Cele związane ze zrównoważonym rozwojem na 2025 rok

Nasze działania mają na celu zmniejszenie emisji w produkcji, recykling surowców oraz redukcję plastikowych opakowań. Zrównoważony rozwój jest głęboko zakorzeniony w naszym globalnym łańcuchu dostaw. Jeśli chodzi o kwestie socjalne i społeczne, skupiamy się na ochronie wartości.

Cele związane ze zrównoważonym rozwojem na 2025

Krótki przegląd celów na 2025 rok

Ochrona środowiska i klimatu stanowi fundament naszych działań. Od lat ustanawiamy dla siebie nowe cele, dzięki którym nasza firma systematycznie staje się coraz bardziej wydajna i coraz lepiej chroni zasoby, a także spełnia swoją rolę jako partnera społecznego. Ustanawiając cele na 2025 rok, podejmujemy kolejne kroki w przyszłość.

Dzięki tym celom postawionym w 2020 roku przyczyniamy się również do osiągnięcia 17 celów Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) związanych ze zrównoważonym rozwojem. Te cele związane ze zrównoważonym rozwojem stanowią globalny standard priorytetów i celów zrównoważonego rozwoju do 2030 roku na poziomie gospodarczym, społecznym i ekologicznym.

Dla nas jako przedsiębiorstwa cele ONZ związane ze zrównoważonym rozwojem stanowią dobre ramy, na których możemy bazować nasze własne działania w tym obszarze. W ten sposób nasza podstawowa działalność może odegrać rolę w przezwyciężaniu globalnych problemów. Nasze cele połączyliśmy w trzy inicjatywy: „Zero Emissions” (Zero emisji), „Reduce, Reuse, Recycle” (Redukcja, ponowne wykorzystanie zasobów, recykling) oraz „Social Hero” (Bohater społeczny).

Zero emisji

W porównaniu z 2020 rokiem, do 2025 Kärcher o 21% zredukuje rzeczywisty zakres 1 i 2 emisji lokalizacji produkcyjnych i logistycznych na całym świecie. Do 2030 roku redukcja wzrośnie o kolejne 21%, co w sumie pozwoli nam osiągnąć całkowitą redukcję na poziomie 42%: aby zredukować nasz ślad węglowy oszczędzamy energię i wykorzystujemy zrównoważone źródła energii. W tym celu Kärcher dołączył do inicjatywy Science Based Targets (SBTi), zobowiązując się do szybkiej redukcji emisji w całej firmie, aby zapobiegać skutkom zmian klimatycznych. Inicjatywa jest rezultatem współpracy CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wildlife Fund for Nature (WWF), a także jednym ze zobowiązań We Mean Business Coalition.

Do 2025 roku Kärcher rozszerzy system zarządzania dla 3 zakresu emisji, dzięki czemu ślad węglowy naszych produktów będzie transparentny: w ramach naszego uczestnictwa w SBTi zobowiązaliśmy się do rozszerzenia zakresu monitorowania naszej emisji o działania na wcześniejszych i późniejszych etapach łańcucha dostaw oraz do opracowania celów w zakresie ich redukcji – ponieważ zrównoważony rozwój dla Kärcher wykracza poza bramy naszych fabryk. Ograniczamy emisję w transporcie poprzez nieustanne optymalizowanie naszych szlaków transportowych. Nasze fabryki na całym świecie w 75% zakupują zasoby od lokalnych dostawców, którzy znajdują się w odległości mniejszej niż 1000 km od fabryki.

Od 2021 roku wszystkie fabryki Kärcher na całym świecie wykorzystują zieloną energię elektryczną do produkcji: energia, której potrzebujemy do produkcji, pochodzi całkowicie z odnawialnych źródeł energii. Zielona energia generuje znacznie mniej emisji CO₂ niż energia elektryczna z nieodnawialnych źródeł energii, co oznacza, że mamy duży wpływ na nasze fabryki jako największy konsument energii elektrycznej w firmie. W latach 2021-2023 wspieraliśmy projekty ochrony klimatu, aby zrekompensować nieuniknione emisje CO₂. Od 2024 r. wykorzystujemy te zasoby do bardziej zrównoważonego rozwoju bezpośrednio w naszych zakładach produkcyjnych, w których generowane są emisje: do produkcji zielonej energii elektrycznej z własnej i zewnętrznej produkcji oraz do zwiększania efektywności energetycznej. Wiele naszych fabryk jest już wyposażonych w oświetlenie LED i systemy fotowoltaiczne. Nasz największy zakład w Chinach produkuje 980 000 kWh energii rocznie na powierzchni 9 000 m². Na przykład w siedzibie głównej w Winnenden wykorzystujemy zamknięty obieg materiałów, przekształcając uszkodzone drewniane palety jednorazowego użytku w system ogrzewania budynku.

Zero emisji

Redukcja, ponowne wykorzystanie, recykling

Do 2025 roku zoptymalizujemy zrównoważony rozwój wszystkich opakowań produktów: chcemy ograniczyć do minimum lub całkowicie wyeliminować użycie opakowań z tworzyw sztucznych. Stopniowo zastępujemy jednorazowe opakowania wykonane z pierwotnych tworzyw sztucznych tworzywami pochodzącymi z recyklingu. Zastępujemy również opakowania nienadające się do recyklingu alternatywnymi rozwiązaniami — na przykład wkładka do opakowania mopa elektrycznego FC 7 jest wykonana z masy celulozowej, tzw. papieru maché, zamiast styropianu. W Unii Europejskiej nasze parownice SC 3 Upright EasyFix mają wkładkę wykonaną ze skrobi grochowej. Materiał ten jest produktem odpadowym przemysłu spożywczego i ulega całkowitej biodegradacji.

Do 2025 roku zawartość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w wybranych produktach konsumenckich i profesjonalnych osiągnie nawet 50%: Zmniejszamy i systematycznie obniżamy ilość pierwotnego tworzywa sztucznego w naszych produktach. Od 2012 roku udało nam się czterokrotnie zwiększyć ilość tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu w naszych urządzeniach. Do produkcji lanc spryskujących, w części naszych urządzeń wysokociśnieniowych zaczęliśmy używać tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu oraz nylonu 66. Materiał ten jest pozyskiwany z tkaniny pochodzącej ze zwróconych poduszek powietrznych oraz odpadów materiałowych z ich procesu produkcji. Odkurzacz jednofunkcyjny T11/1 Classic HEPA Re!Plast zawiera 60%* plastiku pochodzącego z recyklingu. W ten sposób zamykamy obieg, wykorzystując materiały pochodzące z recyklingu.

*wszystkie części z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem akcesoriów

Od 2020 roku wspieramy redukcję i ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych trafiających do oceanów: współpracujemy z organizacją One Earth One Ocean (OEOO) w zakresie redukcji zanieczyszczania oceanów tworzywem sztucznym. OEOO dąży do oczyszczenia wód świata z odpadów z tworzyw sztucznych, sortując je według rodzaju, a następnie przetwarzając. Ponadto OEOO jest zaangażowane w obszary oczyszczania ropy naftowej, mikroplastików, a także w badania, edukację i dokumentację zanieczyszczenia wody. Wspieramy projekty oczyszczania wody i gospodarki o obiegu zamkniętym, a także innowacje techniczne OEOO. Wspólnie organizujemy na całym świecie Dzień Sprzątania Kärcher, podczas którego pracownicy biorą udział w działaniach związanych z oczyszczaniem regionalnych wód.

Do 2025 roku chcemy uruchomić produkcję pilotażową, która będzie generować zero odpadów plastikowych: Chcemy ograniczyć odpady z opakowań plastikowych od lokalnych dostawców do zera, czyniąc naszą główną siedzibę wzorem dla pozostałych zakładów produkcyjnych. Podejście to wdrażamy już w ramach naszego wewnętrznego transportu towarów. Na przykład w Winnenden w Niemczech niektóre elementy są pakowane na potrzeby transportu do pudełek wielokrotnego użytku zamiast folii, co zmniejsza użycie folii o 3000 kg w każdym roku.

Do 2025 roku zrównoważony rozwój będzie integralną częścią nowych modeli biznesowych: Aktualizujemy i wdrażamy modele biznesowe Kärcher w zakresie współdzielenia, odnawiania, serwisu i recyklingu. Odkrywamy nowe podejścia do zrównoważonego rozwoju produktu dzięki kuchennemu kompostownikowi Soilkind. Urządzenie, które opracowano w firmie Kärcher, zamienia odpady kuchenne w żyzny kompost w jedyne 48 godzin dzięki skomplikowanej technologii. Dzięki naszym produktom cyfrowym możemy przyczynić się do znacznego zmniejszenia ilości odpadów materiałowych w pomieszczeniach sanitarnych dzięki czyszczeniu opartemu na czujnikach. Współpracujemy również ze startupami, które oferują np. udostępnianie stanowisk do wypożyczania produktów na większych osiedlach.

Redukcja, ponowne wykorzystanie, recykling

Bohater społeczny

Do 2025 roku nasze zaangażowanie społeczne skupi się na ochronie wartości: Dzięki jasno określonym tematom wszystkie nasze działania w ramach zaangażowania społecznego na całym świecie mają wspólny cel. We wszystkich trzech obszarach — dotacje i sponsoring, długofalowa współpraca i zaangażowanie pracowników — rolę partnera społecznego traktujemy poważnie i dlatego jesteśmy oddani na rzecz ochrony wartości. Mogą to być wartości kulturowe, jak w przypadku naszego sponsoringu kultury, lub wartości rodzinne, na przykład współpraca ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce. Od początku współpracy w 2011 roku firma Kärcher wsparła Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w 44 krajach.

Do 2025 roku ustanowimy proaktywny system zarządzania ryzykiem dostawcy pod kątem zrównoważonego rozwoju: Analizujemy i systematycznie doskonalimy wpływ społeczny i środowiskowy naszych bezpośrednich dostawców. Aby to osiągać, zrównoważony rozwój traktujemy jako jeden z najważniejszych czynników decyzyjnych przy wyborze nowych oraz ocenie aktualnych dostawców. W ramach tej strategii korzystamy z globalnych audytów oraz kompleksowego zbioru danych, ponieważ zrównoważony rozwój i terminowa dostawa doskonale współgrają ze sobą w firmie Kärcher.

Bohater społeczny

Obszary działania w naszej strategii zrównoważonego rozwoju