ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และSupply chain

ทรัพยากรของโลกมีจำกัด เราจึงใส่ใจในการอนุรักษ์เป็นอย่างมาก Karcher และซัพพลายเออร์จึงตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เป้าหมายของเราคือการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุดด้วยวิธีการทำความสะอาดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา หลีกเลี่ยงสารที่อาจเป็นอันตรายให้มากที่สุด ขจัดการใช้แรงงานเด็กและค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม และด้วยเหตุนี้เราจึงมองว่าผู้บริโภคนั้นสำคัญที่สุด

Supply chain and products

มาตรฐานด้านคุณภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน

การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพคือความสามารถหลักของเรา เราใช้ความสามารถนี้เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์และSupply chain ของเรา

ผู้บริโภคมีความสำคัญกับเราเป็นอย่างมาก ลูกค้ามักมีถามคำถามก่อนซื้อมากมาย โดยสิ่งที่ลูกค้าต้องการทราบคือ ผลิตภัณฑ์ถูกผลิตขึ้นที่ไหน ผลิตโดยใคร ทำจากวัสดุอะไร และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่ เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด Karcher ให้ความสำคัญกับความสนใจของผู้บริโภคอย่างจริงจัง และตอบคำถามอย่างถูกต้อง

มาตรฐานด้านคุณภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานนั้นได้ทำการตรวจสอบทุกปี เราได้กำหนดให้ซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักจรรยาบรรณของเรา

 

ข้อมูลเชิงลึกงานและโครงการของเราสำหรับ Supply Chain และผลิตภัณฑ์ของเรา

Product sustainability at Kärcher

อะไรที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรายั่งยืน


ผลิตด้วยการปล่อยมลพิษต่ำ การเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้น้ำ ผลิตภัณฑ์สำหรับการทำความสะอาดและการดูแลควรมีความยั่งยืนในหลายๆ ด้าน ดังนั้นการรับผิดชอบของ Karcher รวมถึงการพัฒนาเครื่องจักร การผลิต และSupply chain จนถึงการกำจัดที่ถูกต้อง

> อ่านต่อ

 

Cleaning agent production at Kärcher

ตัวแทนการทำความสะอาดที่ยั่งยืน จากแนวคิดสู่การผลิตซีรีส์


ทุกวันนี้สารทำความสะอาดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดหลายประการ กระบวนการที่ยั่งยืนเชิงนิเวศวิทยามีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ  Karcher เผชิญกับความท้าทายนี้ในห้องปฏิบัติการทดสอบและเคมีแห่งใหม่ที่โรงงานในวินเนนเดน ภาพรวมของการพัฒนาสารทำความสะอาดที่ยั่งยืน

> อ่านต่อ

 

Kärcher Connected Cleaning

ความต้องการในการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด ยั่งยืน


การทำความสะอาดตามความต้องการมีจุดมุ่งหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เวลาและเงินโดยไม่จำเป็น การลดชั่วโมงทำงานลงร้อยละหนึ่งในพื้นที่สำนักงานโดยเฉลี่ยสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 194,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง น้ำ 4,576,000 ลิตร และน้ำยาทำความสะอาด 46,000 ลิตร ด้วยวิธีนี้ Cleaning on Demand จะรวมเอาความคุ้มค่าและความยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกัน

> อ่านต่อ

 

ความมุ่งมั่นของเราใน Supply chain และผลิตภัณฑ์

Kärcher vacuum cleaners

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พนักงาน Karcher มากกว่า 950 คน ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาทำให้กระบวนการและผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถทำความสะอาดในขณะที่ประหยัดพลังงานได้มากที่สุดและอนุรักษ์ทรัพยากร ส่งผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ eco!efficiency ของเราสำหรับผู้ใช้มืออาชีพ และผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับใช้ภายในบ้านยังสร้างความประทับใจด้วยประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยการใช้ไฟฟ้าและน้ำที่ประหยัด ท่ามกลางปัจจัยอื่นๆ

Plastic granulate

คุณภาพและการรีไซเคิลพลาสติก

เรากำลังเปลี่ยนเหล็กบางส่วนในเครื่องทำความสะอาดด้วยพลาสติกโพลีโพรพิลีนคุณภาพสูง เราใช้โพลีเอไมด์รีไซเคิลคุณภาพสูงโดยเฉพาะซึ่งใช้เทคโนโลยี Technyl® 4earth® สำหรับการผลิตท่อสเปรย์ในเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ส่วนประกอบพลาสติกที่เราผลิตเองภายในบริษัทและส่วนประกอบที่เราซื้อจากซัพพลายเออร์ภายนอกจะได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูว่ามีสารอันตรายหรือไม่ นอกจากนี้กระบวนการที่เราพัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้เพื่อนำชิ้นส่วนที่คัดแยกออกจากการผลิตพลาสติกและถ่ายโอนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตของเราเอง

Kärcher ISO world map

Certified factories around the world

โรงงานที่ผ่านการรับรองทั่วโลก
ด้วยระบบการจัดการแบบบูรณาการของเราในด้านคุณภาพ การปกป้องสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เราจึงมั่นใจได้ว่าเรากำลังปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการของเราอย่างต่อเนื่อง โรงงานของเราในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก บราซิล เยอรมนี โรมาเนีย อิตาลี และจีนได้รับการรับรองตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001 โรงงานในเยอรมนี โรมาเนีย และอิตาลีได้รับการรับรองเพิ่มเติมตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001

Download Certificate ISO 9001
Download Certificate ISO 14001
Download Certificate ISO 50001

 
Kärcher logistics centre

มาตรฐานระดับสูงสำหรับซัพพลายเออร์

ใครก็ตามที่ต้องการเป็นซัพพลายเออร์ของ Karcher จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เข้มงวด เราดำเนินการตรวจสอบภายในและเยี่ยมชมบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จัดหาวัสดุการผลิตของเรา เรายังกำหนดให้ซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติตามกฎการปฏิบัติตามด้วยการลงนามในหลักจรรยาบรรณของเรา แพลตฟอร์มระบบที่ได้มาตรฐานใช้สำหรับการจัดการซัพพลายเออร์ ทำให้กระบวนการมีความโปร่งใสมากขึ้น ลดต้นทุน และทำให้ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์มีความยั่งยืนมากขึ้น

Packaging Kärcher FC 5

บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล

บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัสดุบรรจุภัณฑ์ยังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญในแง่ของความยั่งยืน โดยเฉลี่ยแล้ว บรรจุภัณฑ์ของเรามีเนื้อกระดาษรีไซเคิลมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบัน ภายในปี 2025 95 เปอร์เซ็นต์ของบรรจุภัณฑ์ของเราต้องเป็นแบบกระดาษ เราจะเพิ่มประสิทธิภาพความยั่งยืนของบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เรากำลังปรับปรุงความเสถียรของผลิตภัณฑ์และพื้นผิวผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดพลาสติก

Kärcher building in Winnenden

อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เราใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงในการสร้างอาคารใหม่ที่โรงงานของเรา ระบบทำความร้อนด้วยเศษไม้จะเผาเศษไม้ของบริษัทจากพาเลทในลักษณะที่เป็นกลาง CO₂ ที่โรงงานใหม่ของKarcherในวินเนนเดน ไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศเกิดจากระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารสำนักงานแห่งใหม่ สิ่งนี้มีผลกระทบอย่างมาก โดยการใช้พลังงานหมุนเวียน อาคารเหล่านี้ต่ำกว่าค่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ในกฎหมายการประหยัดพลังงานของเยอรมันถึง 20 เปอร์เซ็นต์ (Energiesparverordnung)


ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

Information on the disposal of old electronic devices

ข้อมูลว่าด้วยการจำกัดขยะอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ในพันธกิจขององค์กรของเรา ดังนั้นเราต้องการชี้ให้เห็นสิ่งต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของ European WEEE Directive 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าต้องไม่ทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือน ผู้บริโภคมีต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปยังจุดรวบรวมที่เหมาะสม (ตามที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดไว้ให้) นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งคืนอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณไปที่ Karcher ได้ฟรี

เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องถูกกำจัดผ่านจุดรวบรวมของเทศบาล เรายินดีที่แจ้งให้ทราบถึงการกำจัดที่เหมาะสม 

โปรดถอดแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถใช้ได้อีก และกำจัดทิ้งให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบการรวบรวมขยะที่เหมาะสม สำหรับอุปกรณ์ที่มีการจัดเก็บข้อมูล คุณต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลออกไป

ถังขยะจะต้องไม่รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่ากับขยะในครัวเรือน

เนื่องจากมีวัตถุดิบที่สำคัญ อุปกรณ์เก่าอาจมีสารอันตรายที่อาจทำลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อุปกรณ์เก่าจึงถูกกลับนำไปใช้ใหม่อีกครั้ง 

 

การเข้าถึงข้อมูล

เราให้ความสำคัญในการพัฒนาข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับตามมาตรา 33 (ยุโรป) อย่างใกล้ชิด ทันทีที่ประกาศผลการประมูลเลือกซัพพลายเออร์เจ้าแรกเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2008 เราได้เริ่มทำสัญญากับซัพพลายเออร์และเริ่มรวบรวมข้อมูลตามที่กำหนด และเรายังคงหาซัพพลายเออร์ต่อไป 

 

จากข้อมูลที่เรามีอยู่ ผลิตภัณฑ์ของ Karcher เกือบทั้งหมดมีส่วนประกอบที่มีตะกั่ว (CAS 7439-92-1) ซึ่งมีส่วนของโลหะหนักที่มีความเข้มข้นสูงกว่า 0.1% การใช้สูตรนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางตามกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งหากใช้ตามกฎหมายควบคุมทก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

REACH

ErP Ecodesign Directive


สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป 666/2013 (ข้อกำหนดด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเครื่องดูดฝุ่น ภาคผนวก I มาตรา 2b ภาระหน้าที่ของผู้ผลิตในการให้ข้อมูล) โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ Karcher ที่รับผิดชอบ

ค้นหาพันธมิตรบริการของ Karcher ที่นี่