Odpowiedzialność za pracowników

Co jest podstawą sukcesu przedsiębiorstwa? My uważamy, że są nią pracownicy. Dlatego firma Kärcher prowadzi politykę, która skupia się na ludziach i otwartej komunikacji. Chcemy tworzyć jak najlepsze środowisko pracy — czy to poprzez elastyczne godziny pracy, wiele możliwości dalszego doskonalenia, dodatki do opieki nad dziećmi, wsparcie integracyjne po chorobie czy firmowe wydarzenia sportowe.

Odpowiedzialność za pracowników

„Ludzie w naszej firmie są gwarantem naszego sukcesu”.

Wartości rodzinne są bliskie naszemu sercu. Dlatego bierzemy odpowiedzialność za zdrowie naszych pracowników i promujemy ich rozwój.

Alfred Kärcher opisał tę szczególną więź ze swoimi pracownikami następującymi słowami: „Ludzie w naszej firmie są gwarantem naszego sukcesu”. Jego podejście po dziś dzień stanowi drogowskaz i podstawę polityki korporacyjnej, w której balans między karierą a rodziną, zdrowie pracowników i ich rozwój zawodowy oraz szkolenia odgrywają kluczową rolę.

Doceniamy naszych pracowników i dbamy o nich. Dzięki swojemu silnemu zaangażowaniu firma Kärcher stała się globalnym liderem rynkowym i technologicznym w dziedzinie rozwiązań czyszczących.

Informacje szczegółowe: nasza praca i projekty pracowników

Recykling papieru, nie pomysłów

Recykling papieru, nie pomysłów

Utworzyliśmy rolę kierownika ds. zrównoważonego rozwoju, aby mieć pewność, że zakłady Kärcher na całym świecie są zaangażowane w promowanie zrównoważonego rozwoju na takim samym poziomie. Trzech kierowników wyjaśnia znaczenie ich pracy oraz wyjątkowe wyzwania regionalne, z którymi muszą sobie radzić.

> Czytaj więcej

Liczy się każda opinia

Liczy się każda opinia — pracownicy doskonalą cele związane ze zrównoważonym rozwojem

Jeśli problem dotyczy wszystkich, wszyscy powinni mieć szansę dać coś od siebie. Na wydarzeniu Sustainability Breakfast 2020+ pracownicy w Brazylii, Chinach i Niemczech wnieśli istotny wkład w określeniu strategii do roku 2025.

> Czytaj więcej

Ankieta pracownicza 2019

Ankieta pracownicza 2019

Prawie 11 000 pracowników na całym świecie wzięło udział w ankiecie pracowniczej Kärcher w 2019 roku. Wskaźnik odpowiedzi 87% pokazuje, że pracownicy silnie utożsamiają się z firmą i zależy im na dalszym jej rozwijaniu. Ankieta pracownicza daje im taką możliwość..

> Czytaj więcej

Informacje ogólne: nasze zaangażowanie na rzecz pracowników

Doskonalenie globalnej współpracy

Doskonalenie globalnej współpracy

Ankieta pracownicza pokazała nam, co obecnie robimy dobrze, a co wymaga więcej pracy. Nasi pracownicy na całym świecie są zadowoleni z pracy w firmie Kärcher i silnie się z nią utożsamiają. Chcemy dalej się doskonalić, jeśli chodzi na przykład o współpracę między różnymi działami i krajami. Wdrożone środki obejmują pierwsze światowe spotkanie pracowników (Employee World Meeting), które miało miejsce na początku 2018 roku i okazało się ogromnym sukcesem. Spotkanie dało wiele możliwości udoskonalenia międzynarodowej współpracy w firmie Kärcher.

Laboratorium Innowacji

Odrobina Doliny Krzemowej: Laboratorium Innowacji

W Laboratorium Innowacji Kärcher pracownicy różnych specjalizacji współpracują ze sobą nad różnymi innowacjami. Zespoły nie tylko opracowują nowe produkty i usługi, ale też pracują jednocześnie nad całym modelem biznesowym. Celem jest stworzenie prawdziwego, odnoszącego sukcesy start-upu, co ma na celu nie tylko otworzenie się na nowe obszary biznesu, lecz również promowanie przedsiębiorczości w kulturze firmy Kärcher. Pracownicy ze wszystkich działów mogą ubiegać się o uczestnictwo w programie rozwoju innowacji Innovation Challenges.

Kompleksowe zarządzanie zdrowiem

Kompleksowe zarządzanie zdrowiem

Zdrowie naszych pracownik zostało przedstawione w naszej strategii zrównoważonego rozwoju 2020 jako wartość, która powinna na stałe zagościć w naszej kulturze korporacyjnej. W celu promowania zdrowia wśród naszych pracowników opracowaliśmy różne środki, które będą stopniowo wdrażane i regularnie oceniane. Na przykład stanowiska robocze są regularnie poddawane inspekcji i optymalizowane, abyśmy mieli pewność, że są możliwie najbardziej ergonomiczne. We wszystkich zakładach Kärcher dodatkowo prowadzimy kampanie zdrowotne, które są specjalnie dostosowane do pracowników danego zakładu. Obejmują one szeroki zakres tematów od aktywnych przerw do szczepień na grypę.

Program sukcesu

Program sukcesu

Pracownicy w 60 krajach i 100 firmach — każda osoba powinna mieć takie same możliwości rozwoju zgodnie z jej rolą, być oceniana według tego samego systemu i otrzymywać dodatkowe szkolenia, które są do niej dopasowane. Dlatego opracowaliśmy globalnie znormalizowany program rozwoju zawodowego naszych pracowników w formie międzynarodowej platformy.

Zgodność kariery i rodziny

Zgodność kariery i rodziny

W grudniu 2013 roku otrzymaliśmy certyfikat „audit berufundfamilie” dla firmy przyjaznej rodzinie. Wyróżnia on firmy, które są szczególnie mocno zaangażowane na rzecz rozwijania miejsca pracy przyjaznego rodzinie. Oprócz takich opcji jak modele zatrudnienia na część etatu oraz elastyczne godziny pracy zapewniamy w Niemczech dodatki na opiekę nad dziećmi oraz organizujemy programy wakacyjne dla dzieci naszych pracowników.

Karierę i studia można połączyć

Karierę i studia można połączyć

Pracownicy, którzy oprócz pracy podnoszą swoje kwalifikacje, na przykład uczą się na technika, brygadzistę lub są w trakcie studiów na uniwersytecie, mogą otrzymać grant od firmy Kärcher podczas studiów licencjackich lub magisterskich. Ta inicjatywa działu HR zajęła drugie miejsce w konkursie 2014 Human Resources Excellence Awards organizowanym przez czasopismo specjalistyczne Human Resources Manager.