Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków

Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro.pl@karcher.com

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 677-00-70-293
REGON: P-350468108
Numer KRS: 0000113551 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 3 000 000,00 PLN
Nr rejestrowy BDO: 000010656

Deutsche Bank Polska SA 50 1880 0009 0000 0041 0000 2001
BNP Paribas Bank Polska S.A. II O/Kraków 47 1600 1198 0002 0022 5009 0001

Znaku certyfikacyjny TÜV Rheinlan

Znak certyfikacyjny TÜV Rheinland dotyczący wdrożonych systemów ISO 9001 i 45001.


Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszej stronie mogą zawierać błędy techniczne lub redakcyjne. Informacje mogą być zmieniane lub aktualizowane bez powiadomienia. Firma Kärcher Sp. z o.o. może także dokonywać poprawek i/lub zmian w opisach produktów wymienionych w informacjach na stronie w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Prawa autorskie / znaki zastrzeżone

Wszelkie zdjęcia, grafiki, materiały tekstowe, dźwiękowe i wideo oraz inne zawarte na tej stronie internetowej są prawnie chronione i stanowią właśność intelektualną firmy Kärcher. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody firmy Kärcher są zabronione.

Obrazy i grafiki zamieszczone na tej stronie internetowej nie mogą być kopiowane, ani wykorzystywane w części lub w całości. Logo Kärcher, słowo "Kärcher" i wszystkie inne znaki wykorzystane na tej stronie internetowej są znakami zastrzeżonymi, których prawa należą do Alfred Kärcher SE & Co. KG.

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok 2022