İşbu müşteri memnuniyet anketi aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Karcher Servis Ticaret Anonim Şirketi (“Karcher”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesi ile müşteri memnuniyet anketini dolduracak müşterilerimize yönelik olarak Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki hakları ile ilgili olarak bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


Müşteri memnuniyet anketi aracılığıyla paylaşılacak olan ad soyad, e-posta, telefon numarası gibi kişisel veriler Karcher tarafından sunulan hizmetlerle ilgili müşteri ilişkileri ve memnuniyet yönetimi süreçleri, iş geliştirme süreçleri, hizmet kalitesinin artırılması ile müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteleri yürütebilmek amacıyla işlenecektir.


Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik yollarla işlenmekte olup, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirebilmesi amacıyla şubelerimize, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanız yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize ve kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yurt dışındaki yabancı ülkelere aktarılabilecektir.


KVKK kapsamında kişisel verileri işlenen ilgili kişi olarak KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesine yönelik taleplerinizi, https://www.kaercher.com/tr/ adresinden ulaşabileceğiniz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir dilekçenizi Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece / İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak karcherservis@hs03.kep.tr KEP adresine iletebilir veya Şirket sistemlerinde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@karcher.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.