ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

สำหรับร้านค้าออนไลน์ของคาร์เชอร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขอต้อนรับสู่ www.kaercher.co.th ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ในหน้านี้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายและจัดส่งสินค้า (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สินค้า”)ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ www.kaercher.co.th (“เว็บไซต์”)ที่คุณควรทราบ (“เงื่อนไข”) โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวก่อนสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของเรา เมื่อสั่งซื้อสินค้าของเราหมายความว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้น โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวที่อาจมี การเปลี่ยนแปลง

1.เราเป็นใคร
1.1 หน้านี้แสดงเงื่อนไขและข้อกำหนดที่นำมาใช้กับการซื้อขายสินค้าจากเว็บไซต์ของเรา การซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ดำเนินการโดยบริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จำกัด
1.2 บุคคลอื่นไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อการพาณิชย์แม้ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ถูกลบ ไปแล้วก็ตามเพื่อเสนอขายสินค้า และ/หรือบริการ ทั้งนี้หากมีการกระทำดังกล่าว อาจมีการฟ้องร้องคดีตามกฎหมาย

2. คำนิยาม
ในข้อกำหนดและเงื่อนไข
• "วันทำการ" หมายถึงวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดตามประเพณีที่บริษัทกำหนด
• "การยืนยันคำสั่งซื้อ"
หมายถึงอีเมล์ของเราที่ส่งให้คุณเพื่อแสดงว่าเราได้รับคำสังซื้อของคุณตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้วในข้ อ 8.2 ข.
• "ข้อตกลง" หมายถึงคำสั่งซื้อของคุณที่เป็นการสั่งซื้อสินค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
• "ลูกค้า" หมายถึงบุคคลที่ส่งคำสั่งซื้อในเว็บไซต์นี้
• "คำสั่งซื้อ" หมายถึง คำสั่งซื้อที่ลูกค้าส่งมาที่เว็บไซต์ของเราเพื่อซื้อสินค้า
• “คาร์เชอร์” หมายถึงบริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จำกัด
• “คุณ” หมายถึงลูกค้าที่ส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ www.kaercher.co.th
• การอ้างอิงเกี่ยวกับ "ข้อ" หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเงื่อนไขในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
• หัวข้อหรือหัวเรื่องมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่มีผลต่อการตีความเนื้อหาในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
• คำที่เป็นเอกพจน์จะหมายรวมถึงคำที่เป็นพหูพจน์ด้วย
และคำที่เป็นพหูจน์จะหมายรวมถึงคำที่เป็นเอกพจน์ด้วย คำที่แสดงเพศจะหมายรวมถึงเพศทั้งหมด และคำว่า “บุคคล” จะหมายรวมถึง บุคคล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
• คำว่า “รวมถึง” “เช่น” หรือคำใด ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจะหมายถึง “ไม่จำกัดกับ”


3.ข้อจำกัด
คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ผิดกฎหมาย และห้ามใช้เพื่อส่งเสริมการก่ออาชญากรรม การโอนหรือแพร่ไวรัส ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดกับ โทรจัน (Trojan horse), เวิร์ม (worm), ลอกจิก (logic), บอมบ์ (bomb) หรือโพสต์เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์อันแสดงเจตนาที่ไม่ดีหรือที่อาจเป็นอันตรายทางเทคโนโลยี หรือโพสต์ข้อมูลไม่เหมาะสม เจาะเข้าระบบบริการนี้ ใช้ข้อมูลนี้ไปในทางมิชอบ สร้างความรำคาญกับบุคคลอื่น ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น โฆษณาหรือส่งเสริมการขายที่ไม่จำเป็นหรือ พยายามสร้างผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกของคอมพิวเตอร์บนว็บไซต์นี้ หรือที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ คุณจะต้องไม่ไช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ผิดกฎหมายโดยสร้างบัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชี การละเมิดบทบัญญัติจะถือว่าเป็นความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ปี 2007 และพระราชบัญญัติอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2007 ในกรณีที่มีการละเมิด เราจะรายงานการละเมิดนั้นไปยังหน่วยงานบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป


4.การมีผลบังคับใช้
4.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้บังคับใช้กับคำสั่งซื้อและข้อตกลงทั้งหมดที่จัดทำขึ้นเพื่อการซื้อและจัดส่งสินค้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่างคุณกับบริษัท และจะนำมาบังคับใช้แทนข้อตกลงที่ทำไว้ก่อนหน้า และที่จะทำในเวลาเดียวกันระหว่างคุณกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในข้อกำหนดและเงื่อนไขจะมีผลโดยสมบูรณ์เมื่อจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและ ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัท
4.2 ข้อกำหนดใด ๆที่คุณร้องขอและเราไม่ยอมรับเป็นอย่างลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คุณร่างและนำเสนอไว้ ไม่ว่าในรูปแบบใด หรือเวลาไหนก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร อีเมล์ หรือทางวาจาจะถูกปฏิเสธและไม่ยอมรับนอกจากว่าจะมีการระบุไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร


5. สินค้าของเรา
5.1 ภาพสินค้าบนเว็บไซต์ใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น แม้ว่าเราจะพยายามแสดงสีทั้งหมดอย่างถูกต้อง เราไม่อาจรับประกันว่าสีที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะตรงกับสีจริงของสินค้าหรือไม่ สินค้าของคุณอาจดูต่างออกไปเล็กน้อยจากภาพที่แสดงไว้บนเว็บไซต์
5.2 แม้ว่าเราจะพยายามแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ ขนาด น้ำหนัก ความจุ มิติ และตัวเลขการวัดของสินค้าที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของเรา แต่ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ไม่เกิน 2%
5.3 บรรจุภัณฑ์ของสินค้าอาจแตกต่างจากภาพที่แสดงบนว็บไซต์ของเรา
5.4 สินค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรามีพร้อมจัดส่ง คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมล์โดยเร็วที่สุด หากสินค้าที่คุณสั่งไม่มีสินค้าคงเหลือ ทางบริษัทจะไม่ดำเนินการกับคำสั่งซื้อของคุณ
5.5 เราปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดไว้


6. การใช้งานเว็บไซต์ของเรา
6.1 การใช้งานบนเว็บไซต์ของเราเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และนโยบายการใช้งานเว็บไซต์ที่ยอมรับได้ โปรดอ่านข้อมูลส่วนนี้ เพราะว่ามีข้อมูลสำคัญที่คุณควรทราบ


7. รูปแบบการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
7.1 เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดอ่านข้อมูลในส่วนนี้เพราะว่ามีข้อมูลสำคัญที่คุณควรทราบ
8. เงื่อนไขการขาย
8.1 อายุ a) หากคุณเป็นลูกค้า คุณสามารถซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้เมื่อคุณอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
8.2 การลงทะเบียนและการจัดทำข้อตกลง ก) เงื่อนไขและข้อกำหนดบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือว่าเป็นข้อเสนอขาย และไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างคุณกับบริษัทจนกว่าเราจะส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของคุณ ข) สำหรับการส่งคำสั่งซื้อ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามกระบวนการซื้อขายออนไลน์บนเว็บไซต์นี้หลังจากที่คุณได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อ แล้วว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อย ค) คำสั่งซื้อถือว่าเป็นที่ยอมรับแล้ว เมื่อเราจัดส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้อไปตามที่อยู่ที่คุณแจ้งไว้ หากคำสั่งซื้อของคุณประกอบด้วยสินค้าหลายชิ้น อาจมีการจัดส่งหลายครั้ง ซึ่งการจัดส่งที่สมบูรณ์แต่ละครั้งจะหมายถึงว่า คำสั่งซื้อนั้นได้รับการยอมรับแล้ว
8.3 ราคาและการชำระเงิน แม้ว่าเราจะพยายามจัดทำรายละเอียด คำอธิบาย และราคาที่ถูกต้องบนเว็บไซต์แล้ว แต่ก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ หากเราพบข้อผิดพลาดในส่วนของราคาสินค้าที่คุณสั่งซื้อ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด และคุณอาจตัดสินใจว่าจะยืนยันคำสั่งซื้อของคุณด้วยราคาที่ถูกต้อง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวถูกยกเลิก หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนจัดส่งสินค้า และคุณชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนทั้งหมด ก) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้วสำหรับสกุลเงินไทยบาท สำหรับค่าจัดส่ง (ถ้ามี) จะคำนวณเพิ่มจากราคาสินค้า ซึ่งค่าจัดส่งดังกล่าวจะแสดงและรวมอยู่ใน “ราคาสุดท้าย” ข) ไม่มีข้อภาระผูกพันในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณหากราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง (แม้ว่าเราจะได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วก็ตาม) ค) คุณสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินของเราที่แสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์ ง) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลบนบัตรของคุณจะใส่รหัสไว้เมื่อได้รับคำสั่งซื้อของคุณ บริษัทจะตรวจสอบการอนุญาตล่วงหน้าบนบัตรของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินเพียงพอในการทำธุรกรรม คำสั่งซื้อจะไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าการอนุญาตล่วงหน้าเสร็จสมบูรณ์ เงินที่หักจะหักจากบัตรของคุณทันทีเมื่อมีการจัดส่งอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อกับคุณ คุณสามารถให้ผู้ออกบัตรตรวจสอบบัตรก่อนได้ หากไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ออกบัตร บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งสินค้าล่าช้าหรือการไม่จัดส่ง จ) เมื่อคุณดำเนินการไปจนถึงหน้าถัดไปหลังจากคลิก “ส่งคำสั่งซื้อ” แล้ว หมายความว่าเราได้รับการยืนยันจากผู้ออกบัตรเรียบร้อยแล้ว
8.4 การสั่งซื้อล่วงหน้า หากคุณสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า สั่งซื้อสินค้าที่ยังไม่มีของจัดส่ง หรือจองรอบการจัดส่งล่วงหน้า บริษัทและหุ้นส่วนการชำระเงินจะอนุญาตหรือสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากบัตรของคุณเต็มจำนวนได้ ทุกเมื่อในช่วงที่กำลังส่งคำสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้า หากการอนุญาตครบกำหนดหรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดที่ทำให้ดำเนินการต่อไปได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนอีกครั้ง ก่อนหรือหลังจัดส่งสินค้า ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล์ที่คุณใช้ในระหว่างชำระเงิน หากบริษัทไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ออกบัตรเครดิตของคุณ พวกเขาจะติดต่อคุณเพื่อให้คุณชำระเงินกับทางบริษัทในอีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ หากราคาเพิ่มขึ้นจากตอนที่สั่งซื้อในตอนแรก บริษัทจะติดต่อผู้ถือบัตรภายใน 7 วันก่อนอนุญาตให้หักเงินจากบัตร
8.5 คำสั่งซื้อไม่ถูกต้อง หากคุณพบข้อผิดพลาดในคำสั่งซื้อหลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อแล้ว กรุณาติดต่อที่ online.karcher@th.karcher.com และเราจะพยายามดำเนินการตามคำขอของคุณอย่างเต็มที่
8.6 การปฏิเสธคำสั่งซื้อ เราอาจนำสินค้าออกจากเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ และ/หรือลบ หรือแก้ไขข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อทั้งหมด แต่อาจมีบางสถานการณ์ที่จำเป็นต้องหยุดดำเนินการต่อซึ่งถือว่าเกิดขึ้นได้น้อยมาก หลังจากที่ส่งอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อนั้นให้กับคุณ หากคำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิกและคุณได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะคืนเงินให้กับคุณเต็มจำนวน เราและบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบกับคุณหรือบุคคลอื่นสำหรับการถอนสินค้าออกจากเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการขาย เพิกถอน แก้ไขเนื้อหาหรือข้อความบนเว็บไซต์นี้ หรือการปฏิเสธดำเนินการหรือยอมรับคำสั่งซื้อนั้น


9. การจัดส่ง
9.1 คำสั่งซื้อของคุณจะสมบูรณ์ ณ วันที่มีการจัดส่งตามที่คาดการณ์ไว้ (และช่วงเวลา (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารยืนยัน ณ ที่อยู่จัดส่งที่คุณแจ้งในคำสั่งซื้อ
9.2 คุณจะได้รับแจ้งหากบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ทั้งนี้ ตามขอบเขตของกฎหมายแล้ว เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียอันเนื่องจากการส่งล่าช้า
9.3 เมื่อมีการจัดส่งแล้ว คุณจะต้องลงชื่ออนุมัติการจัดส่งและคุณอาจติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่อีเมล์ online.karcher@th.karcher.com หรือLine @karcherthailand  หากมีข้อผิดพลาด ความบกพร่อง หรือความเสียหายที่เกิดกับสินค้า และคุณจะต้องจัดทำเอกสารส่งคืนมาพร้อมกับสินค้าให้กับเราตามที่ต้องการ
9.4 บริษัทอาจไม่สามารถจัดส่งสินค้าในบางพื้นที่ได้ อย่างเช่นในพื้นที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณทำการสั่งซื้อ บริษัทจะยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณหรือจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำรองที่คุณแจ้งไว้ตอนที่สั่งซื้อสินค้า
9.5 การจัดส่งจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน หากคุณต้องการบรรจุภัณฑ์เฉพาะ คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในภายหลัง
9.6 ความเสี่ยงในสินค้าจะส่งผ่านมาให้คุณทันทีเมื่อยอมรับการจัดส่งแล้ว นอกจากว่าเกิดความล่าช้าในการจัดส่งเนื่องจากคุณละเมิดข้อภาระผูกพันตามข้อตกลง (อย่างเช่นข้อ 9.8 ) ในกรณีดังกล่าว ความเสี่ยงนั้นจะส่งต่อให้กับคุณ ณ วันจัดส่งสินค้าเดิมที่ควรมีการจัดส่งสินค้าไปแล้ว เมื่อส่งต่อความเสี่ยงมาที่คุณแล้ว เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายของสินค้าดังกล่าว การละเมิดข้อภาระผูกพันจะส่งผลต่อการสั่งซื้อสินค้าของคุณผ่านทางเว็บไซต์ในครั้งต่อไป
9.7 หากคุณไม่พร้อมรับมอบสินค้า บริษัทอาจออกหนังสือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการจัดส่งครั้งต่อไปหรือคุณอาจจะไปรับสินค้าด้วยตนเองกับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า
9.8 หากการจัดส่งหรือการรับมอบสินค้าล่าช้าเนื่องจากคุณปฏิเสธ โดยไม่รับมอบสินค้าที่จัดส่งมา หรือคุณยังไม่รับมอบสินค้าหรือการจัดส่ง (ภายในสองสัปดาห์ตั้งแต่การจัดส่งครั้งแรก) จากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า บริษัทอาจดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อต่อไปนี้ (โดยไม่ส่งผลต่อสิทธิ์หรือการแก้ไขใด ๆ) ก) คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่เห็นสมควร หรือ ข) ไม่จัดส่งหรือยกเลิกการจัดส่ง และบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบทันทีเกี่ยวกับการยกเลิกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะคืนเงินให้คุณหรือคืนให้บริษัทบัตรเครดิต หรือเข้าบัตรเดบิตของคุณตามจำนวนเงินที่คุณชำระภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยมีการหักค่าดำเนินการ (รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่ง และคืนสินค้า และเงินวางประกันตามที่กำหนดในข้อ 9.8 (ก) ข้างต้น) คุณยอมรับว่าสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองข้อกำหนดเฉพาะ


10. การยกเลิกโดยลูกค้า (ในกรณีที่คุณเปลี่ยนใจก่อนจัดส่งสินค้า) หากคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อที่ online.karcher@th.karcher.com หรือ Line @karcherthailand  โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิก หากสินค้าภายใต้คำสั่งซื้อนั้นถูกจัดส่งไปแล้ว คุณอาจไม่สามารถยกเลิกได้

 
11. นโยบายการส่งคืนสินค้าและการคืนเงิน
11.1 หากคุณไม่พึงพอใจกับสินค้าที่คุณซื้อ คุณอาจส่งคืนสินค้าดังกล่าวให้กับบริษัทภายในเจ็ดวัน  (7) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า สินค้าดังกล่าวต้องไม่ผ่านการใช้งานและต้องอยู่ในสภาพที่ขายต่อได้ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ต้องไม่ฉีกขาดหรือเสียหาย และสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม
11.2 คุณจะต้องส่งคืนสินค้าให้กับบริษัทตามเงื่อนไขที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตอนที่คุณได้รับสินค้า หากสินค้าที่ส่งคืนให้กับบริษัทไม่อยู่ในสภาพที่ดี หรือขายต่อได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสินค้าที่ส่งคืนนั้น และจะส่งสินค้ากลับให้คุณ
11.3 คุณอาจส่งคืนสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศหรือผู้ให้บริการจัดส่งรายอื่น โดยจะต้องส่งคืนสินค้ามาพร้อมกับแบบฟอร์มส่งคืนสินค้า บริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ทันทีหลังจากได้รับสินค้าตามรูปแบบการคืนเงินที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มส่งคืน สินค้า
11.4 ในบางกรณี นโยบายชำระเงิน/ การยกเลิก และการคืนเงินสำหรับสินค้าบางตัวอาจแตกต่างจากเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ในกรณีดังกล่าว จะมีการระบุเงื่อนไขพิเศษในรายละเอียดสินค้า


12. สินค้าที่เสียหาย
12.1 หากสินค้าที่คุณได้รับมีรอยตำหนิหรือมีปัญหา กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ online.karcher@th.karcher.com หรือ Line @karcherthailand  เพื่อแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ ชื่อ และที่อยู่ รวมถึงรายละเอียดสินค้าและเหตุผลที่ต้องส่งคืน รวมถึงแจ้งรายละเอียดว่าต้องการให้เราคืนเงินหรือต้องการเปลี่ยนสินค้า (เปลี่ยนสินค้าอย่างเดียว)
12.2 เมื่อคุณรับมอบสินค้าแล้ว คุณจะต้องตรวจสอบสินค้าและคุณจะได้รับแจ้งสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้าหรือการรับเงินคืน (ถ้ามี) ผ่านทางอีเมล์โดยเร็วที่สุด
12.3 หากสินค้าที่ส่งคืนไม่มีตำหนิ หรือปัญหา บริษัทอาจตัดสินใจซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ และ/หรืออาจขอให้คุณรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและค่าซ่อมตามที่เห็นสมควรกับค่าธรรมเนียมและค่ าใช้จ่ายมาตรฐาน และหักค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตหรือเดบิตของคุณ หรือตามรายละเอียดการชำระเงินที่คุณระบุไว้ตอนที่คุณส่งคำสั่งซื้อตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะไม่มีการรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข 02-021-2838 วันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.30 – 17.00 น.


13. การปฏิเสธความรับผิดชอบ
13.1 หากคุณมีคูปองของขวัญหรือส่วนลด บุคคลอื่นอาจนำคูปองดังกล่าวมาใช้เพิ่มเติมนอกจากตัวคุณเองได้ และคุณสามารถโอนสิทธิ์ในคูปองดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นหากได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของคูปองของขวัญหรือส่วนลดดังกล่าว เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นอาจนำมาบังคับใช้กับการใช้คูปองของขวัญหรือคูปองส่งเสริมการขาย ซึ่งรายละเอียดจะระบุไว้ในคูปองดังกล่าว
13.2 ในกรณีที่มีการทุจริต หรือพยายามหลอกลวง เราสามารถปิดบัญชีของคุณได้ และ/หรือใช้สิทธิ์ที่เราพึงมีกับคุณได้
13.3 เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย การขโมย หรือการใช้คูปองของขวัญหรือคูปองส่งเสริมการขายโดยไม่ได้รับอนุญาต
13.4 บริษัทอาจระงับหรือยกเลิกคูปองที่ออกให้ตามที่เห็นสมควร และไม่ขอรับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการระงับหรือยกเลิกคูปองดังกล่าว
13.5 สำหรับเงื่อนไขการใช้คูปองส่งเสริมการขาย ในบางกรณี บริษัทอาจแจกคูปองส่งเสริมการขายที่นำมาใช้กับเว็บไซต์นี้ได้เท่านั้น โดยบริษัทจะส่งคูปองให้กับคุณผ่านทางอีเมล์ หรือไปรษณีย์ ก) คูปองส่งเสริมการขายสามารถนำมาใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในคูปอง และสามารถใช้ได้ครั้งเดียว และไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่งเสริมการขายอื่น หรือส่วนลดอื่นได้ ข) หากคำสั่งซื้อของคุณมีมูลค่าน้อยกว่าคูปองส่งเสริมการขาย จะไม่มีการคืนเงินหรือคืนเครดิตที่เหลือให้กับคุณ ค) คูปองส่งเสริมการขายไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ง) หากคูปองส่งเสริมการขายมีมูลค่าไม่เพียงพอต่อคำสั่งซื้อของคุณ คุณอาจใช้วิธีการชำระเงินวิธีใดวิธีหนึ่งที่บริษัทยอมรับเพื่อชำระส่วนที่เหลือ
14. การชดเชย คุณตกลงที่จะชดเชย แก้ต่าง และไม่กระทำการใด ๆ อันส่งผลเสียต่อบริษัทและกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่ปรึกษา ตัวแทนของคาร์เชอร์ รวมถึงบุคคลอื่น และไม่เอาผิดกับบริษัทและบุคคลดังกล่าวในเรื่องข้อร้องเรียน ความรับผิดชอบ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายของบุคคลอื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดกับค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) อันเกิดจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้


15. การสื่อสาร
15.1 บริษัทและคาร์เชอร์จะต้องปฏิบัติตามข้อภาระผูกพันภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวด้วยทักษะและความความสามารถตามที่เห็น สมควร
15.2 เราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า คุณอาจติดต่อเราได้ทุกเมื่อโดยใช้ข้อมูลที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และเราจะพยายามแก้ไขปัญาหาให้กับคุณโดยเร็วที่สุด
15.3 ในบางกรณี อีเมล์ของคุณอาจอยู่ในโปรแกรมคัดกรองสแปมของเราและอาจส่งมาไม่ถึงเรา หรือจดหมายของเราอาจส่งไม่ถึงคุณ หากคุณไม่ได้รับคำตอบจากเราภายในห้า (5) วันทำการ กรุณาสอบถามเราอีกครั้ง


16. เงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือการควบคุม (เหตุสุดวิสัย)
16.1 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดใด ๆ การปิดล้อม หรือความล่าช้าตามข้อตกลงอันเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดกับ ก) การประท้วงหยุดงาน การปิดโรงงาน หรือการเคลื่อนไหวทางอุตสาหกรรม ข) ความไม่สงบ เหตุจลาจล การก่อการร้าย หรือภัยคุกคามจากการปะทะของการก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่ารัฐบาลจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือ คำสั่ง หรือการเตรียมเข้าสู่ภาวะสงคราม ค) ไฟไหม้ การระเบิดรุนแรง พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว โรคระบาดหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ง) การไม่สามารถใช้บริการขนส่งทางรถไฟ การจัดส่งผ่านทางเครื่องบิน รถยนต์ หรือในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน จ) การไม่สามารถใช้เครือข่ายโทรคมนาคมของภาครัฐและเอกชน ฉ) กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา การออกกฎหมายใหม่ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือข้อห้ามของหน่วยงานรัฐบาล การประท้วงหยุดงาน การยุบกิจการ หรืออุบัติเหตุในการจัดส่งของการไปรษณีย์ หรือหน่วยงานขนส่งอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
16.2 หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้า และดำเนินการต่อไปได้มากกว่าหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วันจัดส่งเดิม ทั้งคุณ และ/หรือบริษัทสามารถยกเลิกข้อตกลงหลังจากส่งหนังสือแจ้งยกเลิกได้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ยกเว้นการคืนเงินให้กับคุณสำหรับค่าสินค้าที่คุณชำระไป
16.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบสนองต่อเหตุสุดวิสัยตามที่เห็นสมควร


17. การแจ้งให้ทราบ หนังสือแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้จำเป็นต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบจดหมาย หรือจัดส่งทางอีเมล์ให้กับอีกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาตามที่อยู่ หรืออีเมล์แอดเดรสที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งให้อีกฝ่ายรับทราบ ก) หนังสือแจ้งที่ส่งผ่านทางไปรษณีย์จะถือว่าได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากผ่านไป สอง (2) วันทำการนับตั้งแต่วันที่จัดส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์มายังที่อยู่ของผู้รับในประเทศไทย ข) หนังสือแจ้งที่จัดส่งทางอีเมล์จะถือว่า จัดส่งเรียบร้อยแล้วภายในสอง (2) วันทำการนับตั้งแต่เวลาที่ส่งอีเมล์นั้น และเพื่อพิสูจน์การจัดส่งดังกล่าว ควรมีหนังสือแจ้งหรืออีเมล์ที่ส่งมาตามที่อยู่ที่ถูกต้องหรือ การจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ มีบันทึกการส่งมอบหรือจัดส่งหรือยอมรับรายงานการจัดส่งดังกล่าวก็


18. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
18.1 เนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์องเราซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดกับ เนื้อหา ภาพ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ รูป คลิปเสียง สื่อดิจิตอลที่ดาวน์โหลดมา ชื่อแคมเปญ และข้อมูลที่ดัดแปลงล้วนเป็นทรัพย์สินของคาร์เชอร์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และอนุสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลก ซึ่งคาร์เชอร์และผู้ออกใบอนุญาตขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด คุณสามารถจัดเก็บ พิมพ์ และแสดงเนื้อหาดังกล่าวได้ เพื่อใช้งานส่วนตัวเท่านั้น แต่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ ถ่ายโอน จ่ายแจก หรือคัดลอกไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ในเนื้อหาหรือสำเนาเนื้อหาที่คุณแจ้ง หรือที่แสดงไว้บนเว็บไซต์นี้ และคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการค้า
18.2 คุณจำเป็นต้องทราบสถานะของเรา (และสถานะของซัพพลายเออร์ที่ระบุไว้) ในฐานะผู้จัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราตามที่ระบุไว้
18.3 คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเราให้ดำเนินการดังกล่าว หากคาร์เชอร์รับทราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา คาร์เชอร์จะรีบดำเนินการตามกฎหมายทันที
18.4 หากคุณพิมพ์ ทำสำเนาหรือดาวน์โหลดข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์นี้อันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าว สิทธ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณจะมีผลสิ้นสุดลงทันที และเรามีสิทธิ์ขอให้คุณส่งคืนหรือทำลายสำเนาเอกสารที่คุณจัดทำ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลง แปล ปรับเปลี่ยน แยก หรือสร้างงานใหม่จากเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ หรือเอกสารสนับสนุนที่แนบมาด้วย และ/หรือที่คาร์เชอร์ หรือผู้ออกใบอนุญาตของเราจัดทำขึ้น

19. การโฆษณาบนเว็บไซต์
เราปฏิบัติตามข้อบังคับ
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ตามที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดอย่างเคร่งครัด


20. การละเว้น
หากเราไม่ใช้สิทธิ์หรือ ใช้สิทธิ์ล่าช้าตามเงื่อนไขและข้อกำหนด จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ในสถานการณ์ใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์กับเหตุการณ์ที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


21. การเป็นโมฆะบางส่วน หากบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดหรือข้อตกลงไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายในพื้นที่บริการ ความไม่สมบูรณ์ หรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อบทบัญญัติส่วนที่เหลือไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม และยังคงมีผลโดยสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่เงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์และนำมาบังคับ ใช้กับคุณ


22. กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อตกลงใด ๆ (และภาระผูกพันที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือข้อตกลงดังกล่าว) จะบังคับใช้และตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย คุณและเราตกลงว่าจะหาข้อตกลงร่วมกันตามขอบเขตอำนาจของศาลไทย การสื่อสาร การจัดส่ง และการติดต่อ (รวมเรียกว่า “เอกสาร”) ระหว่างคุณกับเราจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ หากเอกสารไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ ฝ่ายที่จะจัดส่งส่งเอกสารจะต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษด้วย
23. การแก้ไข
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ทุกเมื่อ เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม การใช้เว็บไซต์ในลักษณะต่อไปนี้ถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขใหม่ และเมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและเห็นชอบกับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่บังคับใช้ ณ วันที่คุณส่งคำสั่งซื้อ ดังนั้นคุณจะต้องอ่านเงื่อนไขล่าสุดทุกครั้งเมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อ


24. เวลาจัดส่งสินค้าโดยประมาณ

จัดส่งฟรีสำหรับการสั่งซื้อมูลค่ามากกว่า 5,000 บาท (ค่าจัดส่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
เวลาจัดส่ง ระยะเวลาในการจัดส่งสำหรับสินค้าบ้านและสวน พื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล 3 - 5 วันทำการ ต่างจังหวัด 5 - 7 วันทำการ สำหรับสินค้าอุตสหกรรม พื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล 7 - 10 วันทำการ ต่างจังหวัด 10 - 14 วันทำการ (ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

*** หมายเหตุ
บริษัทจะจัดส่งเฉพาะคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
• สินค้าจะถูกจัดส่งมายังที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ในคำสั่งซื้อ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง
• สำหรับจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และหมู่เกาะ เวลาจัดส่งอาจนานกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ และคุณจะได้รับแจ้งเวลาจัดส่งที่คาดว่าจะถึงเมื่อคุณได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อ
• หากการจัดส่งใช้เวลานานกว่าที่ระบุไว้ (เนื่องจากเหตุสุดวิสัย) บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าทางโทรศัพท์ หรือในช่องทางอื่น
• บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าในวันทำการเท่านั้น ในช่วงเทศกาล หรือในช่วงที่มีการสั่งซื้อจำนวนมาก การจัดส่งอาจล่าช้ากว่าเวลาจัดส่งที่ที่กำหนด และบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดส่งสินค้าให้คุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสม