ในทุกๆวัน มักมีเป้าหมายใหญ่รออยู่เสมอ

พวกเราชื่นชอบความท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือโครงการทำความสะอาดพิเศษต่างๆ ภายในโรงงาน หรือรวมไปถึงอนุสรณ์สถานต่างๆ ทั่วโลก อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ ที่ประเทศอเมริกา ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่คาร์เชอร์ได้ร่วมทำความสะอาด โดยคาร์เชอร์ต้องการทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้น และน่าพอใจมากขึ้นด้วยโซลูชันการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

สิ่งที่ผลักดันเรา?

ด้วยปรัชญานวัตกรรมที่เรียบง่ายและชัดเจนของเรา: นวัตกรรมคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คน เราเป็นคนที่ต้องการให้งานออกมาสมบูรณ์แบบอยู่เสมอ เรามีความกล้าที่คิดสิ่งใหม่ๆ ปรัชญานี้ส่งผลในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ คุณภาพและการจัดการของคาร์เชอร์ที่เป็นหนึ่ง และก้าวล้ำในตลาด เพราะสำหรับเรา ความสะอาดเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในโลก นี่คือสิ่งที่เราทำงานและพัฒนาต่อไป 

กลุ่มบริษัทในเครือ

Kärcher Futuretech

Kärcher Futuretech

Kärcher Futuretech GmbH ในเมืองชวาอิกไฮม์ พัฒนา ผลิต และขายผลิตภัณฑ์โมดูลและวิธีแก้ปัญหาระบบทั่วโลก เพื่อการจัดการและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วสำหรับพื้นที่หายนภัยและวิกฤติการณ์ บริษัทสร้างระบบในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย การจัดหาน้ำ ระบบจัดการเรื่องอาหารที่เคลื่อนที่ได้ ค่ายทหาร และ การป้องกัน CBRN (เคมี ชีวภาพ วัตถุรังสีและนิวเคลียร์)

Ringler

Ringler

Ringler GmbH ในเมืองวอลด์สเตทเทน เป็นที่ยอมรับเรื่องเครื่องดูดฝุ่นทรงประสิทธิภาพสำหรับภาคอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทรวมทั้งเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบบเคลื่อนย้ายได้ ระบบดูดแบบประจำที่พร้อมการสร้างท่อ ตลอดจนระบบขจัดฝุ่น ระบบดูดของ Ringler ทำหน้าที่สำคัญในการทำความสะอาดโรงงานการผลิต ความปลอดภัยทางอาชีพ การควบคุมมลภาวะทางอากาศ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

WOMA

WOMA

WOMA GmbH ในเมืองดุ๊ยส์บวร์กมีชื่อเสียงในการเป็นผู้ผลิตปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง เครื่องแรงดันสูงมาก และอุปกรณ์วอเตอร์เจ๊ท บริษัทสั่งสมประสบการณ์หลายทศวรรษในการพัฒนาและผลิตระบบแรงดันสูงแบบประจำที่และเคลื่อนย้ายได้ ในด้านการทำความสะอาดวอเตอร์เจ๊ทแรงดันสูงมากและการใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่มีแรงดันสูงถึง 4,000 บาร์

Zoi TechCon GmbH

Zoi

Zoi TechCon GmbH เน้นที่การใช้เทคโนโลยีใหม่ในสภาพแวดล้อมองค์กร ทุกสิ่งที่ Zoi ทำเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟท์แวร์และ public cloud transformation บริษัทตั้งอยู่ในใจกลางสตุทการ์ท และมีฐานในเบอร์ลินและลิสบอน Zoi สร้างแรงบันดาลใจแก่คนมากความสามารถในหลายประเทศและสาขาวิชา เพื่อแก้ปัญหาดิจิตัลที่บริษัทและอุตสาหกรรมขนาดกลางทั่วโลกเผชิญ

Interpool

interpool

ในฐานะผู้นำบริการในการวินิจฉัย interpool Personal GmbH บริษัทคอนซัลท์ระหว่างประเทศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญด้านการจ้างงาน พัฒนาและเลือกแรงงานที่มีทักษะ ผู้จัดการและผู้ฝึกงานทั่วโลก

Service Partner One

Service Partner ONE

Service Partner ONE GmbH มีสำนักงานใหญ่ที่เบอร์ลิน นำเสนอระบบดิจิตัลแบบใหม่อย่างสิ้นเชิงสำหรับการสร้างผู้รับช่วงบริการโดยเฉพาะ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีฝังและเชื่อมโยงห่วงโซ่แห่งคุณค่าทั้งหมดและผู้เข้าร่วมในรูปแบบดิจิตัล การันตีประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้

Kärcher New Venture

Kärcher New Venture

Kärcher New Venture นำคน ความคิด โอกาสทางธุรกิจ และทุนเข้าด้วยกัน ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และนักลงทุน Kärcher New Venture ช่วยให้ผู้ก่อตั้งบริษัทที่มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสตาร์ทอัพและเปลี่ยนอนาคตอุตสาหกรรมทำความสะอาดด้วยความร่วมมือกับคาร์เชอร์

หลักการทางธุรกิจของคาร์เชอร์.

เราส่งเสริมการสนทนาแลกเปลี่ยนแบบเปิดกับลูกค้าบนพื้นฐานของพันธมิตร ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นทางแก้ปัญหาในฝันซึ่งให้ประโยชน์ที่แท้จริงกับลูกค้า ปัญหาการทำความสะอาดของลูกค้าจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น

พนักงานที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม มีแรงบันดาลใจ และมีความสุขกับการทำงาน คือปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จของคาร์เชอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ของคาร์เชอร์กับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทดำเนินภายใต้ความเชื่อใจ ความภักดี ความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความเชื่อถือได้ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน จากการทำงานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างจริงจัง เราได้สร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกือบทั้งหมดที่ต้องมีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา

เรามีระบบทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดและการให้บริการสำหรับการใช้งานในบ้าน เชิงพาณิชย์ และในงานอุตสาหกรรมซึ่งคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายมาก

คาร์เชอร์เป็นบริษัทระดับโลกและมองตัวเองเป็นเกณฑ์มาตรฐาน เราต้องการพิชิตตำแหน่งผู้นำในด้านส่วนแบ่งตลาด นวัตกรรม คุณภาพ และภาพลักษณ์ อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดโลกในทุกด้านของธุรกิจด้วย

ในฐานะนวัตกรชั้นนำ เรากำหนดมาตรฐานของเทคโนโลยี การบริการ และการออกแบบโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม นวัตกรรมของเราสร้างความประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกค้า

ในตลาดโลก คาร์เชอร์มีความหมายเท่ากับประสิทธิภาพชั้นเลิศ นวัตกรรม และคุณภาพ เราต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าของเราอย่างต่อเนื่อง

ซัพพลายเออร์ของเราเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่า เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์หลายรายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตและการออกแบบกระบวนการที่มีความเหมาะสมสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เรามั่นใจในความสามารถด้านการแข่งขันทั้งในด้านคุณภาพและราคาผ่านการตอบสนอง ความรวดเร็ว และความยืดหยุ่นที่เราพร้อมให้บริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คาร์เชอร์ยืนหยัดในหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม เราเคารพค่านิยมและมาตรฐาน สิทธิมนุษยชน และระบบตามกฎหมายและสังคมของทุกประเทศด้วยจิตสำนึกของพลเมืองที่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทำงานต่างๆ ให้เข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม ในทุกที่ที่เราดำเนินกิจการ เราจะพิจารณาข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ตลอดจนใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอย่างมีสำนึกรับผิดชอบ

เราเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและทรัพยากรทางการเงินผ่านการเติบโตที่ให้ผลกำไร ซึ่งเป็นการปกป้องอนาคตและการพัฒนาบริษัทในระยะยาว สิ่งสำคัญลำดับแรกคือการรักษาอิสรภาพทางการเงินและการมีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง นอกจากนี้ การเติบโตจากภายในเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเหนือกว่าการเข้าซื้อกิจการต่างๆ

เรายังคงมองว่าหุ้นส่วนของเราเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัทของเรา คาร์เชอร์ยังคงเป็นธุรกิจที่บริหารจัดการแบบครอบครัวอยู่

ข้อเท็จจริงและตัวเลขงบการเงิน 2023

Alfred Kärcher SE & Co. KG สร้างยอดขายได้กว่า 3.294 พันล้านยูโรในปี 2023 ซึ่งเป็นมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในประวัติศาสตร์ ธุรกิจครอบครัวที่มีพนักงาน 16,000 คนกระจายอยู่ใน 160 บริษัท กว่า 82 ประเทศทั่วโลก คาร์เชอร์มีศูนย์บริการและโชว์รูมกว่า 50,000 แห่งทั่วโลกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วโลก

คาร์เชอร์ตั้งเป้าหมายในการมุ่งเน้นในการรักษาคุณค่า ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนด้านวัฒนธรรม กว่าอนุสาวรีย์ 191 แห่งทั่วโลกคาร์เชอร์ได้รับความไว้วางใจให้เข้าทำความสะอาดและฟื้นฟูตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา

ผลประกอบการประจำปีและจำนวนพนักงาน

ถือครองสิทธิบัตรที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและอายุของเครื่องจักร (สิทธิบัตรที่ใช้งานอยู่จริง 718 รายการ)

ผลิตภัณฑ์ของคาร์เชอร์จำหน่ายโดยบริษัทกว่า 160 แห่งใน 82 ประเทศทั่วโลก


คาร์เชอร์ให้การสนับสนุนความยั่งยืนทางวัฒนธรรม: ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1980, มากกว่า 191 อนุสรณ์สถานที่ได้รับการดูแลทะนุบำรุง


ESC

คุณมีงาน เรามีโซลูชั่น

Road Trains

แรงขับเคลื่อนสำคัญของเราคือคุณ

Alfred Irene Kärcher

จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม Kärcher