Giriş

 

 Bu web sitesi size Karcher Servis Ticaret Anonim Şirketi (“Karcher”) tarafından sunulmaktadır. Bu web sitesindeki bilgiler, www.kaercher.com adresinde bulunan Karcher web sitesi ve dünya genelindeki Karcher siteleri dikkate alınarak çok uluslu bir şirket olan Karcher’ın bağlı şirketleri ve bağlı şirketlerine ait web siteler de dikkate alınarak dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir.

Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal mevzuatta yaşanabilecek olan değişiklikler nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları’nda zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi ve değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.

Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi, Ayaz Plaza Sitesi, No:5B/7 Halkalı, Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne, 746449-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Karcher’e ait https://www.kaercher.com/tr/ alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.  Üye olup olmadığına bakılmaksızın web sitesini ziyaret eden, sunulan hizmetlerden yararlanan veya herhangi bir şekilde erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilenleri okuduğunu, kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve bunlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz veya defi ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

WEB SİTESİNİ KULLANARAK İŞBU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ; KULLANIM ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ WEB SİTESİNİ KULLANMAYINIZ.

 

İŞBU WEB SİTESİ VE İÇERDİĞİ BİLGİLERİN TÜRKİYE DIŞINDA VEYA TÜRK VATANDAŞI OLMAYANLAR VEYA TÜRKİYE DIŞINDA İKAMET EDENLER TARAFINDAN KULLANIMI AMAÇLANMAMAKTA VE ONAYLANMAMAKTADIR. İLGİLİ KULLANICILARIN KENDİ YEREL KARCHER WEBSİTELERİNE MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 

1. SORUMLULUKLAR

 

i.Web site içerisinde bulunan internet sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar Karcher ve Karcher’ın bağlı şirketlerinin mülkiyetine ait olup Karcher ve bağlı şirketleri tarafından işletilmektedir.

ii. Karcher, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar ve kullanıcıların web sitesinde yer alan ürün ve hizmetlere erişimden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

iii. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

iv. Kullanıcı, web sitesi içindeki faaliyetlerinde, web sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını aksi halde 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul etmektedir.

v. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar veya üçüncü kişilerle olan ilişkilerinden kendisi bizzat sorumlu olacaktır.

 

2. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

 

i. Karcher web sitesinde yer alan her türlü fikir ve sanat ürününün, bilginin, materyalin, tüm sayfalar ve içeriklerin, ticari unvan ve işletme adının, marka, patent, logonun aidiyeti ve kullanımı Karcher ve Karcher’in bağlı ortaklıklarına ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4054 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde korunmaktadır.

 

ii. Kullanıcı, yukarıda ifade edilen kapsamda korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi veya materyali Karcher’in açık yazılı izni olmaksızın kullanamaz; özellikle de diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere işletilmesi gerçekleştirilemez. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya fotoğraf, tasarım ve dizayn materyallerinin kullanımı veya herhangi bir şekilde istismarı ya da yaygınlaştırılması durumları öncelikle Karcher’ın yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Yayınlama ve kopyalama hakları yalnızca Karcher’e ve Karcher’in bağlı ortaklıklarına aittir. Web sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Web site içerisinden bulunan Karcher logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları da Karcher, Karcher’in bağlı şirketleri, bağlı ortakları kapsamında tescillidir.

 

iii. Kullanıcı bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Karcher’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya aynen rücu hakkı saklı olacaktır.

 

3. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Web site kullanıcılarına ait verilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasına ilişkin işbu Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçası olan uygulamalarımız ve politikalarımız için Karcher Kişisel Verilerin Korunması sekmesinde yer alan Aydınlatma Metinleri ile Çerez Politikasına ulaşabilirsiniz.

 

4. SORUMLULUK ALMAMA

 

Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri Karcher tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine bağlantılar bulunabilmektedir. Karcher yalnızca bu web Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanlar Karcher tarafından yapılmamaktadır. Karcher web sitesi üzerinden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile Karcher’in açıkça bir ilgisi bulunmamakta olup özellikle de üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. Karcher’in web sitesinden bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu web sitelerinin sahipleri sorumlu olacaktır. Karcher kendi web sitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi tedbirler almaktadır ancak web sitesinin virüslerin tamamen temizlendiği konusunda garanti vermemektedir. Bu nedenle Karcher web sitesi üzerinden bir indirme işlemi gerçekleştirilirken kullanıcıların virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini kendilerinin alması gerekmektedir. Aksi halde kullanıcının web site kullanımı sırasında uğrayabileceği zararlardan Karcher’in veya Karcher’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ile bağlı şirketlerinin, herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. İşlemin kesintiye uğraması, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, sistem hatası; web sitesine erişimin gerçekleşmemesi, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Karcher herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

5. KARCHER ÜRÜNLERİ

 

Bu web sitesinde Karcher’in dünya çapındaki ürünlerin örnekleri sunulmaktadır. Karcher bu sitede sunulan ürünlerin hepsi Türkiye’de yoksa, Türkiye’de bulunacağı garantisini verememektedir. Satışı yapılan ürünlerin yurt dışından ithal edilmesi halinde ürün parça değişimi, garanti, tedarik vb. süreçlerinde de buna bağlı olarak değişikliklerin meydana gelmesi mümkündür.

 

6. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi mücbir sebeplerden dolayı Kullanım Koşulları’ndan doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu Kullanım Koşulları çerçevesinde doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu Kullanım Şartları hükümlerinden biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, geri kalan hükümler geçerliliğini korumaya devam eder.

 

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Karcher işbu Kullanım Koşulları’nı ve web sitesinde yer alan her tür içeriği web sitesini ziyaret edenlere herhangi bir ihbar veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerin yayınlanmasından sonra dahi web sitesini kullanmaya devam edilmesi bu değişikliklerin ziyaret edenler tarafından kabul edildiği anlamına gelecektir.