สถิติกับความยั่งยืน

ที่คาร์เชอร์ เราจะเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น เราเน้นเป้าหมายโดยใช้กลยุทธ์เป็นเวลาต่อเนื่องหลายปี เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีวิสัยทัศน์ เราติดตามและวัดผลสำเร็จของเป้าหมายเหล่านี้อย่างไม่หยุดยั้ง

Berlin Cathedral cleaning project

การริเริ่มตามแนวทาง Global Reporting Initiative

ความรับผิดชอบเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่ Karcher ร์ริเริ่มด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบริษัทให้ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้คนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ความสำเร็จของ Karcher นั้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ระยะยาว 

เราพิจารณาตามความสำเร็จของเป้าหมายด้วยการอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งระบบการผลิตและโลจิสติกส์ไปทั่วโลก ไม่ได้พิจารณาจากข้อมูลจากการขายฝ่ายเดียว (ยกเว้นพนักงาน) การรายงานจึงเป็นไปตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI)

 

ดาวน์โหลด


ข้อมูลที่น่าสนใจ: