ZRÓWNOWAŻONE ŚRODKI CZYSZCZĄCE: OD KONCEPCJI DO SERYJNEJ PRODUKCJI

Dzisiejsze środki czyszczące muszą spełniać wiele wymogów. Ekologicznie zrównoważone rozwiązania technologiczne zyskują coraz większą wagę. Kärcher stawia czoła temu wyzwaniu w nowych laboratoriach chemiczno-badawczych w zakładzie w miejscowości Winnenden. Przegląd informacji o opracowywaniu zrównoważonych detergentów.

Testy detergentów Kärcher

Wymagania stawiane środkom czyszczącym

Dzisiejsze środki czyszczące muszą spełniać wiele wymogów. Detergenty powinny skutecznie zwalczać zanieczyszczenia, być wydajne i nie stwarzać zagrożenia dla użytkowników i środowiska. Ekologicznie zrównoważone rozwiązania technologiczne zyskują coraz większą wagę, a poza łagodnym wykorzystaniem zasobów i materiałów polegają również na wydajnym zastosowaniu środków chemicznych, wody i energii elektrycznej, a także wydajności całego procesu czyszczenia. Kärcher stawia czoła temu wyzwaniu w nowych laboratoriach chemiczno-badawczych w zakładzie w miejscowości Winnenden i w ten sposób robi kolejny ważny krok w kierunku łączenia jakości, wydajności i zrównoważonego rozwoju. Środki czyszczące Kärcher są bardzo skuteczne i biorą pod uwagę zdrowie, środowisko i gospodarkę.


Jak w firmie Kärcher opracowuje się zrównoważone i wydajne środki czyszczące?

Środki czyszczące opracowuje się, jak inne produkty. Zaczynamy naturalnie od pomysłu. Trendy, normy, technologie i nowe modele biznesowe wymagają nowych produktów oszczędzających zasoby, co wpływa na sposób, w jaki są opracowywane.

W firmie Kärcher podejście to tradycyjnie obejmuje koncepcję i specyfikacje produktu, prototypy i testy produktu, a także seryjną produkcję. Od 40 lat firma Kärcher opracowuje swoje dśrodki czyszczące i porusza się w kierunku zrównoważonego rozwoju i zgodności środowiskowej: Detergenty Kärcher są bardzo skuteczne i biorą pod uwagę zdrowie, środowisko i gospodarkę.

Jak w przypadku większości innych produktów proces rozwoju środka czyszczącego przyjaznego dla środowiska zaczyna się od etapu definicji produktu. Główną kwestią w tym miejscu jest określenie kluczowej cechy nowego detergentu firmy Kärcher — na przykład zawartość substancji biodegradowalnych. Następnie kierownictwo produktu przesyła te wymagania chemikom na arkuszu specyfikacji.

Etap definicji produktu

Podczas etapu koncepcji w wydziale opracowywania substancji chemicznej ośrodka Kärcher Detergent Competence Centre proponowane są koncepcje i opracowywane są modele funkcjonalne dotyczące właściwości zrównoważonego produktu. Ponieważ musi on potem spełniać inne funkcje poza aspektami środowiskowymi, na przykład rozpuszczać tłuszcze, zmniejszać ilość piany lub wiązać utwardzacze w celu zapobiegania osadzaniu się kamienia.

Etap koncepcji ekologicznego detergentu Kärcher

 

Narzędzie koncepcyjne jest nieustannie optymalizowane przez chemików firmy Kärcher pod względem zrównoważonego charakteru i czyszczenia. Konieczne jest zbadanie formuły, kolejności składników i stabilności produktów. Eksperci zawsze zwracają uwagę na ogólny zrównoważony rozwój produktu.

Podczas wyboru surowców bierze się pod uwagę cztery aspekty: wydajność produktu, degradowalność, zrównoważona produkcja surowców oraz cena surowców. Przeważnie nie stosuje się surowców, które są szkodliwe dla środowiska wodnego lub nie ulegają biodegradacji, mogą być rakotwórcze lub genotoksyczne bądź mają inne negatywne właściwości.

Dzisiaj mamy do dyspozycji wiele wydajnych składników na bazie naturalnych i odnawialnych surowców — takich jak środki powierzchniowo czynne na bazie cukru, naturalne rozpuszczalniki, na przykład bioalkohol, lub naturalne kwasy.

 Optymalizacja produktu

W laboratorium firmy Kärcher bada się skuteczność ekologicznego produktu podczas czyszczenia. Wzorcowe domowe i przemysłowe zanieczyszczenia testowe są ściągane ze wzorcowych paneli testowych z użyciem jednolitego nacisku i jednolitej prędkości. Najpierw analizie poddaje się indywidualne składniki, a następnie cały produkt, który może składać się z maksymalnie trzydziestu substancji.

Skuteczność produktu czyszczącego w laboratorium Kärcher

Jeśli koncepcja pomyślnie przeszła badania uwzględniające aspekty związane z ochroną zasobów, produkt podlega dopracowaniu. Na tym etapie nowy środek czyszczący jest szczegółowo definiowany w arkuszu specyfikacji do ostatecznych prac.

 Etap dopracowywania detergentu

W następującym później teście firmy Kärcher badane są właściwości zrównoważonego detergentu poza laboratorium. Nowy produkt jest używany z szorowarką, mopem itp. Oceniana jest na przykład wydajność, prawidłowa ilość piany, wartość pH i pozostawianie smug podczas rzeczywistego czyszczenia.

Test zrównoważonego detergentu przez firmę Kärcher

Następnie ma miejsce etap pilotażowej produkcji, podczas którego firma Kärcher produkuje duże ilości zrównoważonego środka czyszczącego i prezentuje klientom w badaniu terenowym. Ostatni test wytrzymałości obejmuje również kwestie związane z zapachem i komfortem użytkowania produktu, a także właściwościami czyszczącymi w codziennym użytkowaniu.

Etap testu końcowego

Końcowa faza polega na wprowadzeniu na rynek wraz z seryjną produkcją nowego detergentu w sposób zrównoważony.

Wprowadzenie zrównoważonego produktu czyszczącego na rynek

 

Prowadząc seryjną produkcję firma Kärcher przykłada również dużą wagę do pojemnika, ponieważ substancje chemiczne i opakowanie muszą do siebie pasować. W ten sposób unika się odkształceń spowodowanych dyfuzją alkoholu. Pojemniki muszą również wytrzymywać próby zrzutowe.

Ponadto wiele detergentów używa się w sprayu, więc butelka musi zapewniać ergonomię i maksymalnie zapobiegać wdychaniu aerozoli. W firmie Kärcher pojemniki są również testowane i optymalizowane pod kątem zrównoważonego rozwoju. Pojemnik, pokrywka i etykiety muszą być wykonane z surowców podlegających recyklingowi oraz zawierać jak najwięcej recyklatu. Wyklucza się opakowania niepodlegające recyklingowi, na przykład kompozyty z tworzyw sztucznych.

Zwraca się również uwagę na ograniczanie odpadów i wydajność energetyczną: proces produkcji jest planowany w taki sposób, aby zminimalizować ilość wody ściekowej. Rury prowadzące do mieszalników są płukane wodą, która potem staje się składnikiem produktu. Nie ma potrzeby osobnego czyszczenia rur, tj. woda zawierająca surowiec nie jest odprowadzana przez firmę Kärcher do oczyszczalni ścieków. Proces produkcji zużywa możliwie najmniej energii. Energii wymagają jedynie pompowanie surowców, mieszanie w mieszalnikach, a także linia napełniająca. Duże znaczenie ma unikanie produktów, które są podgrzewane w procesie produkcji lub których surowce muszą przed produkcją osiągnąć właściwą temperaturę. 

Dowiedz się więcej w poniższym wywiadzie.

 Seryjna produkcja

Zrównoważony rozwój środków czyszczących — wywiad z Frankiem Ritscherem, szefem badań i rozwoju substancji chemicznych w firmie Kärcher

Frank Ritscher

Zrównoważone produkty do czyszczenia wewnątrz budynków

Nasza linia produktów do czyszczenia budynków obejmuje wszystkie koncentraty i gotowe do użytku środki czystości wymagane do czyszczenia wnętrz budynków: sanitarne środki do czyszczenia dogłębnego, sanitarne środki do pielęgnacji, środki do czyszczenia powierzchni, środki do czyszczenia szkła oraz środki do czyszczenia posadzek. Wszystkie produkty mają oznakowanie EU Eco-Label oraz Austrian Eco-Label. Niektóre produkty otrzymały również certyfikat Nordic-Swan

CA 10 C     CA 20 C     CA 20 R     CA 30 C     CA 30 R     CA 40 R     CA 50 C

Czyszczenie sanitariów