KÄRCHER SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu “Ticari Elektronik İletiler Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Kaercher Servis Ticaret Anonim Şirketi (“Kärcher” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim, Kaercher tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

https://www.kaercher.com/tr/ev-bahce/bultenimize-abone-olun.html adresi üzerinden ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verilmesi ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ev tipi ürünler ve profesyonel ürünler ile ilgili tanıtımların yapılması, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, açık rıza dahilinde Kärcher’ın faaliyetlerine yönelik tanıtım ve ticari iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

https://www.kaercher.com/tr/ev-bahce/bultenimize-abone-olun.html adresi üzerinden gerçekleştirilen bülten kaydı vasıtasıyla elde edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

https://www.kaercher.com/tr/ev-bahce/bultenimize-abone-olun.html adresi üzerinden ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verilmesi ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ev tipi ürünler ve profesyonel ürünler ile ilgili tanıtımların yapılması, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, açık rıza dahilinde Kärcher’ın faaliyetlerine yönelik tanıtım ve ticari iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

https://www.kaercher.com/tr/ev-bahce/bultenimize-abone-olun.html adresi üzerinden gerçekleştirilen bülten kaydı vasıtasıyla elde edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Hukuki İşlem (Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Onay ve Ret Kayıtları)

https://www.kaercher.com/tr/ev-bahce/bultenimize-abone-olun.html adresi üzerinden ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verilmesi ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ev tipi ürünler ve profesyonel ürünler ile ilgili tanıtımların yapılması, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, açık rıza dahilinde Kärcher’ın faaliyetlerine yönelik tanıtım ve ticari iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Hukuki İşlem (Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Onay ve Ret Kayıtları)

https://www.kaercher.com/tr/ev-bahce/bultenimize-abone-olun.html adresi üzerinden gerçekleştirilen bülten kaydı vasıtasıyla elde edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Hukuki İşlem (Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Onay ve Ret Kayıtları)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Hukuki İşlem (Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Onay ve Ret Kayıtları)

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Hukuki İşlem (Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Onay ve Ret Kayıtları)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Pazarlama (Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler)

https://www.kaercher.com/tr/ev-bahce/bultenimize-abone-olun.htmladresi üzerinden ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Pazarlama (Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler)

https://www.kaercher.com/tr/ev-bahce/bultenimize-abone-olun.html adresi üzerinden gerçekleştirilen bülten kaydı vasıtasıyla elde edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Pazarlama (Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Pazarlama (Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler)

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Pazarlama (Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3.  Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·            Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·            Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·            Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·            Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·            Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

·            Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan karcherservis@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@karcher.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

KÄRCHER SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TİCARİ CANLI DESTEK AYDINLATMA METNİ

İşbu “Canlı Destek Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Kaercher Servis Ticaret Anonim Şirketi (“Kaercher” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim, Kaercher tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

Canlı Destek üzerinden iletişim taleplerinin sunulması, iletişim taleplerine yönelik kayıtların tutulması, iletişim konularının müşteri hizmetleri departmanına iletilmesi, iletişim konunuz kapsamında gerekli incelemelerinin yapılması, iletişim talebinize yönelik kayıtların oluşturulması, iletişim taleplerine yönelik olarak cevapların sunulması, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amacıyla işlenmektedir. 


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

Canlı destek üzerinden kurulan iletişimler vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Canlı Destek üzerinden iletişim taleplerinin sunulması, iletişim taleplerine yönelik kayıtların tutulması, iletişim konularının müşteri hizmetleri departmanına iletilmesi, iletişim konunuz kapsamında gerekli incelemelerinin yapılması, iletişim talebinize yönelik kayıtların oluşturulması, iletişim taleplerine yönelik olarak cevapların sunulması, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amacıyla işlenmektedir. 


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Canlı destek üzerinden kurulan iletişimler vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Müşteri İşlem (İletişim Konusu, Form Kapsamında Sunulan Açıklamalar, İletişim Tarihi ve Saat Bilgisi, İletişim Üzerine Gerçekleştirilen Geri Dönüşler ve Değerlendirmeler)

Canlı Destek üzerinden iletişim taleplerinin sunulması, iletişim taleplerine yönelik kayıtların tutulması, iletişim konularının müşteri hizmetleri departmanına iletilmesi, iletişim konunuz kapsamında gerekli incelemelerinin yapılması, iletişim talebinize yönelik kayıtların oluşturulması, iletişim taleplerine yönelik olarak cevapların sunulması, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Müşteri İşlem (İletişim Konusu, Form Kapsamında Sunulan Açıklamalar, İletişim Tarihi ve Saat Bilgisi, İletişim Üzerine Gerçekleştirilen Geri Dönüşler ve Değerlendirmeler)

Canlı destek üzerinden kurulan iletişimler vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Müşteri İşlem (İletişim Konusu, Form Kapsamında Sunulan Açıklamalar, İletişim Tarihi ve Saat Bilgisi, İletişim Üzerine Gerçekleştirilen Geri Dönüşler ve Değerlendirmeler)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Müşteri İşlem (İletişim Konusu, Form Kapsamında Sunulan Açıklamalar, İletişim Tarihi ve Saat Bilgisi, İletişim Üzerine Gerçekleştirilen Geri Dönüşler ve Değerlendirmeler)

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Müşteri İşlem (İletişim Konusu, Form Kapsamında Sunulan Açıklamalar, İletişim Tarihi ve Saat Bilgisi, İletişim Üzerine Gerçekleştirilen Geri Dönüşler ve Değerlendirmeler)

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.


Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3.  Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·            Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·            Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·            Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·            Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·            Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

·            Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan karcherservis@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@karcher.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

KÄRCHER SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu “Ticari Elektronik İletiler Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Kaercher Servis Ticaret Anonim Şirketi (“Kärcher” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim, Kaercher tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad, Unvan, Doğum Tarihi)

https://mykaercher.kaercher.com/tr/sign-up/c/tr-TR adresi üzerinden üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyelik hesaplarına ilişkin hukuki onay, izin, açık rıza ve/veya ret kayıtlarının tutulması amacıyla işlenmektedir.

 


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad, Unvan, Doğum Tarihi)

https://mykaercher.kaercher.com/tr/sign-up/c/tr-TR adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad, Unvan, Doğum Tarihi)

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad, Unvan, Doğum Tarihi)

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad, Unvan, Doğum Tarihi)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

https://mykaercher.kaercher.com/tr/sign-up/c/tr-TR adresi üzerinden ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verilmesi ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, açık rıza dahilinde Kärcher’ın faaliyetlerine yönelik tanıtım ve ticari iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

https://www.kaercher.com/tr/ev-bahce/bultenimize-abone-olun.html adresi üzerinden gerçekleştirilen bülten kaydı vasıtasıyla elde edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Hukuki İşlem (Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Onay ve Ret Kayıtları)

https://mykaercher.kaercher.com/tr/sign-up/c/tr-TR adresi üzerinden ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verilmesi ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, açık rıza dahilinde Kaercher’ın faaliyetlerine yönelik tanıtım ve ticari iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Hukuki İşlem (Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Onay ve Ret Kayıtları)

https://mykaercher.kaercher.com/tr/sign-up/c/tr-TR adresi üzerinden gerçekleştirilen ticari elektronik ileti onayları vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Hukuki İşlem (Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Onay ve Ret Kayıtları)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Hukuki İşlem (Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Onay ve Ret Kayıtları)

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Hukuki İşlem (Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Onay ve Ret Kayıtları)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Pazarlama (Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler)

https://mykaercher.kaercher.com/tr/sign-up/c/tr-TR adresi üzerinden ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Pazarlama (Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler)

https://mykaercher.kaercher.com/tr/sign-up/c/tr-TR adresi üzerinden gerçekleştirilen ticari elektronik ileti onayları vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Pazarlama (Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Pazarlama (Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler)

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Pazarlama (Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3.  Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·            Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·            Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·            Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·            Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·            Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

·            Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan karcherservis@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@karcher.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

KÄRCHER SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÜYELİK KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu “Üyelik Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Kaercher Servis Ticaret Anonim Şirketi (“Kärcher” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim, Kaercher tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad, Unvan, Doğum Tarihi)

https://mykaercher.kaercher.com/tr/sign-up/c/tr-TR adresi üzerinden üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyelik hesaplarına ilişkin hukuki onay, izin, açık rıza ve/veya ret kayıtlarının tutulması amacıyla işlenmektedir.

 


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad, Unvan, Doğum Tarihi)

https://mykaercher.kaercher.com/tr/sign-up/c/tr-TR adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad, Unvan, Doğum Tarihi)

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad, Unvan, Doğum Tarihi)

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad, Unvan, Doğum Tarihi)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres)

https://mykaercher.kaercher.com/tr/sign-up/c/tr-TR adresi üzerinden üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması, üyelik sürecinde iletişimlerin yürütülmesi, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

 


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres)

https://mykaercher.kaercher.com/tr/sign-up/c/tr-TR adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres)

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres)

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Müşteri İşlem (Müşteri Profil Bilgileri, Sipariş Bilgileri)

Üyelik kaydı sonrasında üye profilinin oluşturulması, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yapılması, sipariş kayıtlarının oluşturulması, destek taleplerinin yanıtlanması, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

 


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Müşteri İşlem (Müşteri Profil Bilgileri, Sipariş Bilgileri)

https://mykaercher.kaercher.com/tr/sign-up/c/tr-TR adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Müşteri İşlem (Müşteri Profil Bilgileri, Sipariş Bilgileri)

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Müşteri İşlem (Müşteri Profil Bilgileri, Sipariş Bilgileri)

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Müşteri İşlem (Müşteri Profil Bilgileri, Sipariş Bilgileri)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Pazarlama ( Alışveriş Geçmişi Bilgileri)

https://mykaercher.kaercher.com/tr/sign-up/c/tr-TR adresi üzerinden üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması amacıyla işlenmektedir.

 

 


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Pazarlama ( Alışveriş Geçmişi Bilgileri)

https://mykaercher.kaercher.com/tr/sign-up/c/tr-TR adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Pazarlama ( Alışveriş Geçmişi Bilgileri)

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Pazarlama ( Alışveriş Geçmişi Bilgileri)

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Pazarlama ( Alışveriş Geçmişi Bilgileri)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

İşlem Güvenliği ( Şifre Bilgisi )

https://mykaercher.kaercher.com/tr/sign-up/c/tr-TR adresi üzerinden üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması ve şifre yenileme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

 


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

İşlem Güvenliği ( Şifre Bilgisi )

https://mykaercher.kaercher.com/tr/sign-up/c/tr-TR adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

İşlem Güvenliği ( Şifre Bilgisi )

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

KVKK m. 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

İşlem Güvenliği ( Şifre Bilgisi )

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

İşlem Güvenliği ( Şifre Bilgisi )

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3.  Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·            Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·            Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·            Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·            Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·            Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

·            Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan karcherservis@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@karcher.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

KÄRCHER SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ SATIN ALMA SÜREÇLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu “Müşteri Satın Alma Süreçleri Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Kaercher Servis Ticaret Anonim Şirketi (“Kärcher” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim, Kaercher tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad,T.C. Kimlik Numarası)

https://www.kaercher.com/tr/ adresi üzerinden yapılacak online satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile satış sözleşmesinin kurulması ve ifası, ödeme kanalı ve tahsilata ilişkin kayıtların oluşturulabilmesi, kargo süreçlerinin yönetilebilmesi ve sipariş takip hizmetlerimizin size sunulabilmesi, bilgilendirme iletişimlerinin sağlanması, ürün iadesi ve sipariş iptali işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, satın alma süreçlerine yönelik iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, açık rıza dahilinde Kaercher faaliyetlerine yönelik tanıtım ve ticari iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad,T.C. Kimlik Numarası)

https://www.kaercher.com/tr/ adresi üzerinden satın alma işlemleri gerçekleştirilmesi vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad,T.C. Kimlik Numarası)

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad,T.C. Kimlik Numarası)

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad,T.C. Kimlik Numarası)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres)

https://www.kaercher.com/tr/ adresi üzerinden yapılacak online satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile satış sözleşmesinin kurulması ve ifası, ödeme kanalı ve tahsilata ilişkin kayıtların oluşturulabilmesi, kargo süreçlerinin yönetilebilmesi ve sipariş takip hizmetlerimizin size sunulabilmesi, bilgilendirme iletişimlerinin sağlanması, ürün iadesi ve sipariş iptali işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, satın alam süreçlerine yönelik iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, açık rıza dahilinde Kaercher faaliyetlerine yönelik tanıtım ve ticari iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres)

https://www.kaercher.com/tr/ adresi üzerinden satın alma işlemleri gerçekleştirilmesi vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres)

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres)

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Müşteri İşlem (Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Müşteri İşlem (Teslimat Bilgileri, Ürün Bilgileri, İade İşlem Bilgileri, Sipariş Numarası)

https://www.kaercher.com/tr/ adresi üzerinden yapılacak online satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile satış sözleşmesinin kurulması ve ifası, ödeme kanalı ve tahsilata ilişkin kayıtların oluşturulabilmesi, kargo süreçlerinin yönetilebilmesi ve sipariş takip hizmetlerimizin size sunulabilmesi, bilgilendirme iletişimlerinin sağlanması, ürün iadesi ve sipariş iptali işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, havale bildirimlerinin yapılması, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, satın alam süreçlerine yönelik iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, açık rıza dahilinde Kaercher faaliyetlerine yönelik tanıtım ve ticari iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Müşteri İşlem (Teslimat Bilgileri, Ürün Bilgileri, İade İşlem Bilgileri, Sipariş Numarası)

https://www.kaercher.com/tr/ adresi üzerinden satın alma işlemleri gerçekleştirilmesi vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Müşteri İşlem (Teslimat Bilgileri, Ürün Bilgileri, İade İşlem Bilgileri, Sipariş Numarası)

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Müşteri İşlem (Teslimat Bilgileri, Ürün Bilgileri, İade İşlem Bilgileri, Sipariş Numarası)

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Müşteri İşlem (Teslimat Bilgileri, Ürün Bilgileri, İade İşlem Bilgileri, Sipariş Numarası)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Finans (Ödeme Bilgileri, Banka Bilgileri, Fatura Bilgileri)

Kärcher ürünlerinin satışı kapsamında online olarak gerçekleştirilen mesafeli satış sözleşmesine istinaden faturanın oluşturulması, havale bildirimlerinin yapılması, ödeme işlemlerinin tamamlanması, ürün iadesi durumlarında bedel iadesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Finans (Ödeme Bilgileri, Banka Bilgileri, Fatura Bilgileri)

Mesafeli satış sözleşmesinin kurulması, iade taleplerinin karşılanması kapsamında müşterinin paylaşımı vasıtasıyla elde edilmektedir. 


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Finans (Ödeme Bilgileri, Banka Bilgileri, Fatura Bilgileri)

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

KVKK m. 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Finans (Ödeme Bilgileri, Banka Bilgileri, Fatura Bilgileri)

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Finans (Ödeme Bilgileri, Banka Bilgileri, Fatura Bilgileri)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3.  Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·            Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·            Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·            Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·            Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·            Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

·            Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan karcherservis@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@karcher.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

KÄRCHER SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

İşbu “Kärcher İnternet Sitesi Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Kaercher Servis Ticaret Anonim Şirketi (“Kärcher” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim, Kaercher tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Veri Kategorileri ve İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Elle internet sitelerini ziyaretinize ilişkin trafik bilgilerinin kaydedilmesi ve saklanması, internet sitesine gerçekleştirilen ziyaretlere ve site kullanımına ilişkin istatiksel ölçümlerinin yapılması, ölçümler kapsamında internet sitemizin iyileştirilmesi, gerçekleştirdiğiniz ziyaretin size özelleştirilmesi ve kullanımınıza en uygun şekilde içeriklerin sunulması, size özel reklamların sunulabilmesi ve internet sitesi ziyaretlerinin arttırılabilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

İşlem Güvenliği (IP Adresi Bilgileri, IP Adresi İzleme, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri)

Şirket iş süreçlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanun uyarınca elde edilen kişisel verilerin kaydedilmesi ve saklanması, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

İşlem Güvenliği (IP Adresi Bilgileri, IP Adresi İzleme, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri)

Elle internet sitesine gerçekleştirilen ziyaretler vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

İşlem Güvenliği (IP Adresi Bilgileri, IP Adresi İzleme, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri)

KVKK m. 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

İşlem Güvenliği (IP Adresi Bilgileri, IP Adresi İzleme, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri)

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

İşlem Güvenliği (IP Adresi Bilgileri, IP Adresi İzleme, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

İşlem Güvenliği (Çerez Kayıtları)

Elle internet sitesinin ziyaret edilmesi ile toplanan veriler kapsamında sitenin iyileştirilmesi, web sitesinin çalışması, müşteri kaydının oluşturulması gibi süreçlerin yürütülmesi ile müşterinin onayına istinaden takip ve reklam çerezleri vasıtasıyla kişiselleştirilmiş reklamların sunulması


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

İşlem Güvenliği (Çerez Kayıtları)

Web sitelerinin ziyaret edilmesi ve ayrıca kesin gerekli olmayan çerezler bakımından ziyaretçinin onayı vasıtasıyla elde edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

İşlem Güvenliği (Çerez Kayıtları)

KVKK m. 5/1: Açık Rıza m. 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

KVKK m. 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

İşlem Güvenliği (Çerez Kayıtları)

İş Ortakları


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

İşlem Güvenliği (Çerez Kayıtları)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3.  Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·            Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·            Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·            Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·            Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·            Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

·            Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan karcherservis@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@karcher.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

KÄRCHER SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GARANTİ UZATMA FORMU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu “Garanti Uzatma Formu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Kaercher Servis Ticaret Anonim Şirketi (“Kärcher” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim, Kaercher tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

https://www.kaercher.com/tr/bizimle-iletisime-gecin/garanti-uzatma-formlari.html adresi üzerinden garanti uzatma formunun doldurulması ile garanti uzatma taleplerine yönelik kayıtların tutulması, garanti uzatma işlemlerinin ilgili şirket departmanına iletilmesi, garanti uzatma işlemi kapsamında gerekli incelemelerinin yapılması, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

https://www.kaercher.com/tr/bizimle-iletisime-gecin/garanti-uzatma-formlari.htmladresi üzerinden doldurulan garanti uzatma formu vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Müşteri İşlem (Adres, Posta Kodu, Yaşadığınız Şehir, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

https://www.kaercher.com/tr/bizimle-iletisime-gecin/garanti-uzatma-formlari.html adresi üzerinden garanti uzatma formunun doldurulması ile garanti uzatma taleplerine yönelik kayıtların tutulması, garanti uzatma işlemlerinin ilgili şirket departmanına iletilmesi, garanti uzatma işlemi kapsamında gerekli incelemelerinin yapılması, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Müşteri İşlem (Adres, Posta Kodu, Yaşadığınız Şehir, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

https://www.kaercher.com/tr/bizimle-iletisime-gecin/garanti-uzatma-formlari.htmladresi üzerinden doldurulan garanti uzatma formu vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Müşteri İşlem (Adres, Posta Kodu, Yaşadığınız Şehir, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Müşteri İşlem (Adres, Posta Kodu, Yaşadığınız Şehir, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Müşteri İşlem (Adres, Posta Kodu, Yaşadığınız Şehir, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Müşteri İşlem (Fatura Bilgileri)

https://www.kaercher.com/tr/bizimle-iletisime-gecin/garanti-uzatma-formlari.html adresi üzerinden garanti uzatma formunun doldurulması ile garanti uzatma taleplerine yönelik kayıtların tutulması, garanti uzatma işlemlerinin ilgili şirket departmanına iletilmesi, garanti uzatma işlemi kapsamında gerekli incelemelerinin yapılması, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Müşteri İşlem (Fatura Bilgileri)

https://www.kaercher.com/tr/bizimle-iletisime-gecin/garanti-uzatma-formlari.htmladresi üzerinden doldurulan garanti uzatma formu vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Müşteri İşlem (Fatura Bilgileri)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Müşteri İşlem (Fatura Bilgileri)

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Müşteri İşlem (Fatura Bilgileri)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3.  Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·            Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·            Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·            Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·            Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·            Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

·            Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan karcherservis@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@karcher.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

KÄRCHER SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ONLINE SATIŞ ÜRÜN İADE FORMU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu “Online Satış Ürün İade Formu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Kaercher Servis Ticaret Anonim Şirketi (“Kärcher” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim, Kaercher tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

https://www.kaercher.com/tr/online-alisveris-kosullari/online-satis-iade-formu.html adresi üzerinden online satış ürün iade formunun doldurulması ile iade taleplerine yönelik kayıtların tutulması, iade taleplerinin müşteri hizmetleri departmanına iletilmesi, iade talebi kapsamında gerekli incelemelerinin yapılması, iade talebine yönelik kayıtların oluşturulması, iade taleplerine yönelik olarak cevapların sunulması, Kärcher ’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

https://www.kaercher.com/tr/online-alisveris-kosullari/online-satis-iade-formu.html adresi üzerinden doldurulan online satış ürün iade formu vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Müşteri İşlem (Adres, Posta Kodu, Yaşadığınız Şehir, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

https://www.kaercher.com/tr/online-alisveris-kosullari/online-satis-iade-formu.html adresi üzerinden online satış ürün iade formunun doldurulması ile iade taleplerine yönelik kayıtların tutulması, iade taleplerinin müşteri hizmetleri departmanına iletilmesi, iade talebi kapsamında gerekli incelemelerinin yapılması,  iade talebine yönelik kayıtların oluşturulması, iade taleplerine yönelik olarak cevapların sunulması, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Müşteri İşlem (Adres, Posta Kodu, Yaşadığınız Şehir, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

https://www.kaercher.com/tr/online-alisveris-kosullari/online-satis-iade-formu.html adresi üzerinden doldurulan online satış ürün iade formu vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Müşteri İşlem (Adres, Posta Kodu, Yaşadığınız Şehir, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Müşteri İşlem (Adres, Posta Kodu, Yaşadığınız Şehir, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Müşteri İşlem (Adres, Posta Kodu, Yaşadığınız Şehir, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Müşteri İşlem (İade Edilecek Ürün Adedi, İade Edilecek Ürünün Kodu, Sipariş Numarası, Fatura Tarihi, Fatura Fotoğrafı, Ürün İade Nedeni, Ürün İade Açıklaması)

https://www.kaercher.com/tr/online-alisveris-kosullari/online-satis-iade-formu.html adresi üzerinden online satış ürün iade formunun doldurulması ile iade taleplerine yönelik kayıtların tutulması, iade taleplerinin müşteri hizmetleri departmanına iletilmesi, iade talebi kapsamında gerekli incelemelerinin yapılması,  iade talebine yönelik kayıtların oluşturulması, iade taleplerine yönelik olarak cevapların sunulması, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Müşteri İşlem (İade Edilecek Ürün Adedi, İade Edilecek Ürünün Kodu, Sipariş Numarası, Fatura Tarihi, Fatura Fotoğrafı, Ürün İade Nedeni, Ürün İade Açıklaması)

https://www.kaercher.com/tr/online-alisveris-kosullari/online-satis-iade-formu.html adresi üzerinden doldurulan online satış ürün iade formu vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Müşteri İşlem (İade Edilecek Ürün Adedi, İade Edilecek Ürünün Kodu, Sipariş Numarası, Fatura Tarihi, Fatura Fotoğrafı, Ürün İade Nedeni, Ürün İade Açıklaması)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Müşteri İşlem (İade Edilecek Ürün Adedi, İade Edilecek Ürünün Kodu, Sipariş Numarası, Fatura Tarihi, Fatura Fotoğrafı, Ürün İade Nedeni, Ürün İade Açıklaması)

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Müşteri İşlem (İade Edilecek Ürün Adedi, İade Edilecek Ürünün Kodu, Sipariş Numarası, Fatura Tarihi, Fatura Fotoğrafı, Ürün İade Nedeni, Ürün İade Açıklaması)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Finans (IBAN Numarası)

https://www.kaercher.com/tr/online-alisveris-kosullari/online-satis-iade-formu.html adresi üzerinden online satış ürün iade formunun doldurulması ile iade taleplerine yönelik kayıtların tutulması, iade taleplerinin müşteri hizmetleri departmanına iletilmesi, iade talebi kapsamında gerekli incelemelerinin yapılması,  iade talebine yönelik kayıtların oluşturulması, iade taleplerine yönelik olarak cevapların sunulması, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Finans (IBAN Numarası)

https://www.kaercher.com/tr/online-alisveris-kosullari/online-satis-iade-formu.html adresi üzerinden doldurulan online satış ürün iade formu vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Finans (IBAN Numarası)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Finans (IBAN Numarası)

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Finans (IBAN Numarası)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3.  Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·            Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·            Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·            Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·            Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·            Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

·            Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan karcherservis@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@karcher.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

BİZE ULAŞIN FORMU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu “Bize Ulaşın Formu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Kärcher Servis Ticaret Anonim Şirketi (“Kärcher ” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim, Kärcher tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

https://www.kaercher.com/tr/hakkimizda/sirket/bize-ulasin.html adresi üzerinden iletişim formunun doldurulması ile iletişim taleplerine yönelik kayıtların tutulması, iletişim konularının müşteri hizmetleri departmanına iletilmesi, iletişim konunuz kapsamında gerekli incelemelerinin yapılması,  iletişim talebinize yönelik kayıtların oluşturulması, iletişim taleplerine yönelik olarak cevapların sunulması, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

https://www.kaercher.com/tr/hakkimizda/sirket/bize-ulasin.html adresi üzerinden doldurulan iletişim formu vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Müşteri İşlem (Adres, Posta Kodu, Yaşadığınız Şehir, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

https://www.kaercher.com/tr/hakkimizda/sirket/bize-ulasin.html adresi üzerinden iletişim formunun doldurulması ile iletişim taleplerine yönelik kayıtların tutulması, iletişim konularının müşteri hizmetleri departmanına iletilmesi, iletişim konunuz kapsamında gerekli incelemelerinin yapılması,  iletişim talebinize yönelik kayıtların oluşturulması, iletişim taleplerine yönelik olarak cevapların sunulması, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Müşteri İşlem (Adres, Posta Kodu, Yaşadığınız Şehir, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

https://www.kaercher.com/tr/hakkimizda/sirket/bize-ulasin.html adresi üzerinden doldurulan iletişim formu vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Müşteri İşlem (Adres, Posta Kodu, Yaşadığınız Şehir, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Müşteri İşlem (Adres, Posta Kodu, Yaşadığınız Şehir, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Müşteri İşlem (Adres, Posta Kodu, Yaşadığınız Şehir, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Müşteri İşlem (İletişim Konusu, Talep Edilen Ürün Bilgisi, Form Kapsamında Sunulan Açıklamalar, İletişim Tarihi ve Saat Bilgisi, İletişim Üzerine Gerçekleştirilen Geri Dönüşler)

https://www.kaercher.com/tr/hakkimizda/sirket/bize-ulasin.html adresi üzerinden iletişim formunun doldurulması ile iletişim taleplerine yönelik kayıtların tutulması, iletişim konularının müşteri hizmetleri departmanına iletilmesi, iletişim konunuz kapsamında gerekli incelemelerinin yapılması,  iletişim talebinize yönelik kayıtların oluşturulması, iletişim taleplerine yönelik olarak cevapların sunulması, Kärcher’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Toplanma Yöntemi

Müşteri İşlem (İletişim Konusu, Talep Edilen Ürün Bilgisi, Form Kapsamında Sunulan Açıklamalar, İletişim Tarihi ve Saat Bilgisi, İletişim Üzerine Gerçekleştirilen Geri Dönüşler)

https://www.kaercher.com/tr/hakkimizda/sirket/bize-ulasin.html adresi üzerinden doldurulan iletişim formu vasıtasıyla temin edilmektedir.


Kişisel Veri Kategorisi

Hukuki Sebebi

Müşteri İşlem (İletişim Konusu, Talep Edilen Ürün Bilgisi, Form Kapsamında Sunulan Açıklamalar, İletişim Tarihi ve Saat Bilgisi, İletişim Üzerine Gerçekleştirilen Geri Dönüşler)

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt içi aktarım

Müşteri İşlem (İletişim Konusu, Talep Edilen Ürün Bilgisi, Form Kapsamında Sunulan Açıklamalar, İletişim Tarihi ve Saat Bilgisi, İletişim Üzerine Gerçekleştirilen Geri Dönüşler)

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Kişisel Veri Kategorisi

Yurt dışı aktarım

Müşteri İşlem (İletişim Konusu, Talep Edilen Ürün Bilgisi, Form Kapsamında Sunulan Açıklamalar, İletişim Tarihi ve Saat Bilgisi, İletişim Üzerine Gerçekleştirilen Geri Dönüşler)

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.


Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3.  Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·            Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·            Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·            Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·            Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·            Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

·            Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan karcherservis@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@karcher.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.