KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ VE ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği


İşbu “Kamera Kayıt Sistemleri ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Karcher Servis Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket veya “Karcher”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim Karcher tarafından veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Karcher ile ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini, COVID-19 virüs salgını ile ilgili olarak Şirket ve çalışanların sağlığı için gerekli tedbirlerin alınması, bina ve eklentilerinin fiziki güvenliğinin sağlanması, COVID-19 virüsüne ilişkin belirtileri taşıyan kişilerin bilgilendirilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kimlik doğrulamasının yapılması, acil durum yönetimi ile gerekli olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçları ile sınırı olarak Karcher tarafından işlenebilecektir.

Karcher, ziyaretçilerin kişisel verilerini, doğrudan ziyaretçinin kendisi tarafından temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3. Kişilerden, kamera kayıtlarından ve ziyaretçinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan formlar aracılığıyla ve sair yollarla veri toplanmakta ve bu veriler işlenmektedir.

Karcher ziyaretlerinde Karcher’e ait Wi-Fi ağının kullanımı neticesinde 5651 sayılı Kanun kapsamında yer sağlayıcı konumunda olan Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi amacıyla Wi-Fi kullanıcılarına ait trafik bilgileri de ayrıca işlenecektir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

Kişisel Veri Kategorisi (Kimlik Bilgisi): Ziyaretçilerin adı, soyadı
Kişisel Verinin İşlenme Amacı:Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 
Kişisel Veri Kategorisi (İletişim Bilgisi): Ziyaretçilere ait telefon numarası bilgisi
Kişisel Verinin İşlenme Amacı: Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 
 
Kişisel Veri Kategorisi (Fiziksel Mekân Güvenliği): Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları, bina/ofis giriş çıkış kayıtları
Kişisel Verinin İşlenme Amacı: Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 
 
Kişisel Veri Kategorisi (İşlem Güvenliği): IP adresi bilgileri, IP Adresi İzleme, Internet sitesi giriş çıkış bilgileri, Cookie kayıtları
Kişisel Verinin İşlenme Amacı: İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 
 
Kişisel Veri Kategorisi (Görsel ve İşitsel Veriler): Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları

Kişisel Verinin İşlenme Amacı: Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Karcher tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ve açık rızanız / olumlu aksiyonunuz dahilinde yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize ve kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yurt dışındaki yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Kategorisi (Kimlik Bilgisi): Ziyaretçi adı soyadı

Yurt içi aktarım: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Yurt dışı aktarım: Yurt dışına aktarım yapılıyor. 
 

Kişisel Veri Kategorisi (İletişim Bilgisi):Ziyaretçilere ait telefon numarası bilgisi
Yurt içi aktarım: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Yurt dışı aktarım: Yurt dışına aktarım yapılıyor.  
 

Kişisel Veri Kategorisi (Fiziksel Mekân Güvenliği): Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları
Yurt içi aktarım:Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Yurt dışı aktarım : Yurtdışına aktarım yapılmıyor.
 

Kişisel Veri Kategorisi (İşlem Güvenliği): IP adresi bilgileri*, IP Adresi İzleme, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Cookie kayıtları
Yurt içi aktarım: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Yurt dışı aktarım: Yurtdışına aktarım yapılıyor.
 

Kişisel Veri Kategorisi (Görsel ve İşitsel Veriler): Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları
Yurt içi aktarım:Yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
Yurt dışı aktarım: Yurtdışına aktarım yapılmıyor
 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara dayalı olarak Şirket fiziksel mekanlarının ziyaret edilmesi, ziyaretçi kayıtlarının toplanması, Wi-Fi erişimi neticesinde bağlantı sağlanması ve güvenlik kamera kayıtları suretiyle toplanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi (Kimlik Bilgisi): Ziyaretçi adı soyadı
Toplanma Yöntemi: Ziyaretçi kayıtları esnasında veya web sitesi ziyaretlerinde ziyaretçiler tarafından paylaşılmaktadır.
Hukuki Sebebi: KVKK m. 5/2-e – Şirketin fiziki güvenliğinin sağlanması
 

Kişisel Veri Kategorisi (İletişim Bilgisi): Ziyaretçilere ait telefon numarası bilgisi
Toplanma Yöntemi: Ziyaretçi kayıtları esnasında veya web sitesi ziyaretlerinde ziyaretçiler tarafından paylaşılmaktadır.
Hukuki Sebebi : KVKK m. 5/2-e – Şirketin fiziki güvenliğinin sağlanması
 

Kişisel Veri Kategorisi (Fiziksel Mekân Güvenliği): Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları
Toplanma Yöntemi: Güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi: KVKK m. 5/2-e – Şirketin fiziki güvenliğinin sağlanması
 

Kişisel Veri Kategorisi (İşlem Güvenliği):IP adresi bilgileri*, IP Adresi İzleme, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Cookie kayıtları
Toplanma Yöntemi : Ziyaretçilerin web sitesini ziyaret etmesi ve Şirket ağına bağlanmaları halinde elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi :KVKK m. 5/2-ç – 5651 sayılı Kanun kapsamında trafik bilgilerinin saklanmasına ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesi.
 

Kişisel Veri Kategorisi (Görsel ve İşitsel Veriler):Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları
Toplanma Yöntemi: CC TV Kayıtları aracılığıyla elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi:KVKK m. 5/2 (ç) Veri sorumlusunun İSG kapsamındaki hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması


Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

●        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

●        Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●        Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

●        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan karcherservis@hs03.kep.tr  KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@karcher.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.