KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ VE ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Kamera Kayıt Sistemleri ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Karcher Servis Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket veya “Karcher”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim Karcher tarafından veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Karcher ile ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini, COVID-19 virüs salgını ile ilgili olarak Şirket ve çalışanların sağlığı için gerekli tedbirlerin alınması, bina ve eklentilerinin fiziki güvenliğinin sağlanması, COVID-19 virüsüne ilişkin belirtileri taşıyan kişilerin bilgilendirilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kimlik doğrulamasının yapılması, acil durum yönetimi ile gerekli olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçları ile sınırı olarak Karcher tarafından işlenebilecektir.

Karcher, ziyaretçilerin kişisel verilerini, doğrudan ziyaretçinin kendisi tarafından temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3ncü kişilerden, kamera kayıtlarından ve ziyaretçinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan formlar aracılığıyla ve sair yollarla veri toplanmakta ve bu veriler işlenmektedir.

Karcher ziyaretlerinde Karcher’e ait Wi-Fi ağının kullanımı neticesinde 5651 sayılı Kanun kapsamında yer sağlayıcı konumunda olan Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi amacıyla Wi-Fi kullanıcılarına ait trafik bilgileri de ayrıca işlenecektir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ziyaretçilerin adı, soyadı

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1.Ziyaretçi kayıtları veya wi-fi erişimi için sağlanan bağlantı vasıtasıyla toplanabilmektedir.

2.Ziyaretçinin kaydı esnasında elektronik ortamda giriş kayıt sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Covid-19 Pandemisi Tedbir Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Ziyaretçilere ait telefon numarası bilgisi

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1.Ziyaretçi kayıtları veya wi-fi erişimi için sağlanan bağlantı vasıtasıyla toplanabilmektedir.

2.Ziyaretçinin kaydı esnasında elektronik ortamda giriş kayıt sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Covid-19 Pandemisi Tedbir Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Veri Kategorisi

Fiziksel Mekân Güvenliği

Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları, bina/ofis giriş çıkış kayıtları

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1. Ziyaretçi kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. Ziyaretçinin kaydı esnasında elektronik ortamda giriş kayıt sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

3. Karcher lokasyonlarının ziyaret edilmesi ile birlikte güvenlik kameraları vasıtasıyla veriler elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kişisel Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1. İlgili kişinin Karcher lokasyonlarında bulunması durumunda kamera kayıt sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

Internet Erişim Kayıt Log'ları (Şirket ağı üzerinden internete erişen ziyaretçiler için), IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Ziyaretçilerin kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri, IP bilgileri vb)

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1. Ziyaretçi kayıtları veya wi-fi erişimi için sağlanan bağlantı vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisi

Sağlık Verisi

Ateş Ölçümü Bilgisi

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

Sağlık personeli ya da güvenlik personeli tarafından yapılacak ateş ölçümü aracılığıyla kişinin kendisinden temin edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Covid-19 Salgını Tedbir Süreçlerinin Yürütülmesi

1. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, İş faaliyetlerinin denetimi kapsamında fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerin yönetimi, ziyaret kaydınız oluşturulması ve takibi amaçlarıyla ve ilgili mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Karcher tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ve açık rızanız / olumlu aksiyonunuz dahilinde yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize ve kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yurt dışındaki yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak Şirket fiziksel mekanlarının ziyaret edilmesi, ziyaretçi kayıtlarının toplanması, Wi-Fi erişimi neticesinde bağlantı sağlanması ve güvenlik kamera kayıtları suretiyle toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan karcherservis@hs03.kep.tr  KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@karcher.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.