การบริการหลังการขาย

ที่คาร์เชอร์ เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก มีบริการให้คำปรึกษาการใช้งาน คู่มือการใช้งาน วีดีโอสาธิต การบริการหลังการขาย และยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการทำความสะอาดและแนะนำสินค้ามี่เหมาะสม ทั้งสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านและสวน และผลิตภัณฑ์กลุ่มโปรเฟสชันแนลสำหรับงานมืออาชีพ 

Home and Garden Service

สินค้าบ้านและสวน

คลิ้กที่นี่ เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการหลังการขายสำหรับสินค้าบ้านและสวน

After Sale Professional

สินค้าโปเฟสชันแนล

คลิ้กที่นี่ เพื่อค้นหาข้อมูลการให้บริการหลังการขายของสินค้าโปรเฟสชันแนลั้งหมด

Kataloge

ดาวน์โหลด

คลิ้กที่นี่ เพื่อหาข้อมูลและดาวน์โหลด เอกสารหรือ วีดีโอต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า

Contact

Contact

Do you have any questions, suggestions or problems? We are always happy to help you.