jest je analizować i na nie wpływać. Najpierw przeprowadzamy szczegółową analizę w celu utworzenia solidnej bazy danych. Na jej podstawie opracowujemy metody redukcji lub równoważenia emisji w łańcuchu dostaw. Zrealizowaliśmy projekt pilotażowy mający na celu ustalenie emisji zakresu 3 z naszej wewnętrznej produkcji środków czystości. Jego rezultat pokazał nam, że duża część łącznych emisji z tej jednostki produkcyjnej jest generowana przez logistykę i produkcję, zaopatrzenie w surowce do produkcji oraz dostawę gotowych detergentów. Będziemy podejmować konkretne działania, aby ograniczać te emisje w przyszłości.

Kärcher stara się redukować lub równoważyć emisje w jej łańcuchu dostaw

Zdjęcie neutralnej klimatycznie fabryki z recyklingiem

Wydajne wykorzystywanie materiałów i surowców

Każda decyzja podjęta na etapie projektowania i produkcji naszych wyrobów również ma wpływ na nasze łańcuchy dostaw. Dlatego nasze precyzyjne procesy zaczynają się w dziale badań i rozwoju, który dokłada wszelkich starań, aby projektować produkty, które umożliwiają odpowiedzialne wykorzystanie zasobów. Wybierając naszych partnerów, przede wszystkim szukamy dostawców, którzy dostarczają czystych i zrównoważonych materiałów, które spełniają nasze wymagające normy jakościowe. Ponadto zwiększamy procentowy udział materiałów pochodzących z recyklingu w naszych produktach i cenimy te, które również można z łatwością poddawać recyklingowi na koniec okresu eksploatacji. Co więcej, zmniejszamy odpady opakowaniowe, zarówno te pochodzące z transportu w fabrykach, jak i te trafiające do klientów końcowych.

Chcąc promować zdrową gospodarkę obiegu zamkniętego, Kärcher nie używa żadnych prawnie zakazanych substancji szkodliwych. W tym celu od 2003 roku stosujemy normę Kärcher standard 050.032 dotyczącą składników. Dokument ten nakłada na naszych dostawców obowiązek używania określonych materiałów w elementach, które nam dostarczają. Nieustannie dostosowujemy i aktualizujemy wykaz materiałów, a wszyscy dostawcy muszą go podpisać i przestrzegać.

Nasze normy dotyczące doboru surowców, które mają znaleźć się w naszych produktach, są bardziej rygorystyczne niż obowiązujące prawo. Do 2009 roku zakazaliśmy już stosowania szkodliwych plastyfikatorów, które prawnie zostały objęte zakazem dopiero w 2019 roku. Określamy również wiążące limity PAH (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) w produktach Kärcher, mimo że są one tylko częściowo objęte regulacjami prawnymi.

Poza tym nieustannie poszukujemy rozwiązań, które są najbardziej przyjazne środowisku. Nasze produkty projektujemy tak, aby zużywać jak najmniej materiałów, zarówno metalu, jak i tworzywa sztucznego. Ponadto prawie wszystkie nasze detergenty i środki czyszczące są zrównoważone i produkowane z naturalnych substancji.

Zrównoważony rozwój ma dla Kärcher kluczowe znaczenie przy wyborze surowców

Nieustannie pracujemy nad optymalizacją naszych opakowań i ograniczaniem odpadów opakowaniowych, zarówno na etapie zaopatrzenia w elementy do produkcji, jak i dostaw do naszych klientów.

W ramach naszego celu związanego ze zrównoważonym rozwojem na 2025 rok nasza fabryka w Winnenden w Niemczech bada sposoby skutecznej redukcji odpadów opakowaniowych, zarówno w fabryce, jak i w łańcuchu dostaw. Celem jest osiągnięcie procesu produkcyjnego wolnego od odpadów plastikowych. Uzyskane wyniki zastosujemy w innych fabrykach. Na przykład w tym roku instalujemy młyn do produkcji naszego własnego tworzywa sztucznego w proszku. Dotychczas proszek otrzymywaliśmy w dużych workach plastikowych zwanych workami Big Bag. Teraz będziemy mogli pozbyć się tego odpadu. Granulat, którego używamy do produkcji proszku, jest dostarczany w cysternach, bez żadnych opakowań.

Nasze pudełka wielokrotnego użytku to kolejny przykład redukcji odpadów w fabryce. Korzystamy już z nich do transportu w obrębie fabryki, na przykład do przemieszczania elementów z formowania wtryskowego do innych działów zakładu produkcyjnego. W ten sposób wyeliminowaliśmy folię plastikową, której używaliśmy do pakowania tych części. Prowadzimy również rozmowy z naszymi dostawcami na temat tego, jak oni mogliby wprowadzić podobne zmiany w swoim łańcuchu dostaw.

Dokonujemy również postępów w zakresie opakowań produktów. Udało nam się wyeliminować polistyren z opakowania naszej myjki terenowej OC 3 na rzecz kartonu. To również pomaga zmniejszyć całkowity rozmiar opakowania.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju obejmuje optymalizację opakowań wszystkich naszych produktów do 2025 roku. Poprawiamy trwałość naszych produktów oraz ich powierzchni, aby opakowania nie musiały zawierać tworzyw sztucznych.

Kärcher optymalizuje opakowania podczas produkcji z myślą o zrównoważonym rozwoju

Recykling to kluczowa część naszego łańcucha dostaw na wielu etapach, na przykład przy wyborze materiałów. Nieustannie zwiększamy udział tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. Dużym wyzwaniem jest znalezienie dostawców, którzy są w stanie zapewniać materiały z recyklingu o stałej, wysokiej jakości, której wymagamy. Tworzywo sztuczne może pochodzić z odpadów domowych lub poprodukcyjnych odpadów przemysłowych.

W porównaniu z sytuacją sprzed dziesięciu lat obecnie używamy czterokrotnie więcej materiałów z recyklingu. Tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu używamy do produkcji lanc spryskujących do naszych urządzeń wysokociśnieniowych. Służy do tego materiał Nylon 66 (lub PA 66), który jest wykonany z włókien starych poduszek powietrznych i odpadów poprodukcyjnych. Chcemy, aby wybrane produkty konsumenckie i profesjonalne zawierały nawet 50% tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

Recykling odgrywa również istotną rolę na koniec cyklu życia produktu. Dlatego w naszych konstrukcjach staramy się używać materiałów, które łatwo nadają się do ponownego przetworzenia. Na przykład części, które są ze sobą skręcane śrubami, a nie klejone, można z łatwością rozdzielić, co zwiększa wydajność recyklingu i jakość materiału po przetworzeniu.

Ręczny demontaż produktów Kärcher pozwala na recykling ponad 90% materiałów. Współpracujemy z partnerami, którzy się w tym specjalizują.

 Kärcher używa tworzyw sztucznych z recyklingu do produkcji lanc spryskujących do urządzeń wysokociśnieniowych

Nasi klienci oczekują długiego okresu eksploatacji produktów Kärcher. To, jak długo dane urządzenie będzie spełniać swoje zadanie w dużej mierze zależy od zastosowania, sposobu konserwacji i intensywności użytkowania. Dokładamy wielu starań, aby zapewnić jak najdłuższy okres eksploatacji. Koniec końców produkt o długim okresie eksploatacji zyskuje dużo więcej od surowców użytych do jego produkcji niż produkt, który się szybko zużywa lub psuje.

Nasza szorowarka to dobry przykład tego, jak duży mamy wpływ. Po pierwsze całe urządzenie i wszystkie jego poszczególne elementy przechodzą rygorystyczne testy obciążeniowe w celu wykrycia i wyeliminowania słabych punktów. Stopniowo również wymieniamy akumulatory naszych szorowarek na akumulatory litowo-jonowe. Te działają od trzech do czterech razy dłużej niż poprzednie. Urządzenia pracują dłużej bez konieczności wymiany akumulatora — co oczywiście podoba się również klientom.

Ponieważ to, jak nasi klienci używają urządzeń ma również wpływ na okres eksploatacji produktu, staramy się maksymalnie ułatwiać jego obsługę i pielęgnację lub konserwację. Zapewniamy instrukcje pielęgnacji i projektujemy urządzenia tak, aby były przyjazne dla użytkownika i wymagały jak najmniej czynności konserwacyjnych. Na przykład w naszych szorowarkach wszystkie elementy sterujące są żółte, a elementy do konserwacji szare. Dzięki temu wystarczy jeden rzut oka, aby wiedzieć, które części są częściami serwisowymi. Co więcej urządzenia konstruujemy w taki sposób, aby części eksploatacyjne były łatwe do wymiany. To zwiększa prawdopodobieństwo, że użytkownik naprawi swoje urządzenie zamiast kupować nowego.

Kärcher stawia na trwałość i łatwą wymianę części w takich produktach jak szorowarki

Zdjęcie kodeksu postępowania i partnerów umownych

Wyznaczanie i monitorowanie standardów

Czy łańcuch dostaw jest zrównoważony czy nie? Nie jest to raczej kwestia poglądów. Kierujemy się konkretnymi kryteriami, które podlegają regularnej ocenie przez nas i naszych partnerów. Po pierwsze — ważny jest dobór dostawców. Używamy nowoczesnego oprogramowania, które pomaga nam dokładnie sprawdzić i ocenić dostawcę zanim podpiszemy z nim umowę. Gdy zaczynamy współpracę z partnerem, bardzo szybko okazuje się, czy będziemy mieli z nim problemy. Co więcej zarówno my, jak i nasi partnerzy podlegamy kodeksowi postępowania, który zawiera podstawowe zasady dotyczące traktowania pracowników i środowiska. Informacje o naszych metodach pracy i procesach przekazujemy niezależnym instytutom badawczym i certyfikującym, które oceniają nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Informacje otrzymane od tych instytucji dają nam również dobry obraz naszych partnerów.

Aby zostać dostawcą Kärcher, należy spełnić surowe kryteria. Kontrolujemy każdego nowego dostawcę pod kątem spełniania naszych regulacji oraz przeprowadzamy regularne audyty u istniejących dostawców. Dotyczy to kwestii jakości, a także dobra pracowników i norm środowiskowych, jak również bezpieczeństwa i higieny pracy.

Korzystamy również z oprogramowania, które z pomocą sztucznej inteligencji przeszukuje wszystkie dostępne źródła online pod kątem niezgodności lub anomalii. Na przykład przegląda media społecznościowe w poszukiwaniu postów o naszych partnerach i alarmuje, gdy, na przykład, pracownik wielokrotnie narzeka na swojego pracodawcę. W przypadku otrzymania takiego powiadomienia kontaktujemy się z dostawcą i analizujemy sytuację.

W ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju do 2025 roku — między innymi z pomocą sztucznej inteligencji — uruchamiamy proaktywny program zarządzania ryzykiem dostawcy pod kątem zrównoważonego rozwoju. To pomaga nam promować zrównoważone działania w innych firmach w ramach naszej codziennej współpracy.

Zrównoważony rozwój ma dla Kärcher kluczowe znaczenie przy wyborze dostawców

Nasz kodeks postępowania szczegółowo opisuje nasze wymagania wobec nas samych, jak i wobec naszych dostawców. Dokument szczególną wagę przykłada do traktowania pracowników. Zaleca na przykład zachowanie zgodne z zasadami etyki i zabrania dyskryminacji, pracy dzieci i innych form przymusowej pracy.

Koreks postępowania został opracowany na podstawie naszych Wytycznych w zakresie uczciwości, które z kolei oparte są na wizerunku szanowanego sprzedawcy. Wymagania, które początkowo dotyczyły tylko naszej firmy, od pewnego czasu mają zastosowanie też do naszych partnerów.

Kodeks postępowania Kärcher opisuje wymagania dotyczące zarówno firmy, jak i jej dostawców

Oprócz samooceny innym dobrym sposobem na uzyskanie lepszego obrazu zrównoważonego rozwoju danej firmy jest ocena niezależnej instytucji. W tym obszarze Kärcher polega przede wszystkim na organizacjach EvoVadis i Sedex. W celu zapewnienia transparentności Kärcher widnieje jako dostawca na listach obu platform.

Rankingi zawierają krótki przegląd firmy, lecz również bardziej szczegółowe informacje, na przykład dotyczące zrównoważonych zakupów, zachowań pro-ekologicznych, a także warunków pracy.

 Kärcher polega na niezależnych instytucjach oceniających zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Do 2025 roku zmniejszymy liczbę naszych dostawców materiałów o 40%, zachęcając w ten sposób naszych partnerów regionalnych do opracowywania strategii zapewniających niezawodny i zrównoważony łańcuch dostaw. Redukcja liczby dostawców ponadto upraszcza naszą współpracę z pozostałymi dostawcami. Ostatecznie podpisanie dobrych umów z mniejszą liczbą dostawców jest korzystniejsze dla wszystkich stron.

Kärcher preferuje wybranych partnerów regionalnych

To może Cię również zainteresować: