Cele związane ze zrównoważonym rozwojem na 2025 rok

Środki, które wdrażamy, mają na celu osiągnięcie produkcji neutralnej CO₂, recykling surowców oraz redukcję plastikowych opakowań. Zrównoważony rozwój jest głęboko zakorzeniony w naszym globalnym łańcuchu dostaw. Jeśli chodzi o kwestie socjalne i społeczne, skupiamy się na ochronie wartości.

Cele związane ze zrównoważonym rozwojem na 2025

Krótki przegląd celów na 2025 rok

Ochrona środowiska i klimatu stanowi fundament naszych działań. Od lat ustanawiamy dla siebie nowe cele, dzięki którym nasza firma systematycznie staje się coraz bardziej wydajna i coraz lepiej chroni zasoby, a także spełnia swoją rolę jako partnera społecznego. Ustanawiając cele na 2025 rok, podejmujemy kolejne kroki w przyszłość.

Dzięki tym celom postawionym w 2020 roku przyczyniamy się również do osiągnięcia 17 celów Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) związanych ze zrównoważonym rozwojem. Te cele związane ze zrównoważonym rozwojem stanowią globalny standard priorytetów i celów zrównoważonego rozwoju do 2030 roku na poziomie gospodarczym, społecznym i ekologicznym.

Dla nas jako przedsiębiorstwa cele ONZ związane ze zrównoważonym rozwojem stanowią dobre ramy, na których możemy bazować nasze własne działania w tym obszarze. W ten sposób nasza podstawowa działalność może odegrać rolę w przezwyciężaniu globalnych problemów. Nasze cele połączyliśmy w trzy inicjatywy: „Zero Emissions” (Zero emisji), „Reduce, Reuse, Recycle” (Redukcja, ponowne wykorzystanie zasobów, recykling) oraz „Social Hero” (Bohater społeczny).

Zero emisji

W porównaniu z 2020 rokiem, do 2025 Kärcher o 21% zredukuje rzeczywisty zakres 1 i 2 emisji. Do 2030 roku redukcja wzrośnie o kolejne 21%, co w sumie pozwoli nam osiągnąć całkowitą redukcję na poziomie 42%: aby zredukować nasz ślad węglowy oszczędzamy energię i wykorzystujemy zrównoważone źródła energii. W tym celu Kärcher dołączył do inicjatywy Science Based Targets (SBTi), zobowiązując się do szybkiej redukcji emisji w całej firmie, aby zapobiegać skutkom zmian klimatycznych. Inicjatywa jest rezultatem współpracy CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wildlife Fund for Nature (WWF), a także jednym ze zobowiązań We Mean Business Coalition.

Do 2025 roku Kärcher wdroży system zarządzania dla 3 zakresu emisji, dzięki czemu ślad węglowy naszych produktów będzie transparentny: w ramach naszego uczestnictwa w SBTi zobowiązaliśmy się do rozszerzenia zakresu monitorowania naszej emisji o działania na wcześniejszych i późniejszych etapach łańcucha dostaw oraz do opracowania celów w zakresie ich redukcji – ponieważ zrównoważony rozwój dla Kärcher wykracza poza bramy naszych fabryk. Ograniczamy emisję w transporcie poprzez nieustanne optymalizowanie naszych szlaków transportowych. Nasze fabryki na całym świecie w 75% zakupują zasoby od lokalnych dostawców, którzy znajdują się w odległości mniejszej niż 1000 km od fabryki.

Od 2021 r. fabryki Kärcher na całym świecie są neutralne pod względem emisji CO₂: uczyni to firmę Kärcher czołowym przedsiębiorstwem na rynku rozwiązań czyszczących o neutralnym wpływie na klimat z globalną produkcją wolną od emisji CO₂. Używamy zielonej energii i kompensujemy emisje, których nie jesteśmy w stanie uniknąć przez finansowanie projektów mających na celu ochronę klimatu. Wiele z naszych fabryk już jest wyposażonych w oświetlenie LED i systemy fotowoltaiczne. Nasz największy zakład w Chinach produkuje 980 000 kWh energii elektrycznej na powierzchni 9 000 m². W Banbury w Wielkiej Brytanii udało nam się zainstalować nieco poniżej 1000 paneli fotowoltaicznych za jednym razem, co pokryje 44% rocznego zapotrzebowania na energię naszej spółki zależnej. W naszej siedzibie głównej w Winnenden również używamy systemu fotowoltaicznego i zamykamy cykl materiałowy poprzez ponowne wykorzystanie palet jednorazowych w systemie ogrzewania budynków.

Od 2021 roku podróże biznesowe w obrębie Niemiec oraz z Niemiec za granicę są neutralne pod względem emisji CO₂: ograniczamy podróże biznesowe i emisje gazów cieplarnianych wynikające z podróży biznesowych pociągiem, samochodem i samolotem. Kompensujemy emisje, których nie możemy uniknąć. Dużą rolę w tym zakresie odgrywają na przykład konferencje cyfrowe, które powoli przyjmują się w naszej firmie. Ponadto kontynuujemy zwiększanie liczby pojazdów elektrycznych w naszej flocie.

Zero emisji
Zero emisji w liczbach

Redukcja, ponowne wykorzystanie, recykling

Do 2025 roku zoptymalizujemy zrównoważony rozwój wszystkich opakowań produktów: chcemy ograniczyć do minimum lub całkowicie wyeliminować użycie opakowań z tworzyw sztucznych. Stopniowo zastępujemy jednorazowe opakowania wykonane z pierwotnych tworzyw sztucznych tworzywami pochodzącymi z recyklingu. Zastępujemy również opakowania nienadające się do recyklingu alternatywnymi rozwiązaniami — na przykład wkładka do opakowania mopa elektrycznego FC 7 jest wykonana z masy celulozowej, tzw. papieru maché, zamiast styropianu.

Do 2025 roku zawartość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w wybranych produktach konsumenckich i profesjonalnych osiągnie nawet 50%: Zmniejszamy i systematycznie obniżamy ilość pierwotnego tworzywa sztucznego w naszych produktach. Od 2012 roku udało nam się czterokrotnie zwiększyć ilość tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu w naszych urządzeniach. Do produkcji lanc spryskujących, w części naszych urządzeń wysokociśnieniowych zaczęliśmy używać tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu oraz nylonu 66. Materiał ten jest pozyskiwany z tkaniny pochodzącej ze zwróconych poduszek powietrznych oraz odpadów materiałowych z ich procesu produkcji. Odkurzacz jednofunkcyjny T11/1 Classic HEPA Re!Plast zawiera 60%* plastiku pochodzącego z recyklingu. W ten sposób zamykamy obieg, wykorzystując materiały pochodzące z recyklingu.

*wszystkie części z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem akcesoriów

Od 2020 roku wspieramy redukcję i ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych trafiających do oceanów: współpracujemy z organizacją One Earth One Ocean (OEOO) w zakresie redukcji zanieczyszczania oceanów tworzywem sztucznym. OEOO dąży do oczyszczenia wód świata z odpadów z tworzyw sztucznych, sortując je według rodzaju, a następnie przetwarzając. Ponadto OEOO jest zaangażowane w obszary oczyszczania ropy naftowej, mikroplastików, a także w badania, edukację i dokumentację zanieczyszczenia wody. Wspieramy projekty oczyszczania wody i gospodarki o obiegu zamkniętym, a także innowacje techniczne OEOO. Wspólnie organizujemy na całym świecie Dzień Sprzątania Kärcher, podczas którego pracownicy biorą udział w działaniach związanych z oczyszczaniem regionalnych wód.

Do 2025 roku chcemy uruchomić produkcję pilotażową, która będzie generować zero odpadów plastikowych: Chcemy ograniczyć odpady z opakowań plastikowych od lokalnych dostawców do zera, czyniąc naszą główną siedzibę wzorem dla pozostałych zakładów produkcyjnych. Podejście to wdrażamy już w ramach naszego wewnętrznego transportu towarów. Na przykład w Winnenden w Niemczech niektóre elementy są pakowane na potrzeby transportu do pudełek wielokrotnego użytku zamiast folii, co zmniejsza użycie folii o 3000 kg w każdym roku.

Do 2025 roku zrównoważony rozwój będzie integralną częścią nowych modeli biznesowych: Aktualizujemy i wdrażamy modele biznesowe Kärcher w zakresie współdzielenia, odnawiania, serwisu i recyklingu. Odkrywamy nowe podejścia do zrównoważonego rozwoju produktu dzięki kuchennemu kompostownikowi Soilkind. Urządzenie, które opracowano w firmie Kärcher, zamienia odpady kuchenne w żyzny kompost w jedyne 48 godzin dzięki skomplikowanej technologii. Dzięki naszym produktom cyfrowym możemy przyczynić się do znacznego zmniejszenia ilości odpadów materiałowych w pomieszczeniach sanitarnych dzięki czyszczeniu opartemu na czujnikach. Współpracujemy również ze startupami, które oferują np. udostępnianie stanowisk do wypożyczania produktów na większych osiedlach.

Redukcja, ponowne wykorzystanie, recykling
Redukcja, ponowne wykorzystanie, recykling w liczbach

Bohater społeczny

Do 2025 roku nasze zaangażowanie społeczne skupi się na ochronie wartości: Dzięki jasno określonym tematom wszystkie nasze działania w ramach zaangażowania społecznego na całym świecie mają wspólny cel. We wszystkich trzech obszarach — dotacje i sponsoring, długofalowa współpraca i zaangażowanie pracowników — rolę partnera społecznego traktujemy poważnie i dlatego jesteśmy oddani na rzecz ochrony wartości. Mogą to być wartości kulturowe, jak w przypadku naszego sponsoringu kultury, lub wartości rodzinne, na przykład współpraca ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce. Od początku współpracy w 2011 roku firma Kärcher wsparła Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w 44 krajach.

Do 2025 roku ustanowimy proaktywny system zarządzania ryzykiem dostawcy pod kątem zrównoważonego rozwoju: Analizujemy i systematycznie doskonalimy wpływ społeczny i środowiskowy naszych bezpośrednich dostawców. Aby to osiągać, zrównoważony rozwój traktujemy jako jeden z najważniejszych czynników decyzyjnych przy wyborze nowych oraz ocenie aktualnych dostawców. W ramach tej strategii korzystamy z globalnych audytów oraz kompleksowego zbioru danych, ponieważ zrównoważony rozwój i terminowa dostawa doskonale współgrają ze sobą w firmie Kärcher.

Bohater społeczny
Bohater społeczny w liczbach

Obszary działania w naszej strategii zrównoważonego rozwoju