ความรับผิดชอบต่อวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสังคม

ความสำเร็จนั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบ สิ่งนี้เป็นข้อเท็จจริงของโลก ในฐานะองค์กรที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัว เราได้ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น SOS Children's Villages สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รวมถึงการการอนุรักษ์น้ำ ด้วยความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการทำความสะอาด เราจึงมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่ต่างๆ

 

Mount Rushmore cleaning project

ความรับผิดชอบคือสิ่งสำคัญของ Karcher

การสนับสนุนทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นองค์ที่ดีใช่หรือไม่ แต่ Karcher เราคิดว่าการป็นองค์กรที่ดีนั้นจะต้องมาจากความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โลกของเรานั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ทำความสะอาด เราช่วยทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สะอาดมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น ทรัพยากร พลังงาน และน้ำ แต่เรายังมีโครงการทำความสะอาดสถานที่สำคัญต่างๆที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทั่วโลก แนวคิดของเราในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ คือ การช่วยเหลือผู้คนในทุกโอกาส

เราสนับสนุนและรับผิดชอบการรักษาค่านิยมเอาไว้ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสังคมเป็นค่านิยมที่สำคัญสำหรับเราที่สุด

 

โครงการของเราเพื่อวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสังคม

World map: Social commitment at Kärcher

ดำเนินการไปทั่วโลก: ให้สัญญาต่อความรับผิดชอบในสังคม


ที่คาร์เชอร์ เราตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของเราและต้องการมีส่วนร่วมในสิ่งต่างๆ ทั้งเล็กและใหญ่ ทุกปีเราให้ทุนแก่องค์กรที่รณรงค์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคม ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาด้วยแผนที่แบบโต้ตอบของเรา

> อ่านต่อ

 

Noon Gate cleaning project

มีความเชี่ยวชาญในการอนุรักษ์อนุสรณ์สถาน


อนุสาวรีย์เป็นส่วนสำคัญของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคม เมื่อทำความสะอาดและฟื้นฟูพวกเขาจำเป็นต้องมีกลเม็ดเด็ดพราย แต่คุณค่าทางวัฒนธรรมของอนุสาวรีย์คืออะไรกันแน่? ใครเป็นคนตัดสินใจ? และมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของอนุสาวรีย์จะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร? ผู้เชี่ยวชาญสามคนพูดถึงเรื่องนี้

> อ่านต่อ

 

 

Kärcher cleaning project in Hamburg

การสนับสนุนทางวัฒนธรรม


ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด เราสนับสนุนการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและอาคารทางประวัติศาสตร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมากว่า 40 ปี จนถึงตอนนี้ คาร์เชอร์ได้พิสูจน์ประสบการณ์และความสามารถในโครงการฟื้นฟูกว่า 140 โครงการทั่วโลก – Karcher กำลังทำความสะอาดโลก!

> อ่านต่อ

 

ภาพรวมคำสัญญาของเราต่อวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสังคม

Beach clean-up with One Earth – One Ocean

One Earth – One Ocean

ตั้งแต่ปี 2019 เราได้ทำความสะอาดชายหาดในทะเลทางเหนือของประเทศเยอรมนีและชายฝั่งทะเลบอลติกร่วมกับสมาคม One Earth – One Ocean (OEOO) ความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความยั่งยืนปี 2025 ซึ่งจุดมุ่งหมายของเราคือการลดและนำพลาสติกจากขยะทางทะเลมาใช้ซ้ำ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนนวัตกรรมทางเทคนิคจาก OEOO เช่น การรวบรวมพลาสติกในแม่น้ำหรือบริเวณปากแม่น้ำ และนำกลับมาเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

Green filter system

น้ำสะอาดเพื่อโลก (Clean Water for the World)

การอนุรักษ์น้ำนั้นมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ Karcher ร่วมกับ Global Nature Fund เปิดตัวโครงการ "Clean Water for the World" ในปี 2012 โดยเราได้สนันสนุนทางการเงินสำหรับการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นมา เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในปี 2019 เราตระหนักถึงระบบการจัดหาน้ำดื่มในประเทศโคลัมเบียและประเทศในแอฟริกา โดยระบบการจัดการนี้จะสามารถจัดหาน้ำดื่มให้กับประชาชนกว่า 6,000 คน

SOS Kinderdorf e.V.

ความร่วมมือระหว่าง Karcher และ SOS Children's Villages

Karcher นั้นเป็นธุรกิจครอบครัว ซึ่งสำหรับเราแล้วการมีส่วนร่วมทางสังคมในเรื่องของครอบครัวนั้นสำคัญมากที่สุด เราจึงร่วมมือกับ SOS Children's Villages เพื่อจัดหาบ้านสำหรับเด็กด้อยโอกาสและคนอื่นๆทั่วโลก Karcher ได้ให้การสนับสนุน Children's Villages มาตั้งแต่ปี 2011 โดยทุกปีใน เราจะทำการสนับสนุนใน 2 เรื่อง คือ สนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการที่สำคัญต่างๆ และบริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อให้การทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆนั้นง่ายมากยิ่งขึ่น โดยเราได้บริจาคผลิตภัณฑ์มากกว่า 1,000 เครื่องไปยัง 33 ประเทศทั่วโลก

TYCD

วันขอบคุณพนักงานทำความสะอาด

วันขอบคุณบุคลากรในการทำความสะอาด คือการแสดงความชื่นชมต่อพนักงานทำความสะอาดทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยและการทำงานของเราถูกสุขอนามัยและปลอดภัย เราจึงอยากจะขอบคุณบุคลากรเหล่านี้ ในปี 2015  Karcher และพันธมิตรต่างๆ ได้เปิดตัวแคมเปญ "Thank Your Cleaner Day" เพื่อนำเสนอบทบาทสำคัญที่พนักงานทำความสะอาดมีต่อสังคม

Devastating floods in Germany

การร่วมมือเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อน

ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ เราให้ความช่วยเหลือโดยมีพนักงานของเราและเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาทุกพื้นที่ นอกจากนี้เรายังบริจาคมืออื่นๆ เช่น ระบบบำบัดน้ำและระบบสื่อสารแบบเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัส เราได้บริจาคอุปกรณ์ป้องกันและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น หน้ากากอนามัย, หมวก, อุปกรณ์สวมศีรษะ, ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง และยาฆ่าเชื้อให้กับหน่วยงานโรงพยาบาล และบ้านพักคนชรา 

Europa Minigärtner

"Europa Minigärtner" โครงการส่งเสริมให้เด็กๆลองทำสวนด้วยตนเอง

ความร่วมมือ Europa Minigärtner gUG (Mini-Gardeners ในยุโรป) และKarcher เราปลุกจิตสำนึกให้เด็กๆ ตระหนักการทำสวนแบบปลอดสารพิษ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กอายุระหว่าง 9 - 11 ปี มีประสบการณ์ในการสวนแบบปลอดสารพิษและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำสวนแบบปลอดสารพิษ นอกจากการสนับสนุนทางการเงินแล้ว เรายังสนับสนุนโครงการในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการอีกด้วย ในปี 2017 เราตั้งกลุ่มคนทำสวนขนาดเล็กตามภูมิภาคที่ Winnenden

Kärcher difference Award

รางวัลภาพยนตร์สั้น Karcher "difference Award "

Karcher ได้รับรางวัล "difference Award" เป็นครั้งแรกในปี 2018 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับภาพยนตร์สั้นที่ผลิตโดยผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ นักศึกษาจากสถาบันภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมนีได้สร้างภาพยนต์สั้นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันกับฮีโร่ Karcher สำหรับเราแล้วฮีโร่ประจำวันคือผู้ที่มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งทุกวัน ซึ่งรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Karcher ด้วย