Dane firmy i nota prawna

Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków

Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 677-00-70-293
REGON: P-350468108
Numer KRS: 0000113551 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 3 000 000,00 PLN

Deutsche Bank Polska SA 50 1880 0009 0000 0041 0000 2001
BNP Paribas Bank Polska S.A. II O/Kraków 47 1600 1198 0002 0022 5009 0001

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszej stronie mogą zawierać błędy techniczne lub redakcyjne. Informacje mogą być zmieniane lub aktualizowane bez powiadomienia. Firma Kärcher Sp. z o.o. może także dokonywać poprawek i/lub zmian w opisach produktów wymienionych w informacjach na stronie w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Prawa autorskie / znaki zastrzeżone

Wszelkie zdjęcia, grafiki, materiały tekstowe, dźwiękowe i wideo oraz inne zawarte na tej stronie internetowej są prawnie chronione i stanowią właśność intelektualną firmy Kärcher. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody firmy Kärcher są zabronione.

Obrazy i grafiki zamieszczone na tej stronie internetowej nie mogą być kopiowane, ani wykorzystywane w części lub w całości. Logo Kärcher, słowo "Kärcher" i wszystkie inne znaki wykorzystane na tej stronie internetowej są znakami zastrzeżonymi, których prawa należą do Alfred Kärcher SE & Co. KG.

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok 2020