Nozzle 100

ชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องหัวฉีดและหัวฉีดของคาร์เชอร์สำหรับ FRV 30 และ FRV 50

หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-769.0
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย:
คุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

สายด่วน: +66 2 021 2838

ติดต่อจาก

ชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องประกอบด้วยหัวฉีดกำลังการเชื่อมต่อสกรูและหัวฉีดเจ็ทเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของKärcher FRV 30 รวมถึงเครื่องมือติดตั้งพิเศษ

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.368
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้