Recykling papieru, nie pomysłów

W firmie Kärcher myślimy globalnie — utworzyliśmy rolę kierownika ds. zrównoważonego rozwoju, aby mieć pewność, że zakłady Kärcher na całym świecie są zaangażowane w promowanie zrównoważonego rozwoju na takim samym poziomie. Trzech kierowników wyjaśnia znaczenie ich pracy oraz wyjątkowe wyzwania regionalne, z którymi muszą sobie radzić.

Managerowie zrównoważonego rozwoju na całym świecie
„Chiny nie stoją w miejscu, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój.“
Aaron Fang, kierownik działu jakości oraz kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kärcher China, jest odpowiedzialny za zarządzanie jakością od ponad 11 lat.

  

Panie Fang, z jakimi wyzwaniami musi się Pan mierzyć w związku ze zrównoważonym rozwojem w Pana kraju?

Gospodarka Chin w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Nie pozostaje to bez dużego wpływu na środowisko i zasoby nieodnawialne. W ostatnich latach jednak Chiny zaczęły coraz bardziej zauważać znaczenie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Mocno zwiększyła się liczba zielonych inicjatyw — zarówno ze strony sektora prywatnego, jak i publicznego. W mojej opinii firma Kärcher China jest na dobrej drodze, jeśli chodzi o te kwestie. 

Czy może Pan podać przykłady środków, które podejmujecie, aby zwiększyć poziom zrównoważonego rozwoju w firmie Kärcher China?

W Chinach często zdarza się, że kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i środowiskiem nie od razu trafiają do usługodawców i dostawców. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na szkolenia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i środowiska zarówno dla nowych, jak i długoletnich dostawców. Jeśli warunki sprzyjają — tj. pozwalają na to odległości — warsztaty prowadzimy na miejscu, a współpracownikom z innych działów oferujemy szkolenie in-house w naszym zakładzie. Ponadto przed podpisaniem kontraktu zawsze sprawdzamy zarządzanie materiałami na podstawie globalnych wytycznych zakupowych firmy Kärcher. Oprócz tego regularnie kontrolujemy pracę naszych dostawców w miarę kontynuowania współpracy.

Na czym obecnie skupia się oddział Kärcher w Chinach?

Dla nas szczególne znaczenie ma zapobieganie. Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska są już uwzględnione w produkcji i w łańcuchach dostaw. Jeśli chodzi o odpowiednie normy, przestrzegamy centralnych specyfikacji grupy Kärcher i dzięki temu jesteśmy często kilka kroków przed innymi firmami w Chinach. Odnotowaliśmy już duży postęp w obszarze digitalizacji w naszych biurach, co pozwoliło nam na przykład znacząco zredukować zużycie papieru. Ponadto szkolimy naszych pracowników w zakresie takich problemów jak ochrona zasobów. Osobiście jestem bardzo dumny z naszych pracowników, którzy są bardzo zmotywowani, by promować te idee.

Aaron Fang

  

„Jeśli próbujesz żyć w bardziej zrównoważony sposób, częściej próbujesz coś nowego“
Teresa Peintinger, kierownik projektu CRM i kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kärcher Austria, pracuje w firmie od 2015 roku.
Teresa Peintinger

Pani Peintinger, jakie znaczenie ma zrównoważony rozwój w Austrii?

W porównaniu z innymi krajami Austria zdecydowanie znajduje się w korzystnej pozycji. W dziedzinie segregacji śmieci, recyklingu i wydajności energetycznej zrobiła już bardzo dużo w ostatnich latach. Pod względem odnawialnych źródeł energii Austria ma zdecydowaną przewagę lokalizacyjną, jeśli chodzi o energię wodną. Austriacy mają głęboką świadomość na temat środowiska, co widzę również w moich współpracownikach. Kwestia zrównoważonego rozwoju ma bardzo duże osobiste znaczenie dla pracowników. Chcą, aby firma Kärcher stała się jeszcze bardziej zrównoważona oraz pragną mieć w tym swój czynny dział. To również jest bardzo ważne, gdyż naturalnie jest nadal dużo do zrobienia, na przykład, jeśli chodzi o redukcję emisji CO2.

Jako kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, jak Pani dba o interesy pracowników? 

Personalnie postrzegam siebie jako osobę pełniącą interdyscyplinarną funkcję, która obejmuje wszystkie obszary, a także osobę do kontaktu w sprawie wszystkich kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Pierwsze, co zrobiłam, to przeprowadziłam dyskusję z kierownikami i pracownikami, którzy byli dla mnie źródłem pomysłów i sugestii. Informacje zwrotne były bardzo pozytywne, dzięki czemu wytworzyła się grupa tematyczna składająca się z zainteresowanych osób. Obecnie opracowujemy katalog środków, które chcemy wdrożyć. Poprzez regularny newsletter informuję współpracowników o aktualnych postępach związanych z problemem zrównoważonego rozwoju, wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Które kwestie są według Pani szczególnie na czasie?

Jedno z moich pierwszych zadań dotyczyło utylizacji i recyklingu akumulatorów litowo-jonowych. Ponieważ mamy coraz więcej urządzeń bezprzewodowych w naszym asortymencie, temat ten jest szczególnie ważny. We współpracy z naszym kierownikiem ds. towarów i odpadów niebezpiecznych znaleźliśmy i zatrudniliśmy firmę zapewniającą punkty odbioru w naszych centrach Kärcher i zajmującą się prawidłową utylizacją od przygotowania do recyklingu. Umożliwia to pozyskanie z akumulatorów co najmniej 75 procent surowców do recyklingu. 

„Nieustannie komunikujemy się z innymi dużymi firmami w Brazylii w kwestii zrównoważonego rozwoju i środowiska“
Jéssika Leal Faria, pomocniczy inżynier ds. zintegrowanego zarządzania oraz kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Kärcher Brazil, została zatrudniona w firmie Kärcher w 2013 roku jako analityk ds. jakości i środowiska.

 

  

 

Pani Leal, jak zarządzanie zrównoważonym rozwojem wygląda w Brazylii, a szczególnie w firmie Kärcher?

Mieszkańcy Brazylii nie są jeszcze bardzo świadomi w zakresie środowiskowa i zrównoważonego rozwoju. Dlatego tworzenie i dzielenie się pomysłami, które przyciągają uwagę, może być trudne — zarówno wśród współpracowników, jak i klientów i osób trzecich. Widać to już dzisiaj w odniesieniu do takich problemów jak segregacja śmieci i recykling, które zwyczajnie w większości nie mają w Brazylii znaczenia.

Dlatego kwestie związane ze środowiskiem, zrównoważonym rozwojem i jakością są przedmiotem szkolenia nowych pracowników firmy Kärcher. Wyjaśniamy inicjatywy, takie jak redukcja zużycia papieru w miejscu pracy, używanie szkła zamiast np. butelek do wody wykonanych z tworzyw sztucznych.

Z uwagi na to, że przestrzegamy specyfikacji spółki nadrzędnej w Niemczech, już spełniamy wyższe normy niż te ustanowione w Brazylii. Zarówno na hali produkcyjnej, jak i w naszych biurach, mamy na przykład możliwość sortowania różnych rodzajów odpadów, takich jak papier, szkło, tworzywa sztuczne, materiały organiczne itp. Kompletne pozbycie się papieru nadal stanowi wyzwanie dla produkcji, gdyż jeszcze przechodzi proces digitalizacji. Ale w tym obszarze również jesteśmy prekursorami w porównaniu do reszty kraju.

Czy w Pani opinii świadomość na temat tych kwestii się zmieniła?

Świadomość na temat zrównoważonego rozwoju wzrosła w ostatnich dwóch latach i zdecydowanie nie tylko w sektorze publicznym. Coraz więcej firm postrzega to, jako osobny filar swoich strategii. W firmie Kärcher Brazil prowadzimy nieustanną dyskusję z innymi dużymi przedsiębiorstwami w kraju na temat zrównoważonego rozwoju i środowiska, a także pracujemy nad wspólnymi pomysłami.

Co planujecie zrobić, aby popchnąć zrównoważony rozwój do przodu?

Osobiście uważam, że należy podnosić świadomość na temat tego problemu wśród rodziny, przyjaciół i współpracowników. Szczególnie trudno jest nauczyć mieszkańców Brazylii segregacji śmieci i recyklingu. Wiele osób w Brazylii uważa na przykład, że w ten sposób zabieramy pracę segregatorom śmieci, którzy pracują na ulicy, jeśli zwyczajnie nie wyrzucamy śmieci na ulicę, a segregujemy je sami w domu lub w biurze. Zainspirowało to nas w Kärcher do zaplanowania tygodnia środowiskowego dla naszych pracowników. Polega to na zorganizowaniu całego tygodnia szkoleń, spotkań i zdarzeń związanych z kwestią zrównoważonego rozwoju. Bazując na tym, możemy następnie opracować szkolenie dla naszych usługodawców i dostawców.

Ogromną inspiracją było dla mnie wydarzenie Kärcher Sustainability Breakfast, na którym miałam okazję spotkać się z osobami z różnych działów i krajów. Wymiana różnych opinii i punktów widzenia między współpracownikami była dla mnie bardzo pomocna i motywująca.

To może Cię również zainteresować: