KÄRCHER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

Sürdürülebilirlik kavramı, bir aile şirketi olan Kärcher'in kodlarında mevcuttur. Çevre, ürünlerimiz, tedarik zinciri, şirket, toplum ve çalışanlarımız için sorumluluk üstleniyoruz. Çünkü yaşadığımız toplumda bu şekilde bir fark yaratabileceğimize inanıyoruz. 

Sorumluluk üstleniriz

Sürdürülebilir, insan odaklı şirket gelişimi, faaliyetlerimizin ana odak noktasıdır. Amacımız hem müşterilerimiz, hem çalışanlarımız, hem de şirketimiz için değerler odaklı davranışları teşvik etmektir. Bunun altında yatan neden, iyi bir kurumsal vatandaş olma sosyal sorumluluğuna ilişkin taahhüdümüzdür. Dolayısıyla, şirketin her alanında bu sorumluluğu son derece ciddiye alırız. Bu sorumluluğu, hem müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle gerçekleştirdiğimiz dürüst ve güvenilir bir ortaklıkla ortaya başarılı ürünler ortaya koyarak, cazip çalışma koşulları yaratarak, hem de şirket faaliyetlerimizin ekolojik ayak izini azaltarak ve kaynakları verimli şekilde kullanarak yerine getiririz.

Marka iddiamızdan yola çıkarak sürdürülebilirlik iletişimi için sloganımızı "Fark yarat" şeklinde belirledik. Bunun nedeni elbette hem fark yaratmak hem de sektörde örnek olma arzumuz. Bunu başarmak için 2025'e kadar kendimize açık hedefler koyduk: 2021'den beri dünya çapındaki tüm Kärcher fabrikaları üretim için yeşil elektrik kullanıyor. Ürünlerimizde ve ürün ambalajlarımızda plastik kullanımını azaltmaya ve sürdürülebilir ham maddelerden yararlanmaya daha çok odaklanacağız. Sürdürülebilirliği bütün tedarik zincirinin ayrılmaz bir unsuru haline getireceğiz.


Sürdürülebilirlik stratejimizdeki kapsamlar


Kesin veriler

Hedef varsa başarı ölçülebilirdir. Sadece söz vermek bir şirket için yeterli olmadığından sürdürülebilirlik de ölçülebilmelidir. Strateji kapsamında belirlenen hedefleri takip etmemiz ve sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak izlememiz gerekir.

2014 yılından bu yana, dünya genelindeki üretim ve lojistik tesislerimizde sürdürülebilirlik hedeflerimizin uygulanmasını mütemadiyen, daima aynı biçimde, eksiksiz olarak ve dijital ortamda kayıt altına alıyoruz. Bu sayede CO₂ emisyonları, su ve enerji tüketimi rakamlarını değerlendirebiliyor ve örneğin ambalaj malzemeleri alanındaki gelişimleri analiz edebiliyoruz.

Aynı zamanda ISO 14001 standardı gibi çevre mevzuatı ve standartları ile ilgili gereklilikleri standart ve tamamen dijital olarak takip ediyoruz. Genel olarak, 10.000'den fazla düzenleme ve yükümlülüğe bağlıyız.

Önemli rakamlar konusunda raporlama yaparken Küresel Raporlama Girişiminin (GRI) kılavuz ilkeleriniz izleriz.

Sustainability Facts and Figures overview

Ödüller


Sürdürülebilir. En başından beri.

Sorumluluk almak, Kärcher'de her zaman kurumsal kültürün önemli bir parçası olmuştur. Alfred Kärcher ve eşi, sürdürülebilir ekonomik başarının ancak sosyal meseleler dikkate alındığında mümkün olabileceği anlayışına sahipti.

Faaliyetlerine henüz başlayan şirket 1939'da Winnenden'a taşındığında Alfred Kärcher, şirket tesislerinde kendi atık su arıtma tesisini kurdu. 1940 yılında, ihtiyaç sahibi çalışanlar için Alfred Kärcher vakfını kurdu ve 1943 ile 1948 yılları arasında, çalışanların çocuklarına yeni yıl hediyesi olarak oyuncaklar üretti.

Bunu birçok başka kilometre taşı daha izledi. Bunlar arasında Rio de Janeiro'daki İsa heykelinin ilk büyük çaplı temizlik projesi, şirket tesislerinde şirketin kendi fotovoltaik enerji sistemlerinin devreye alınması, Kärcher Davranış Kurallarının yayınlanması, enerji tasarruflu üretime yönelik araştırma projeleri, küresel bir enerji yönetim sisteminin kullanılmaya başlanması ve seri üretimde geri dönüştürülmüş plastikten yapılan ilk ürün parçaları yer alır.

Alfred and Irene Kärcher

Girişimler ve işbirlikleri