จานจับแผ่นขัด, 280 mm

Pad drive board, 280 mm แผ่นจับหนามเตย เส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อคแผนขัดให้อยู่ตรงกลาง

Pad drive board, 280 mm แผ่นจับหนามเตย เส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อคแผนขัดให้อยู่ตรงกลาง

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) 280
ปริมาณ 1
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) (กก) 1.45