Information
Online information
Karcher Center (โชว์รูมและศูนย์บริการ)

Karcher Center Bangkok (โชว์รูมและศูนย์บริการ)
1005 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: +66 2 021 2830 - 59
โทรสาร: +66 2 120 7574
ติดต่อฝ่ายขายและฝ่ายบริการ +66 2 056 7700
อีเมล: info.thailand@karcher.com


Karcher Service Center Chonburi
 (ศูนย์บริการ)
59/36 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทร: +66 38 111 633 และ +66 98 257 0552
โทรสาร: +66 38 111 636
อีเมล: info.thailand@karcher.com

Karcher Center Phuket (โชว์รูมและศูนย์บริการ)
64/2 และ 65/112 หมู่1 ถนนเทพกระษัตรี
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
83000
โทรศัพท์: +66 80 263 2289
อีเมล: info.thailand@karcher.com

Social Media