ANKIETA PRACOWNICZA 2022

W maju 2022 ponad 11 200 pracowników z całego świata wzięło udział w globalnym badaniu satysfakcji pracowniczej.

Wskaźnik udzielonych odpowiedzi to 85% globalnie, w Polsce aż 88%. Kärcher regularnie przeprowadza takie badania w celu określenia, jakie są mocne strony firmy, a gdzie nadal istnieją obszary do poprawy.

Moja firma jako dobre miejsce pracy.

Z TEGO JESTEŚMY DUMNI.

 „Polecił(a)bym moją firmę jako dobre miejsce pracy.”


„Polecił(a)bym moją firmę jako dobre miejsce pracy.”

„Robię więcej niż to, czego się ode mnie wymaga, aby pomóc mojej firmie odnieść sukces.”

„Robię więcej niż to, czego się ode mnie wymaga, aby pomóc mojej firmie odnieść sukces.”

 „Moja firma jest odpowiedzialna społecznie.”


„Moja firma jest odpowiedzialna społecznie.”

„Uważam, że program świadczeń mojej firmy jest bardzo atrakcyjny.”


„Uważam, że program świadczeń mojej firmy jest bardzo atrakcyjny.”

„Z dumą mówię innym, że pracuję w mojej firmie.”


„Z dumą mówię innym, że pracuję w mojej firmie.”


 „Mam wystarczające uprawnienia i samodzielność, aby dobrze wykonywać swoją pracę.”


„Mam wystarczające uprawnienia i samodzielność, aby dobrze wykonywać swoją pracę.”Ankieta pracownicza

Ankieta zawierała pytania z wielu kategorii tematycznych.


Oto przykłady niektórych z nich:Moje miejsce pracy jest bezpieczne.

94%

Zdecydowanie wierzę w produkty i usługi mojej firmy.

93%

Moi współpracownicy zazwyczaj pozostają ze sobą w dobrych stosunkach.

93%

Moja firma zapewnia środowisko pracy wolne od dyskryminacji i nękania.

91%

Bardzo dobrze znam zakres swoich obowiązków.

91%

Uważam, że moja firma zapewnia korzystne programy pomagające pracownikom zachować dobry stan zdrowia.

91%

Mam sprzęt/narzędzia/zasoby, których potrzebuję, żeby efektywnie wykonywać moją pracę.

87%

W moim zespole współpracujemy, aby znaleźć innowacyjne rozwiązania.

87%

Zdecydowanie wierzę w cele i wytyczne mojej firmy.

87%

Moja firma wspiera różnorodność i integrację.

85%

W pełni popieram strategię firmy Kärcher 2025.

83%

Moje godziny pracy są na tyle elastyczne, że mogę pogodzić sprawy prywatne i rodzinne z pracą.

83%

 

* Pozytywne odpowiedzi

Wskaźnik pokazuje jaki procent pracowników, którzy wzięli udział w ankiecie w Polsce odpowiedziało na wskazane stwierdzenie „Zgadzam się” lub „Raczej się zgadzam”.