Cele związane ze zrównoważonym rozwojem na 2025 rok

Środki, które wdrażamy, mają na celu osiągnięcie produkcji neutralnej CO₂, recykling surowców oraz redukcję plastikowych opakowań. Zrównoważony rozwój jest głęboko zakorzeniony w naszym globalnym łańcuchu dostaw. Jeśli chodzi o kwestie socjalne i społeczne, skupiamy się na ochronie wartości.

Cele związane ze zrównoważonym rozwojem na 2025

Krótki przegląd celów na 2025 rok

Ochrona środowiska i klimatu stanowi fundament naszych działań. Od lat ustanawiamy dla siebie nowe cele, dzięki którym nasza firma systematycznie staje się coraz bardziej wydajna i coraz lepiej chroni zasoby, a także spełnia swoją rolę jako partnera społecznego. Ustanawiając cele na 2025 rok, podejmujemy kolejne kroki w przyszłość.

Dzięki tym celom postawionym w 2020 roku przyczyniamy się również do osiągnięcia 17 celów Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) związanych ze zrównoważonym rozwojem. Te cele związane ze zrównoważonym rozwojem stanowią globalny standard priorytetów i celów zrównoważonego rozwoju do 2030 roku na poziomie gospodarczym, społecznym i ekologicznym.

Dla nas jako przedsiębiorstwa cele ONZ związane ze zrównoważonym rozwojem stanowią dobre ramy, na których możemy bazować nasze własne działania w tym obszarze. W ten sposób nasza podstawowa działalność może odegrać rolę w przezwyciężaniu globalnych problemów. Nasze cele połączyliśmy w trzy inicjatywy: „Zero Emissions” (Zero emisji), „Reduce, Reuse, Recycle” (Redukcja, ponowne wykorzystanie zasobów, recykling) oraz „Social Hero” (Bohater społeczny).

Zero emisji

W porównaniu z 2020 rokiem, do 2025 Kärcher o 21% zredukuje rzeczywisty zakres 1 i 2 emisji. Do 2030 roku redukcja wzrośnie o kolejne 21%, co w sumie pozwoli nam osiągnąć całkowitą redukcję na poziomie 42%: aby zredukować nasz ślad węglowy oszczędzamy energię i wykorzystujemy zrównoważone źródła energii. W tym celu Kärcher dołączył do inicjatywy Science Based Targets (SBTi), zobowiązując się do szybkiej redukcji emisji w całej firmie, aby zapobiegać skutkom zmian klimatycznych. Inicjatywa jest rezultatem współpracy CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wildlife Fund for Nature (WWF), a także jednym ze zobowiązań We Mean Business Coalition.

Do 2025 roku Kärcher wdroży system zarządzania dla 3 zakresu emisji, dzięki czemu ślad węglowy naszych produktów będzie transparentny: W ramach naszego uczestnictwa w SBTi zobowiązaliśmy się do rozszerzenia zakresu monitorowania naszej emisji o działania na wcześniejszych i późniejszych etapach łańcucha dostaw oraz do opracowania celów w zakresie ich redukcji – ponieważ zrównoważony rozwój dla Kärcher wykracza poza bramy naszych fabryk. Ograniczamy emisję w transporcie poprzez nieustanne optymalizowanie naszych szlaków transportowych. Nasze fabryki na całym świecie w 75% zakupują zasoby od lokalnych dostawców, którzy znajdują się w odległości mniejszej niż 1000 km od fabryki.

Od 2021 roku fabryki firmy Kärcher na całym świecie będą miały neutralny wpływ na środowisko: Uczyni to firmę Kärcher czołowym przedsiębiorstwem na rynku rozwiązań czyszczących o neutralnym wpływie na klimat z globalną produkcją wolną od emisji CO₂. Używamy zielonej energii i kompensujemy emisje, których nie jesteśmy w stanie uniknąć przez finansowanie projektów mających na celu ochronę klimatu. Wiele z naszych fabryk już jest wyposażonych w oświetlenie LED i systemy fotowoltaiczne. Nasz największy zakład w Quistello we Włoszech produkuje 360 000 kWh energii elektrycznej na powierzchni 11 500 m². W Banbury w Wielkiej Brytanii udało nam się zainstalować nieco poniżej 1000 paneli fotowoltaicznych za jednym razem, co pokryje 44% rocznego zapotrzebowania na energię naszej spółki zależnej. W naszej siedzibie głównej w Winnenden również używamy systemu fotowoltaicznego i zamykamy cykl materiałowy poprzez ponowne wykorzystanie palet jednorazowych w systemie ogrzewania budynków.

Od 2021 roku podróże biznesowe w obrębie Niemiec oraz z Niemiec za granicę będą neutralne pod względem wpływu na klimat: Ograniczamy podróże biznesowe i emisje gazów cieplarnianych wynikające z podróży biznesowych pociągiem, samochodem i samolotem. Kompensujemy emisje, których nie możemy uniknąć. Dużą rolę w tym zakresie odgrywają na przykład konferencje cyfrowe, które powoli przyjmują się w naszej firmie. Ponadto kontynuujemy zwiększanie liczby pojazdów elektrycznych w naszej flocie.

Zero emisji
Zero emisji w liczbach

Redukcja, ponowne wykorzystanie, recykling

Do 2025 roku zoptymalizujemy zrównoważony rozwój wszystkich opakowań produktów: Poprawiamy trwałość naszych produktów oraz powierzchni produktów, aby opakowania nie musiały zawierać tworzywo sztuczne. Udało nam się już całkowicie pozbyć polistyrenu, wybierając karton jako materiał opakowania naszego mobilnego urządzenia terenowego OC 3. W ten sposób byliśmy w stanie zmniejszyć całkowity rozmiar opakowania.

Do 2025 roku zawartość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w wybranych produktach konsumenckich i profesjonalnych osiągnie nawet 50%: Zmniejszamy i systematycznie obniżamy ilość pierwotnego tworzywa sztucznego w naszych produktach. Od 2012 roku udało nam się czterokrotnie zwiększyć ilość tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu w naszych urządzeniach. Do produkcji lanc spryskujących do naszych urządzeń wysokociśnieniowych zaczęliśmy używać tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu oraz nylonu 66. Materiał ten jest pozyskiwany z tkaniny pochodzącej ze zwróconych poduszek powietrznych oraz odpadów materiałowych z ich procesu produkcji. Używając go w naszej produkcji, zamykamy cykl.

Od 2020 roku będziemy wspierać ograniczanie i ponowne wykorzystanie tworzywa sztucznego trafiającego do oceanów: Współpracujemy z organizacją One Earth One Ocean (OEOO) w zakresie redukcji zanieczyszczania oceanów tworzywem sztucznym. W ramach tej współpracy wspieramy kampanie oczyszczania plaż oraz innowacje techniczne OEOO, na przykład kampanię oczyszczania rzek i ujść rzek z tworzywie sztucznym i zwracanie go do cyklu materiałowego. W 2019 roku pomyślnie ukończyliśmy nasze pierwsze wspólne projekty z organizacją OEOO.

Do 2025 roku chcemy uruchomić produkcję pilotażową, która będzie generować zero odpadów plastikowych: Chcemy ograniczyć odpady z opakowań plastikowych od lokalnych dostawców do zera, czyniąc naszą główną siedzibę wzorem dla pozostałych zakładów produkcyjnych. Podejście to wdrażamy już w ramach naszego wewnętrznego transportu towarów. Na przykład w Winnenden w Niemczech niektóre elementy są pakowane na potrzeby transportu do pudełek wielokrotnego użytku zamiast folii, co zmniejsza użycie folii o 3000 kg w każdym roku.

Do 2025 roku zrównoważony rozwój będzie integralną częścią nowych modeli biznesowych: Aktualizujemy modele biznesowe Kärcher w zakresie na przykład współdzielenia, usług i recyklingu. Firma Kärcher Used Equipment GmbH specjalizuje się w przygotowaniu i sprzedaży na skalę Europejską używanych urządzeń, dzięki czemu są one eksploatowane dłużej, a nie wyrzucane. Odkrywamy nowe podejścia do zrównoważonego rozwoju produktu dzięki kuchennemu kompostownikowi Kalea. Urządzenie, które opracowano w firmie Kärcher, zamienia odpady kuchenne w żyzny kompost w jedyne 48 godzin dzięki skomplikowanej technologii.

Redukcja, ponowne wykorzystanie, recykling
Redukcja, ponowne wykorzystanie, recykling w liczbach

Bohater społeczny

Do 2025 roku nasze zaangażowanie społeczne skupi się na ochronie wartości: Dzięki jasno określonym tematom wszystkie nasze działania w ramach zaangażowania społecznego na całym świecie mają wspólny cel. We wszystkich trzech obszarach — dotacje i sponsoring, długofalowa współpraca i zaangażowanie pracowników — rolę partnera społecznego traktujemy poważnie i dlatego jesteśmy oddani na rzecz ochrony wartości. Mogą to być wartości kulturowe, jak w przypadku naszego sponsoringu kultury, lub wartości rodzinne, na przykład współpraca ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce. Od początku współpracy w 2011 roku firma Kärcher wsparła Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w 35 krajach.

Do 2025 roku ustanowimy proaktywny system zarządzania ryzykiem dostawcy pod kątem zrównoważonego rozwoju: Analizujemy i systematycznie doskonalimy wpływ społeczny i środowiskowy naszych bezpośrednich dostawców. Aby to osiągać, zrównoważony rozwój traktujemy jako jeden z najważniejszych czynników decyzyjnych przy wyborze nowych oraz ocenie aktualnych dostawców. W ramach tej strategii korzystamy z globalnych audytów oraz kompleksowego zbioru danych, ponieważ zrównoważony rozwój i terminowa dostawa doskonale współgrają ze sobą w firmie Kärcher.

Bohater społeczny
Bohater społeczny w liczbach

Obszary działania w naszej strategii zrównoważonego rozwoju