พันธมิตรทางการตลาด

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทพันธมิตรที่ผ่านการเลือกสรรภายใต้จุดมุ่งหมายของการให้บริการทางการตลาดระหว่างกัน

พันธมิตรทางการตลาด
European Cleaning Journal

European Cleaning Journal

European Cleaning Journal เป็นวารสารด้านการทำความสะอาดของยุโรป ซึ่งจะออกทุกสองเดือน เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับวงการทำความสะอาดมืออาชีพในยุโรป