Zrównoważony rozwój. Od samego początku.

Odpowiedzialność — podstawowy element kultury korporacyjnej w Kärcher od samego powstania firmy. Alfred Kärcher i jego żona kierowali się głębokim przekonaniem, że trwały sukces gospodarczy jest możliwy tylko wtedy, gdy bierze się pod uwagę kwestie społeczne.

Alfred i Irene Kärcher

Zrównoważony rozwój w historii firmy

Myślenie i działanie z myślą o zrównoważonym rozwoju ma długą tradycję w firmie Kärcher. Dla samego Alfreda Kärchera dobro pracowników i ochrona środowiska to sprawy, które były bardzo bliskie jego sercu. W 1939 roku, gdy młoda jeszcze firma przeniosła się do Winnenden, Alfred Kärcher zbudował własną oczyszczalnię ścieków na terenie firmy. W 1940 roku założył fundację Alfreda Kärchera dla pracowników w potrzebie, która produkowała zabawki na prezenty świąteczne dla dzieci pracowników od 1943 do 1948 roku. Potem nastąpiło dużo innych kluczowych wydarzeń w historii firmy.

Do dzisiaj koncepcja zrównoważonego rozwoju jest głęboko zakorzeniona w filozofii firmy. Postawiliśmy sobie jasny cel w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem. Chcemy wyznaczać trendy na rynku rozwiązań czyszczących pod kątem zrównoważonego rozwoju, dbając jednocześnie o świadomość klientów i ich zadowolenie. Aby realizować tę wizję, grupa Kärcher polega na strategicznych celach związanych ze zrównoważonym rozwojem na kilka kolejnych lat. Źródłem tego podejścia jest myśl, że do osiągnięcia odpowiedniego efektu zrównoważony rozwój musi ogarnąć całą firmę.

 

Ustanowienie trzech strategicznych obszarów

Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród interesariuszy w 2014 roku zatwierdzono program związany ze zrównoważonym rozwojem o nazwie „Sustainability Excellence”. Obejmuje on 14 nadrzędnych celów dla całej grupy, które podzielone są na sześć obszarów działania oraz spełniają zasady inicjatywy „UN Global Compact”, którą podpisaliśmy w 2011 roku. Na początku 2016 roku dołączyliśmy do Apelu Paryskiego, zobowiązując się do ochrony klimatu w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do poniżej 2°C.

Wraz z pierwszą strategią w zakresie zrównoważonego rozwoju korporacyjna odpowiedzialność społeczna (Corporate Social Responsibility, CSR) po raz kolejny stała się istotna i była systematycznie rozwijana. W tym celu powołano na przykład specjalistów ds. środowiska we wszystkich zakładach produkcyjnych i logistycznych, którzy również są osobami do kontaktu w sprawie zarządzania zrównoważonym rozwojem w swoich zakładach. Na komitecie sterującym ds. korporacyjnej odpowiedzialności społecznej ustala się środki do wdrożenia w całej grupie Kärcher. Najważniejszymi częściami komitetów są trzy strategiczne tematy: „Natura, kultura, społeczeństwo”, „Produkty i łańcuch dostaw” oraz „Pracownicy”.

Patrzenie w przyszłość

Ustalając cele związane ze zrównoważonym rozwojem do 2025 roku, połączyliśmy trzy inicjatywy na rzecz dalszego doskonalenia osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju. Opierają się one na celach Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących zrównoważonego rozwoju i wdrażają program zrównoważonego rozwoju „Sustainability Excellence”. Trzy inicjatywy — „Zero Emissions” (Zero emisji), „Reduce, Reuse, Recycle” (Redukcja, ponowne wykorzystanie zasobów, recykling) oraz „Social Hero” (Bohater społeczny) — kryją za sobą wiele różnych projektów i celów.

Historia firmy i aktualne tematy związane ze zrównoważonym rozwojem