Niezależnie od miejsca piłowania, strugania i piaskowania

W przemyśle drzewnym, a także meblarskim trociny, wióry oraz opiłki stanowią stałe oraz realne zagrożenie dla zdrowia. Ponadto, substancje te są bardzo łatwopalne lub nawet wybuchowe. Dzięki wykorzystaniu naszych specjalnych systemów przeznaczonych do odkurzania, możesz skutecznie zapobiegać gromadzeniu się pyłu i trocin w miejscu pracy, gdyż stanowią one realne ryzyko.

IVC 60/24 2

Zastosowanie:

  • Konserwacja oraz czyszczenie urządzenia
  • Ciągłe zasysanie wiórów i pyłu pochodzącego z frezarek, szlifierek, pił, ręcznie obsługiwanych urządzeń, itp.

Wyzwanie:

  • Wysoce łatwopalny lub wybuchowy pył
  • Niebezpieczny pył
  • Często duże ilości pyłu

Rezultat:

  • Ochrona zdrowia i zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy

Rekomendowane urządzenia: