การเป็นผู้สนับสนุนด้านกีฬา

คาร์เชอร์ประจำการอยู่ในสนามกีฬาด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล แฮนด์บอล การแข่งรถหรือกีฬาขี่ม้า คาร์เชอร์พร้อมให้การสนับสนุนคุณถึงที่สนาม!

การเป็นผู้สนับสนุนด้านกีฬา
การแข่งขันดาการ์แรลลี่ 2015

การแข่งขันดาการ์แรลลี่

หลังจากคาร์เชอร์ประสบความสำเร็จอย่างมโหฬารจากการล้างรถที่การแข่งขันดาการ์แรลลี่ 2014 ในปี 2015 นี้จะเป็นปีที่สี่ติดต่อกันที่เราจะรับประกันความสะอาดของพาหนะในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ