HIGH PRESSURE PISTOL HP-DG

ปืนไกบายพาสเหมาะสำหรับแรงกดดันในการทำงานสูงถึง 3000 บาร์ น้ำไหลเข้าสู่บายพาสเมื่อปิดไกปืน ข้อต่อท่อแรงดันสูง 9/16 "UNF

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนัก 3.277
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 3.849
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) 385 x 245 x 140
Videos
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้