ANKIETA PRACOWNICZA 2019

W maju 2019 ponad 10 000 pracowników z całego świata wzięło udział w globalnym badaniu satysfakcji pracowniczej.

Wskaźnik udzielonych odpowiedzi to 87% globalnie, w Polsce 89%  - to tylko jedna z wielu imponujących liczb, które należy wymienić w związku z wynikami badania. Kärcher regularnie przeprowadza takie badania w celu określenia, gdzie jakie są mocne strony firmy, a gdzie nadal istnieją obszary do poprawy.

Polecanie_PL_1600x667

Z TEGO JESTEŚMY DUMNI.

kolo_800x400px_95


„Polecił(a)bym moją firmę jako dobre miejsce pracy.”

kolo_800x400px_97

„Robię więcej niż to, czego się ode mnie wymaga, aby pomóc mojej firmie odnieść sukces.”

kolo_800x400px_96


„Moja firma jest odpowiedzialna społecznie.”

kolo_800x400px_95


„Bardzo dobrze znam zakres moich obowiązków.”

kolo_800x400px_94


„Z dumą mówię innym, że pracuję w mojej firmie.”


kolo_800x400px_94


„Mam wystarczające uprawnienia i samodzielność, aby dobrze wykonywać swoją pracę.”Umfrage-Kaercher-2

Ankieta zawierała pytania z wielu kategorii tematycznych.


Oto przykłady niektórych z nich:Mój przełożony wierzy w umiejętności pracowników, wyznaczając im wymagające zadania.

90_procent_1600x56px

Moim zdaniem, mój zespół jest naprawdę nastawiony na klienta.

92_procent_1600x56px

Uważam, że program świadczeń mojej firmy jest bardzo atrakcyjny.

89_procent_1600x56px

Mój zespół potrafi skutecznie radzić sobie z wyzwaniami w pracy.

94_procent_1600x56px

W moim zespole udaje nam się szybko i elastycznie zaadaptować do nowych sytuacji i wymagań.

93_procent_1600x56px

Zdecydowanie wierzę w cele i wytyczne mojej firmy.

90_procent_1600x56px

Uważam, że moja firma zapewnia korzystne programy pomagające pracownikom zachować dobry stan zdrowia.

86_procent_1600x56px

Jestem zadowolony(a) z mojej roli w podejmowaniu decyzji mających wpływ na moją pracę.

84_procent_1600x56px

Uważam, że moja firma robi wiele, aby sprzyjać rodzinom i zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym.

84_procent_1600x56px

Moje godziny pracy są na tyle elastyczne, że mogę pogodzić sprawy prywatne i rodzinne z pracą.

82_procent_1600x56px

 

* Pozytywne odpowiedzi

Wskaźnik pokazuje jaki procent pracowników, którzy wzięli udział w ankiecie w Polsce odpowiedziało na wskazane stwierdzenie „Zgadzam się” lub „Raczej się zgadzam”.