คาร์เชอร์ บริจาคเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ ช่วยโรงพยาบาลสู้วิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 กลุ่มผู้บริหาร  บริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จำกัด ได้มีมติมอบเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้ง 4 แห่งได้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โรงพยาบาลเด็ก สถาบันทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี 

COVID-19

เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำเหล่านี้จะถูกนำไปช่วยเหลือในด้านสุขอนามัยภายในโรงพยาบาลเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรค ภายในพื้นที่โรงพยาบาล ฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้ได้ผ่านการรับรองให้สามารถทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะด้วยอุณหภูมิความร้อนสูงถึง 140 องศา อุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้จะสะอาด ปลอดภัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงหลักสุขอนามัยพื้นฐาน

Steam -1
Steam-2

นอกจากนี้ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนรวมทั้งผู้ป่วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน