ลงทะเบียนรับประกันสินค้าและการซ่อม

K 5 Full Control
SC 1
VC 4i
WV 1 Plus

Warranty Terms & Conditions

เรียน คุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ,

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คาร์เชอร์ ทางบริษัทฯ ขอมอบการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ได้ส่งมอบสินค้าตามที่ระบุในใบเสร็จรับเงินและเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับประกันสินค้า

โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานและเงื่อนไขการรับประกันก่อนการใช้งานโดยมีเงื่อนไขดังนี้:

 
ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกัน

 1. การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าใหม่ที่ซื้อจาก บริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จำกัด หรือ ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับสินค้าจาก บรีษัท คาร์เชอร์ รีเทล จำกัด เพื่อการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น
 2. การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่องเท่านั้น
 3. รับประกัน 1 เดือน สำหรับอุปกรณ์ประกอบเครื่องอื่น ที่เป็นระบบกลไก ข้อต่อ ล้อ สายฉีด หัวฉีด ไกปืน เป็นต้น โดยเป็นการรับประกันคุณภาพของวัสดุ โดยที่สาเหตุเกิดจากการผลิตเท่านั้น
 4. การรับประกันนี้มีผลเมื่อใช้บริการจาก บริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

สิ่งที่อยู่นอกเหนือการรับประกันคุณภาพ

 1. ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการกระทำของสัตว์เลี้ยง เปลวไฟ ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม มลพิษ การใช้เครื่องกับกำลังไฟฟ้าที่ผิดปกติ
 2. สินค้าที่เสียหายจากการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซม โดยบุคคล ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ การใช้งานผิดวิธี ขาดการดูแล จลาจล หรือ อุบัติเหตุ
 3. สินค้าถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ที่ไม่ใช่การใช้านในครัวเรือนปกติ เช่น นำเครื่องไปใช้กับโรงงาน สถานประกอบการ ใช้รับจ้างทำความสะอาด การใช้เครื่องร่วมกับผู้ใช้มากกว่า 1 คน หรือการใช้งานเกิน 1 ชั่วโมงต่อครั้งเป็นประจำ
 4. การรับประกันจะครอบคลุมเฉพะสินค้าที่ใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น

กรณีพบปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ หรือต้องการปรึกษาการใช้งานสามารถแอดไลน์ ไอดี : @servicekarcher

 

Dear Value Customer,

We would like to thank you for purchasing the Karcher product. We offer a product warranty for a period of 12 months from the date of delivery of the product as specified in the receipt and please keep the receipt as evidence of your benefits.


Please study the user manual and warranty conditions before use as stated below:

 

 

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

 1. This warranty applies to new products purchased from Karcher Authorized Dealers and supplied by Karcher Retail Limited for domestic use in Thailand ONLY.
 2. This warranty covers the motor and electrical components ONLY.
 3. This warranty included 1 month on other accessories such as joints, wheels, spray nozzles, nozzles, triggers of material quality caused solely by production ONLY.
 4. This warranty is valid at authorized dealers or Karcher Retail Limited ONLY.


WHAT IS NOT COVERED IN THIS WARRANTY:

 1. Damage caused by household pets, fire, lightning, natural disaster, flood, pollution, abnormal voltage or usage of generator.)
 2. Product is damaged due to tampering, alteration, or repair by unauthorized personnel, misuse, negligence, riots, or accident.)
 3. Use for commercial reasons, such as manufacturing, establishment, cleaning service, having more than one user, or utilizing the machine for more than one hour at a time regularly.)
 4. Warranty applies only to items used in Thailand.)

If there is a problem with the product Or want to consult the usage, you can add Line ID: @servicekarcher

ข้อมูลส่วนตัว

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*
* mandatory field