Odpowiedzialność za łańcuch dostaw i produkty

Zasoby naturalne Ziemi nie są nieskończone. Firma Kärcher wraz ze swoimi dostawcami dba o ich ochronę. Regularnie sprawdzamy ich jakość, a także normy środowiskowe i bezpieczeństwa. Naszym celem jest recykling jak największej ilości zasobów dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom czyszczącym, unikanie w jak największym stopniu potencjalnie szkodliwych substancji, wykluczanie pracy dzieci oraz niesprawiedliwych wynagrodzeń, a w konsekwencji przekonanie do nas nawet krytycznie nastawionych konsumentów.

Łańcuch dostaw i produkty

Normy jakości, kwestie społeczne, ochrona środowiska i BHP

Wydajne zarządzanie zasobami należy do jednej z naszych kluczowych kompetencji. Wykorzystujemy ją do podnoszenia poziomu zrównoważonego rozwoju naszych produktów oraz naszych łańcuchów dostaw.

Dzisiejsi konsumenci wszystko kwestionują. Przed zakupem czegokolwiek zadają dużo więcej pytań niż kiedyś. Chcą wiedzieć: Gdzie produkt został wyprodukowany, przez kogo i w jakich warunkach? Z jakich materiałów jest wykonany? Czy nadaje się do recyklingu po zakończeniu eksploatacji? Jak wydajne jest urządzenie? Firma Kärcher poważnie traktuje wszystkie obawy konsumentów, odpowiada na pytania i ma właściwe odpowiedzi.

My również zadajemy pytania naszym dostawcom. Normy jakościowe, społeczne, środowiskowe i BHP są kontrolowane w ramach corocznych audytów. Od naszych dostawców wymagamy przestrzegania naszych zasad zgodności oraz naszego kodeksu postępowania.

Informacje szczegółowe: nasza praca i projekty na rzecz łańcucha dostaw i produktów

Nasza droga do zrównoważonego łańcucha dostaw

Nasza droga do zrównoważonego łańcucha dostaw

Zrównoważony rozwój odgrywa bardzo istotną rolę w Kärcher, lecz nie tylko w obrębie naszej działalności. Doceniamy inicjatywy ekologiczne, długotrwałe relacje, rygorystyczne zasady w zakresie dobra pracowników oraz wysoką transparentność w całym naszym łańcuchu dostaw.

> Czytaj więcej

Co sprawia, że nasze produkty są zrównoważone?

Co sprawia, że nasze produkty są zrównoważone?

Produkowane przy zachowaniu niskich poziomów emisji z ekologicznych materiałów, oszczędzające energię i ograniczające zużycie wody — produkty do czyszczenia i pielęgnacji powinny być zrównoważone na wiele sposobów. Dlatego odpowiedzialność w firmie Kärcher obejmuje rozwój i produkcję urządzeń oraz łańcuch dostaw aż do prawidłowej utylizacji, więc nie kończy się, gdy nasze produkty opuszczają bramy fabryki.

> Czytaj więcej

Produkcja środków czyszczących w Kärcher

Zrównoważone środki czystości: od koncepcji do seryjnej produkcji

Dzisiejsze detergenty muszą spełniać wiele wymogów. Ekologicznie zrównoważone rozwiązania technologiczne zyskują coraz większą wagę. Kärcher stawia czoła temu wyzwaniu w nowych laboratoriach chemiczno-badawczych w zakładzie w miejscowości Winnenden. Przegląd informacji o opracowywaniu zrównoważonych detergentów.

> Czytaj więcej

Kärcher Connected Cleaning

Czyszczenie na żądanie: wydajne, ekonomiczne, zrównoważone

Czyszczenie oparte na potrzebach ma na celu oszczędzać czas i pieniądze. Obniżenie godzin roboczych o jeden procent w przeciętnej przestrzeni biurowej może pozwolić zaoszczędzić 194 000 kWh energii elektrycznej, 4 576 000 litrów wody i 46 000 litrów środków czystości. W ten sposób czyszczenie na żądanie łączy w sobie oszczędność i zrównoważony rozwój.

Informacje ogólne: nasze zaangażowanie na rzecz łańcucha dostaw i produktów

Obietnica naprawy Kärcher

Obietnica naprawy

Produkty umożliwiające oszczędzanie zasobów cechuje długa żywotność. Aby zyskać pewność, że tak jest, otwarte podejście Kärcher w odniesieniu do konserwacji oraz naprawy jest uwzględnione już w fazie rozwoju produktu. Dzięki ponad 50 000 serwisów na całym świecie nasi klienci dłużej korzystają ze swoich produktów i mogą wydajnie pracować. Nawet po upływnie dziesięciu lub więcej lat, większość urządzeń nadal można naprawiać i dostarczać wraz z właściwymi częściami zamiennymi. Jaki jest nasz cel? Produkty zaprojektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu, które mogą być naprawiane są bardziej spójne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Produkty przyjazne dla środowiska

Produkty przyjazne dla środowiska

W działach badań i rozwoju firmy Kärcher pracuje ponad 950 pracowników, nieustannie podnosząc wydajność procesów i produktów, aby nasi klienci mogli czyścić swoje środowisko, oszczędzając jak najwięcej energii i chroniąc zasoby. Doprowadziło to do powstania naszego asortymentu produktów eco!efficiency dla użytkowników profesjonalnych. Nasze produkty dla użytkowników prywatnych również imponują swoja wydajnością energetyczną między innymi dzięki niedużemu zużyciu energii elektrycznej i wody.

Tworzywa sztuczne — jakość i recykling

Tworzywa sztuczne — jakość i recykling

Częściowo zastępujemy stal w naszych urządzeniach czyszczących wysokiej jakości tworzywem polipropylenowym. Do produkcji lanc spryskujących w urządzeniach wysokociśnieniowych wykorzystujemy pochodzący z recyklingu wysokiej jakości poliamid na bazie technologii Technyl® 4earth®, Elementy plastikowe, które produkujemy w zakładzie oraz te, które nabywamy od zewnętrznych dostawców są regularnie badane pod kątem zawartości szkodliwych substancji. Ponadto opracowany przez nas proces umożliwia ponowne użycie odpadów z produkcji tworzyw sztucznych w naszych własnych procesach produkcyjnych.

Certyfikowane fabryki na całym świecie

Certyfikowane fabryki na całym świecie

Dzięki naszemu zintegrowanemu systemowi zarządzania jakością, ochroną środowiska i wydajnością energetyczną możemy zapewnić ciągłe doskonalenie naszych procesów, a co za tym idzie — naszych wyników.

> pobierz certyfikat ISO 9001
> pobierz certyfikat ISO 14001
> pobierz certyfikat ISO 50001

Wysokie normy dla dostawców

Wysokie normy dla dostawców

Każdy, kto chce być dostawcą firmy Kärcher musi spełniać rygorystyczne kryteria. Regularnie przeprowadzamy audyty wewnętrzne i wizytacje, szczególnie u naszych dostawców materiałów produkcyjnych. Ponadto od dostawców wymagamy przestrzegania naszych zasad zgodności poprzez podpisanie naszego kodeksu postępowania Do zarządzania dostawcami używamy znormalizowanej platformy systemowej. Dzięki temu proces ten jest bardziej transparentny i mniej kosztowny, a relacje z dostawcą są bardziej zrównoważone.

Opakowanie podlegające recyklingowi

Opakowanie podlegające recyklingowi

Dobre opakowanie musi dobrze spełniać swoją funkcję. Materiały opakowaniowe powinny również spełniać istotne wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Średnia zawartość papieru pochodzącego z recyklingu w naszych opakowaniach już wynosi 80 procent. Z kolei 95 procent naszych opakowań jest głównie wykonanych z papieru. Do 2025 roku zoptymalizujemy zrównoważony rozwój wszystkich opakowań produktów: Poprawiamy trwałość naszych produktów oraz powierzchni produktów, aby opakowania nie musiały zawierać tworzyw sztucznych.

Budynki przyjazne dla środowiska

Budynki przyjazne dla środowiska

Podczas konstrukcji nowych budynków w naszych zakładach przestrzegamy rygorystycznych norm środowiskowych. System grzewczy na zrębki drzewne w nowym zakładzie Kärcher w Winnenden pozwala nam spalać nasze drewno odpadowe z palet w sposób neutralny z punktu widzenia emisji CO₂. Prąd potrzebny do systemu klimatyzacji jest generowany przez instalację fotowoltaiczną na dachu nowego budynku biurowego. Robi to ogromną różnicę. Dzięki energii odnawialnej i zaawansowanym metodom izolacji budynki uzyskały wskaźnik o 20% niższy od górnej wartości granicznej określonej w niemieckim rozporządzeniu ws. oszczędzania energii (Energiesparverordnung).


Informacje środowiskowe

Informacje dotyczące utylizacji starych urządzeń elektrycznych

Informacje dotyczące utylizacji starych urządzeń elektrycznych

Produkty, usługi i procesy przyjazne środowisku są częścią naszej misji korporacyjnej. Dlatego spełniamy obowiązki określone w europejskiej dyrektywie WEEE i chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

Starych urządzeń elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Konsumenci mają prawny obowiązek oddawania ich do odpowiednich punktów odbioru takich odpadów (firma lub lokalne władze). Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych może również zostać nieodpłatnie zwrócony do każdego punktu sprzedaży dystrybutorów urządzeń marki Kärcher, na zasadach określonych w art. 37 ust. 1 -3 ustawy z dnia 11.09.2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688).

Zgodnie z ust. 1 - 3 ww. artykułu zwrot do punktów sprzedaży może następować tylko po spełnieniu następujących warunków:

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Należy również mieć świadomość, że urządzenia elektryczne i elektroniczne do celów handlowych (B2B) należy utylizować za pośrednictwem miejskich punktów odbioru odpadów. Z chęcią udzielimy informacji o właściwych opcjach utylizacji.

Baterie i akumulatory należy w miarę możliwości wyjmować z urządzeń i utylizować je w sposób bezpieczny dla środowiska poprzez odpowiednie systemy odbioru takich odpadów. W przypadku urządzeń magazynujących dane obowiązkowe jest usunięcie danych osobowych.

Znaczek kosza na śmieci oznacza, że starych urządzeń elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami gospodarstwa domowego.

Stare urządzenia mogą zawierać szkodliwe substancje zagrażające środowisku i zdrowiu. Stare urządzenia są poddawane recyklingowi, ponieważ zawierają ważne surowce.

REACH

Bardzo dokładnie obserwujemy rozwój wydarzeń związany z obowiązkiem informacyjnym według sekcji 33. Niezwłocznie po publikacji pierwszej listy kandydatów w dniu 28 października 2008 roku skontaktowaliśmy się z naszymi dostawcami, aby uzyskać wymagane informacje. Na wszelkie aktualizacje listy kandydatów reagujemy natychmiastowo.

Zgodnie z dostępnymi nam informacjami prawie wszystkie produkty Kärcher zawierają elementy, w których ołów (CAS 7439-92-1) jest obecny jako pierwiastek stopowy, np. w mosiądzu, w stężeniach powyżej 0,1%. Zastosowanie tego materiału jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Używany zgodnie z przeznaczeniem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ani środowiska. Informacje dotyczące bezpieczeństwa nie są wymagane w tym zakresie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu.

REACH

Dyrektywa ErP (Ecodesign)

Informacje dotyczące rozporządzenia UE 666/2013 (wymagania dotyczące ekoprojektu dla odkurzaczy, załącznik I, artykuł 2b, obowiązek producenta związany z dostarczaniem informacji) można uzyskać, kontaktując się z odpowiedzialnym serwisem firmy Kärcher.

Znajdź Serwis Kärcher