Liczy się każda opinia — pracownicy doskonalą cele związane ze zrównoważonym rozwojem

Jeśli problem dotyczy wszystkich, wszyscy powinni mieć szansę dać coś od siebie. Na wydarzeniu Sustainability Breakfast 2020+ pracownicy w Brazylii, Chinach i Niemczech wnieśli istotny wkład w określeniu strategii do roku 2025.

Liczy się każda opinia — pracownicy doskonalą cele związane ze zrównoważonym rozwojem

Warsztaty w Brazylii, Chinach i Niemczech

Zrównoważony rozwój to jeden z kluczowych problemów naszych czasów. Dla wielu naszych pracowników problem ten odgrywa rolę nie tylko w ich życiu zawodowym, ale również prywatnym — czy to w rozmowach z przyjaciółmi i rodziną czy poprzez kwestionowanie ich własnych nawyków. Firma Kärcher chce udzielić głosu zainteresowanym pracownikom w dyskusji dotyczącej określania nowych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz możliwość włączenia ich pomysłów i wartości bezpośrednio do definicji przyszłych obszarów działania firmy.

Podczas etapu koncepcji nowych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem w 2019 roku miały miejsce warsztaty w trzech kluczowych zakładach produkcyjnych firmy Kärcher — Vinhedo w Brazylii, Changshu w Chinach oraz Winnenden w Niemczech. W serii wydarzeń „Sustainability Breakfast 2020+” wzięło udział łącznie 130 pracowników. W Niemczech do wydarzenia przystąpiło 75 uczestników.

Wniosek o udział w warsztatach mogli złożyć pracownicy wszystkich specjalizacji w trzech krajach. Łącznie zebrano 400 pomysłów. Jedną z najważniejszych kwestii we wszystkich gałęziach działalności było używanie zrównoważonych materiałów w produktach oraz do produkcji.

Cele związane ze zrównoważonym rozwojem do roku 2025

Zorientowanie na produkcję przyjazną klimatowi, produkty zrównoważone oraz kwestie społeczne

Z holistycznego punktu widzenia obejmuje to nie tylko skład materiału, który tworzy same urządzenie, ale również jego wytrzymałość w gotowym produkcie oraz ogólne ekonomiczne zastosowanie surowców w urządzeniach i opakowaniu. Te postanowienia można znaleźć w strategii zrównoważonego rozwoju do 2025 roku, również w celach związanych z optymalizacją naszych opakowań oraz zwiększaniem ilości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w naszych produktach.

Pragnienie zrównoważonego łańcucha dostaw jest uwzględnione w inicjatywie „Social Hero” (Bohater społeczny). Cel związany ze zorientowaniem przyszłych zobowiązań społecznych w kierunku problemów związanych z ochroną wartości również stanowi część inicjatywy — niezależnie czy we współpracy na dużą skalę z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Global Nature Fund, czy sponsorowaniu indywidualnych stowarzyszeń. Podczas warsztatów pracownicy podkreślali przede wszystkim chęć popierania inicjatyw edukacyjnych i lokalnych.

Cele związane ze zrównoważonym rozwojem do roku 2025

Oprócz wyników warsztatów pracowniczych definicja nowej strategii zrównoważonego rozwoju została wzbogacona o wyniki reprezentatywnej ankiety dla pracowników w USA, Niemczech, Francji, Brazylii i Japonii. Równie istotne dla nowej strategii były cele związane ze zrównoważonym rozwojem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Cele związane ze zrównoważonym rozwojem w firmie Kärcher łączą się ze sobą w trzech inicjatywach: „Zero Emissions” (Zero emisji), „Reduce, Reuse, Recycle” (Redukcja, ponowne wykorzystanie zasobów, recykling) oraz „Social Hero” (Bohater społeczny).

Vinhedo, Brazylia

Vinhedo, Brazylia

Changshu, Chiny

Changshu, Chiny

Winnenden, Niemcy

Winnenden, Niemcy

To może Cię również zainteresować: