ความยั่งยืนที่ KÄRCHER

แนวคิดเพื่อความยั่งยืนฝังรากลึกอยู่ในธุรกิจของ Kärcher ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัว เราให้การยอมรับในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของ Kärcher Supply chain องค์กร สังคม และพนักงานของเรา เพราะเราเชื่อว่านี่คือวิธีที่สร้างความแตกต่าง เพื่อสังคมที่เราอาศัยอยู่นี้

 

สิ่งที่เราดูแลรับผิดชอบ

ในการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนเรามุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร โดยใช้กิจกรรมเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นค่านิยมต่อลูกค้า พนักงาน และองค์กร โดยเหตุผลเบื้องหลังนี้คือความรับผิดชอบต่อสังคมของเราในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเราถือเอาความรับผิดชอบนี้อย่างจริงจังในทุกด้านของบริษัท ในด้านหนึ่งองค์กรของเราประสบความสำเร็จ จากผลิตภัณฑ์ที่ดีและเป็นองค์กรที่ซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า พนักงาน และซัพพลายเออร์ของเรา และอีกด้านหนึ่งโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าน่าดึงดูด ลดมลพิษ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ในแง่ของแบรนด์ เราได้กำหนดคำขวัญ "Be the difference" สำหรับการสื่อสารเพื่อความยั่งยืน เพราะเราต้องการสร้างความแตกต่างและให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เราจะมุ่งเน้นเพื่อลดปริมาณพลาสติกและการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงการส่งมอบถึงมือผู้บริโภค เพื่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราจึงกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจนถึงปี 2568 และการผลิตสินค้าทั่วโลกของเราจะลดการปล่อยมลพิษให้ได้มากที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2564


กลยุทธ์ในการสร้างความยั่งยืน


ข้อเท็จจริงและตัวเลข

ความสำเร็จนั้นต้องวัดได้จากตัวชี้วัด  ในส่วนของความยั่งยืนก็เช่นกัน คำมั่นสัญญาของบริษัทนั้นยังไม่เพียงพอ เราต้องติดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และติดตามประสิทธิภาพความสำเร็จ และความยั่งยืนของเราอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2014 เราได้บันทึกการดำเนินการตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเราอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ในฐานการผลิตและการขนส่งทุกแห่งทั่วโลก เราได้วิเคราะห์การปล่อยมลพิษ น้ำและการใช้พลังงาน เช่น วิเคราะห์การพัฒนาในด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์

นอกจากนี้เรายังตรวจสอบข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐาน ISO 14001 เราจึงปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆมากกว่า 10,000 รายการ

รายงานตัวเลขสำคัญของเรา เราจึงปฏิบัติตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI)

 

Sustainability Facts and Figures overview

รางวัล


ที่ยั่งยืน. ตั้งแต่เริ่มแรก (Sustainable. From the outset.)

ความรับผิดชอบคือส่วนสำคัญต่อวัฒนธรรมองค์กรที่ Karcher ตั้งแต่คุณอัลเฟรด คาร์เชอร์และภรรยา ได้รับคำแนะนำโดยอ้งอิงจากข้อมูลเชิงลึกว่าความสำเร็จอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคำนึงถึงประเด็นทางสังคม

ต่อมาในปี ค.ศ. 1939 บริษัทย้ายไปที่วินเนนเดน คุณอัลเฟรด คาร์เชอร์ได้สร้างโรงบำบัดน้ำเสียของตัวเองขึ้น ในปีค.ศ. 1940 เขาได้ก่อตั้งมูลนิธิอัลเฟรด คาร์เชอร์สำหรับพนักงานที่ขัดสน เพื่อผลิตของเล่นเป็นของขวัญคริสต์มาสให้กับพนักงานในช่วงปี 1943 ถึง 1948

และยังมีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่ โครงการทำความสะอาดขนาดใหญ่ โดยโครงการแรกคือรูปปั้นของพระเยซูคริสต์ในเมืองรีโอเดจาเนโร, การสร้างระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ภายในพื้นที่บริษัท, การตีพิมพ์หลักจรรยาบรรณของKarcher,  โครงการวิจัยเพื่อการผลิตที่ประหยัดพลังงาน ไปจนถึงระบบการจัดการพลังงานระดับโลกและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล

Alfred and Irene Kärcher

ความคิดริเริ่มและความร่วมมือ