Round jet nozzle F21, Saphir, 0,65 mm

สกรูบน F21 แซฟไฟร์หัวฉีดกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.65 มม. เหมาะสำหรับแรงกดดันในการทำงานสูงถึง 2,500 บาร์

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.007
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้