Sponsoring

Kärcher tworzy swój pozytywny wizerunek także przez sponsoring różnych obszarów. Aktywności prowadzone są w zakresie kultury, sportu i środowiska naturalnego. Głównie poprzez zapewnienie urządzeń czyszczących lub doradztwo eksperckie.

Mount Rushmore

Akcje kompetencyjne

Od ponad 30 lat Kärcher jako specjalista do spraw czyszczenia jest zaangażowany w ochronę zabytków i budowli na całym świecie. Kärcher służył swoim doświadczeniem, wiedzą i urządzeniami w przeszło 100 projektach na całym świecie.

Sportsponsoring

Sponsoring sportu

Realizowany przez mecenat wybranych instytucji kultury (szerzej rozumiana, niż tylko finansowanie, opieka nad tymi instytucjami i pomoc podmiotom związanym ze sztuką) oraz sponsoring organizacji sportowych.

Dakar_2020_400x200px

Rajd Dakar

Kärcher jest oficjalnym dostawcą sprzętu czyszczącego dla Rajdu Dakar – najbardziej prestiżowego i najtrudniejszego rajdu świata!