1. Kärcher'in iş süreçlerini destekliyoruz

Şirket vizyonumuz, kurumsal stratejimiz ve Kärcher değerleriyle uyumlu olarak bilgi güvenliği iş hedeflerimizi desteklemelidir.

 

2. Kärcher'in verilerini, hizmetlerini ve kimliklerini koruyoruz

Verilerimizi, hizmetlerimizi ve kimliklerimizi korumak için aşağıdaki güvenlik hedeflerine bağlıyız:

  • Gizlilik: Bilgiye erişim, yetkili kişiler grubuyla sınırlıdır. 
  • Kullanılabilirlik: Bilgiler, tanımlı konumlarda tanımlı zamanlarda mevcuttur.
  • Bütünlük: Bilgiler doğru ve eksiksizdir.
  • Orijinallik: Bilgi gerçektir ve sahte değildir.
  • Gizlilik: Kişisel bilgiler gizli tutulur.

Bu, yetkisiz kişilerin veya sistemlerin bilgileri okuyamayacağı, değiştiremeyeceği veya engelleyemediği anlamına gelir. Bu koruma hedeflerinin herhangi bir ihlalini tespit etmeye ve buna zamanında yanıt vermeye çalışıyoruz.

 

3. İnsanları dahil ederiz

İnsanlar, bir güvenlik kültürünü birleştirmek ve dolayısıyla tek başına teknik veya organizasyonel önlemlerden daha yüksek bir güvenlik düzeyi sağlamak için gereklidir. Çalışanlarımızı, güvenliği günlük iş hayatlarına dahil etmeleri için eğitimlerle güçlendiriyor ve güvenlik olaylarını bildirmeye teşvik ediyoruz.

 

4. Risk bazlı kararlar alırız

Risk yönetimi önceliklendirme gerektirir. Bu nedenle, risk değerlendirmesi için şeffaf parametreler kullanarak riskleri bağlamlarına ve Kärcher üzerindeki etkilerine göre önceliklendiriyoruz.

 

5. Fiziksel dünyayı göz önünde bulunduruyoruz

Üretim hatlarındaki ve Kärcher ürünlerindeki bilgi güvenliği riskleri, insanların ve çevrenin güvenliğini etkileyebilir. Bu nedenle, onları her zaman yüksek öncelikle ele alıyoruz.

 

6. Performansı ölçüyoruz

Güvenliğin sürekli olarak iyileştirilmesi gerekiyor, bu nedenle bilgi güvenliği yönetim sistemimizin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek ve kontrol etmek için KPI'ları kullanıyoruz.

 

Temel ilkeleri takip etmek için Kärcher, uluslararası ISO 27001 standardına dayalı bir bilgi güvenliği yönetim sistemini işletir.

Kärcher Yönetimi, bilgi güvenliği yönetim sisteminden sorumlu kişi olarak bilgi güvenliği yetkilisini atamıştır. 

Tüm Kärcher çalışanları, görevleri çerçevesinde bu politikaya ve ortaya çıkan kılavuz ve talimatların gerekliliklerine uymaktan sorumludur.