SÜRDÜRÜLEBİLİR DETERJANLAR: KONSEPTTEN SERİ ÜRETİME

Günümüzde deterjanların birçok gerekliliği karşılaması gerekir. Ekolojik olarak sürdürülebilir işlem solüsyonları giderek daha önemli hale gelmektedir. Kärcher, Winnenden'daki tesisinde bulunan yeni kimya ve test laboratuvarlarında bu konu üzerinde çalışıyor. Sürdürülebilir deterjan geliştirme sürecine genel bir bakış.

Kärcher test laboratory for detergents

Bir deterjanda olması gerekenler

Günümüzde deterjanların birçok gerekliliği karşılaması gerekir. Kirle etkili bir şekilde mücadele etmeli, verimli olmalı ve ne kullanıcılar ne de çevre için bir risk teşkil etmemelidir. Kaynakların ve malzemelerin nazik kullanımının yanı sıra kimyasal madde, su ve enerji tasarrufunu da bir bütün olarak temizlik prosesine dahil eden ekolojik olarak sürdürülebilir işlem solüsyonları giderek önem kazanmaktadır. Winnenden'da bulunan tesisteki yeni kimya ve test laboratuvarlarında bu duruma çözüm arayan Kärcher, böylece kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği birleştirmeye yönelik önemli bir adım daha atıyor. Son derece etkili olan Kärcher deterjanları sağlığı, çevreyi ve ekonomiyi dikkate alır.


Kärcher'de sürdürülebilir ve verimli deterjanlar nasıl geliştiriliyor?

İlk olarak ürün fikri geliyor. Eğilimler, standartlar, teknolojiler ve yeni iş modelleri, kaynakları koruyan yeni ürünler gerektirir ve bu nedenle geliştirme aşamasında bir etkiye sahiptir.

Kärcher'de bu, geleneksel olarak ürün konsepti ve şartnamesinden prototipler, gerçeğe uygunluk kontrolü ve seri üretime kadar uzanır. Kärcher 40 yıldır deterjanlarını geliştiriyor ve giderek daha fazla sürdürülebilirlik ve çevre uyumu sağlıyor: Son derece etkili olan Kärcher deterjanları, sağlığı, çevreyi ve ekonomiyi dikkate alır.

Diğer ürünler için de olduğu gibi çevre dostu deterjanı geliştirme süreci ürün tanımlama aşaması ile başlar. Temel soru, Kärcher'in yeni deterjanının ne yapması gerektiğidir; örneğin, doğada çözünebilir maddeler mi içermelidir? Daha sonra bu gereksinimler, ürün yönetimi tarafından bir şartname belgesiyle kimyagerlere aktarılır.

product definition phase of a detergent at Kärcher

Kärcher Deterjan Yetkinlik Merkezinin kimyasal geliştirme departmanındaki konsept aşamasında artık konsept önerileri sunulmakta ve sürdürülebilir ürün özellikleri için fonksiyonel modeller derlenmektedir. Çünkü deterjanın daha sonra, kireç tortusu oluşumunu önlemek için çevre dostu unsurlar dışında yağı yok etme, köpük miktarını azaltma veya sertleştiricileri bağlama gibi diğer işlevleri yerine getirmesi gerekir.

concept phase of a detergent at Kärcher

 

Konsept aracı, sürdürülebilir kalite ve temizlik açısından Kärcher kimyagerleri tarafından sürekli olarak optimize edilmektedir. Ürünlerin formülü, içerik sırası ve kararlılığı test edilmelidir. Uzmanlar her zaman ürünün genel sürdürülebilirliğine odaklanır.

Ham madde seçiminde doğru karar verilmesi gereken dört husus vardır: ürün performansı, parçalanabilirlik, sürdürülebilir ham madde üretimi ve ham madde fiyatı. Su ortamı için tehlikeli olan veya doğada çözünmeyen, kanserojen veya genetik olarak zararlı olduğundan şüphelenilen ya da diğer olumsuz özelliklere sahip ham maddeler genellikle kullanılmaz.

Artık şeker bazlı yüzey aktif maddeler, biyoalkol veya doğal asitler gibi doğal çözücüler vb. gibi doğal ve yenilenebilir ham maddelere dayalı bazı güçlü bileşenler var

Optimisation of cleaning product at Kärcher

Kärcher laboratuvarında, ekolojik kaynağın temizlik sırasında etkinliği test edilir. Ev tipi ve endüstriyel kullanıma yönelik standart test kiri, eşit basınçla ve eşit hızda standart test levhasından sökülür. Burada ilk olarak içerikler ayrı ayrı, ikinci olarak ise otuz bileşenden oluşan ürünün tamamı analiz edilir.

Testing effectiveness of the cleaning product at Kärcher laboratory

Konsept, kaynakları koruyan unsurlar dikkate alınarak başarıyla test edildikten sonra prosesin ince ayar aşamasına geçilir. Bu aşamada yeni temizlik maddesi, son geliştirme için şartname belgesinde ayrıntılı olarak tanımlanır.

Fine tuning phase of the detergent at Kärcher laboratory

Aşağıdaki Kärcher gerçeğe uygunluk kontrolü kapsamında, sürdürülebilir deterjanın yetkinlikleri laboratuvar ortamı dışında test edilir ve yeni ürün bir fırça, paspas vb. ile birlikte kullanılır. Örneğin, uygulamadaki temizleme performansı, doğru köpük miktarı, pH değeri ve iz oluşumu bu aşamada incelenir.

reality check of the sustainable detergent at Kärcher

Bunun ardından, sürdürülebilir temizlik maddesinin Kärcher tarafından daha büyük miktarlarda üretildiği ve alan testinde müşterilere sunulduğu aşama olan pilot üretim aşaması gelir. Bu son dayanıklılık testi, günlük kullanımdaki temizlik davranışının yanı sıra ürünün kokusu ve verdiği his ile ilgili soruları da içerir.

Final test phase of the detergent production at Kärcher

Son başlangıç aşaması, yeni deterjanın sürdürülebilir bir temelde seri üretimle piyasaya sürülmesidir.

Market launch of a sustainable cleaning product of Kärcher

 

 

Kärcher, seri üretimde ürünün kabı konusuna da büyük önem veriyor. Çünkü kimyasal madde ile ambalaj birbirine uygun olmalıdır. Bu şekilde alkolün difüzyonundan sonra oluşacak deformasyonların önüne geçilmiş olur; kaplar ayrıca düşme testlerinden de geçmiş olmalıdır.

Ayrıca, birçok deterjan, ergonomik bir tutuşu olan ve aerosol solumayı mümkün olduğunca önleyen sprey şişelerde kullanılır. Kärcher'de kaplar da sürdürülebilirlik bakımından teste tabi tutulur ve optimize edilir. Kabın kendisi, kapak kısmı ve etiketler geri dönüştürülebilir ham maddeden yapılmalı ve en yüksek oranda geri dönüştürülmüş malzeme içermelidir. Plastik bileşikler gibi geri dönüştürülemeyen ambalajlar kullanılmaz.

Buradaki amaç, atık önleme ve enerji verimliliğidir: Üretim prosesi, mümkün olan durumlarda hiçbir atık su ortaya çıkmayacak şekilde planlanır. Karıştırma kaplarına giden borular, formülde bulunan su ile durulanır. Boruların ayrı olarak temizlenmesine gerek yoktur. Ham maddeleri barındıran su, Kärcher tarafından pis su arıtma tesislerinde bertaraf edilmez. Üretim prosesinde mümkün olduğunca az enerji kullanılır. Yalnızca ham maddenin pompalanması, dolum hattı ve karıştırma kabındaki karıştırma işlemi için enerji gereklidir. Üretim esnasında ısıtılan veya üretimden önce ham maddesinin doğru sıcaklığa getirilmesi gereken ürünleri kullanmaktan kaçınmak önem arz eder. 

Aşağıda verilen röportajda daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Series production of the sustainable Kärcher detergent

Deterjanlar için sürdürülebilirlik – Kärcher Kimyasal Madde Araştırma ve Geliştirme Yöneticisi Frank Ritscher röportajı

Frank Ritscher, Head of Research and Development of Chemical Substances at Kärcher

İç mekan temizliği için sürdürülebilir ürünler

Bina temizleyicilerine yönelik ürün yelpazemiz, iç mekan temizliği için gerekli olan tüm konsantreleri ve kullanıma hazır temizleyicileri içerir: hijyenik yoğun temizleyiciler, hijyenik bakım temizleyicileri, yüzey temizleyicileri, cam temizleyicileri ve zemin temizleyicileri. Ürünlerin tümü AB çevre uygunluk etiketine ve Avusturya çevre uygunluk etiketine sahiptir. Bazı ürünler Nordic-Swan sertifikalıdır.

CA 10 C     CA 20 C     CA 20 R     CA 30 C     CA 30 R     CA 40 R     CA 50 C

Cleaning of a sanitary room with a sustainable detergent of Kärcher