การเป็นผู้สนับสนุน

จากการเป็นผู้สนับสนุนแบบมีเป้าหมาย คาร์เชอร์กำลังเป็นที่รู้จักในหลายวงการ ตั้งแต่ด้านวัฒนธรรมไปจนถึงกีฬาและสิ่งแวดล้อม คาร์เชอร์สนับสนุนทางการเงินให้กับโครงการต่างๆ โดยจัดหาเครื่องมือให้ฟรีหรือส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดไปให้ความช่วยเหลืออย่างกระตือรือร้น

อนุสรณ์สถานประธานาธิบดี

การเป็นผู้สนับสนุนด้านวัฒนธรรม

ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสนับสนุนงานอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและอาคารทางประวัติศาสตร์โดยไม่คิดมูลค่ามากว่า 30 ปี คาร์เชอร์ได้แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญผ่านโครงการฟื้นฟูบูรณะมากกว่า 100 โครงการทั่วโลก

การเป็นผู้สนับสนุนด้านกีฬา

การเป็นผู้สนับสนุนด้านกีฬา

คาร์เชอร์ประจำการอยู่ในสนามกีฬาด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล แฮนด์บอล การแข่งรถหรือกีฬาขี่ม้า คาร์เชอร์พร้อมให้การสนับสนุนคุณถึงที่สนาม!

พันธมิตรทางการตลาด

พันธมิตรทางการตลาด

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทพันธมิตรที่ผ่านการเลือกสรรภายใต้จุดมุ่งหมายของการให้บริการทางการตลาดระหว่างกัน